одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 г.

Уникален идентификатор:  96d98b62-7a21-43bf-874a-7d6a5e3c38a9

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 11:34:06
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 11:34:06

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.10.2019 г. 46,3 -
    02.10.2019 г. 27,8 -
    03.10.2019 г. 37,2 -
    04.10.2019 г. 13,6 -
    05.10.2019 г. 13,3 -
    06.10.2019 г. 19,4 -
    07.10.2019 г. 19,3 -
    08.10.2019 г. 21,3 -
    09.10.2019 г. 39,6 -
    10.10.2019 г. 42,4 -
    11.10.2019 г. 21,3 -
    12.10.2019 г. 27,9 -
    13.10.2019 г. 35,8 -
    14.10.2019 г. 44,2 -
    15.10.2019 г. 52,4 1,048
    16.10.2019 г. 39,3 -
    17.10.2019 г. 47,4 -
    18.10.2019 г. 47,3 -
    19.10.2019 г. 41,3 -
    20.10.2019 г. 49,0 -
    21.10.2019 г. 62,7 1,253
    22.10.2019 г. 73,5 1,470
    23.10.2019 г. 54,5 1,089
    24.10.2019 г. 51,5 1,031
    25.10.2019 г. 34,4 -
    26.10.2019 г. 41,4 -
    27.10.2019 г. 64,1 1,281
    28.10.2019 г. 75,4 1,508
29.10.2019 г. 48,8 -
30.10.2019 г. 28,0 -
31.10.2019 г. 38,0 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 289
Брой регистрирани превишения през месеца: 7
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 31
Средномесечна концентрация: 40,6
Времеви обхват: 95,1%
ДОАС с-ма 22,2 -
Силистра 01.10.2019 г.
"Профсъюзи"
    02.10.2019 г. 15,6 -
    03.10.2019 г. 23,6 -
    04.10.2019 г. 5,2 -
    05.10.2019 г. 5,6 -
    06.10.2019 г. 14,0 -
    07.10.2019 г. 9,5 -
    08.10.2019 г. 7,7 -
    09.10.2019 г. 1,4 -
    10.10.2019 г.   -
    11.10.2019 г. 3,4 -
    12.10.2019 г. 7,1 -
13.10.2019 г. 6,9 -
    14.10.2019 г. 6,1 -
  15.10.2019 г. 7,1 -
    16.10.2019 г. 22,5 -
    17.10.2019 г. 13,7 -
    18.10.2019 г. 12,5 -
    19.10.2019 г. 16,5 -
    20.10.2019 г. 17,1 -
    21.10.2019 г. 10,7 -
    22.10.2019 г. 23,4 -
    23.10.2019 г. 22,6 -
    24.10.2019 г. 7,4 -
    25.10.2019 г. 45,7 -
    26.10.2019 г. 43,0 -
    27.10.2019 г. 46,9 -
28.10.2019 г. 36,1 -
29.10.2019 г.   -
30.10.2019 г. 20,6 -
31.10.2019 г. 12,8 -
Брой регистрирани данни през месеца: 29
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 297
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5
Средномесечна концентрация: 16,8
Времеви обхват: 97,7%