одобрен

SEBRA_16.06.20

Уникален идентификатор:  9672459d-cdbc-4410-b6fa-f83b860123c3

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 10:24:13
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 10:24:13

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 -349.58
10 xxxx Издръжка 93 37074.72
18 xxxx Други разходи 14 7222.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 740
88 xxxx Средства на разпореждане 1 -5962
90 xxxx Възстановени приходи 45 -81956.29
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8 71877.88
98 xxxx Други операции в БНБ 69 95688.75
Общо: 238 124336.31
По бюджетни организации
МЗХГ- ЦА Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8 71877.88
Общо: 8 71877.88
ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3000
18 xxxx Други разходи 6 1719.52
Общо: 7 4719.52
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 6 5113.31
Общо: 6 5113.31
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 868.98
Общо: 2 868.98
ОДЗГ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 344.71
Общо: 2 344.71
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1320
Общо: 1 1320
ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 528.52
Общо: 2 528.52
ОДЗГ Плевен ( 0220150002 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 112.86
Общо: 1 112.86
ОДЗГ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 883.2
Общо: 1 883.2
ОДЗГ Разград ( 0220170009 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 264
Общо: 1 264
ОДЗГ Русе ( 0220180007 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2556.13
Общо: 4 2556.13
ОДЗГ Смолян ( 0220210009 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 90
Общо: 1 90
ОДЗГ София град ( 0220220007 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 300
10 xxxx Издръжка 16 6198.15
Общо: 17 6498.15
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 162.05
Общо: 3 162.05
ОДЗГ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 800
18 xxxx Други разходи 1 300
Общо: 2 1100
БАБХ ( 022250**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 -649.58
10 xxxx Издръжка 29 5333.84
88 xxxx Средства на разпореждане 1 -5962
90 xxxx Възстановени приходи 44 -82103.86
98 xxxx Други операции в БНБ 69 95688.75
Общо: 149 12307.15
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 5975.46
Общо: 18 5975.46
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 7790.85
90 xxxx Възстановени приходи 1 147.57
Общо: 9 7938.42
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 935.97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 740
Общо: 4 1675.97
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )