одобрен

ФПЧ2.5, София, 2011-2015

Уникален идентификатор:  98287039-1c72-4db0-90a0-31482df67bf5

атмосферен вуздух замърсяване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-05-05 10:18:25
  • Създаден от: bozho
  • Последна промяна: 2018-10-12 18:55:38
  • Последно променил: migrate_data

Име на български език

Показател

Мерна единица

Дата

средноденонощна стойност

София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.01.2011 523.**********1
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.01.2011 542.69354248047
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.01.2011 46.405773162842
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.01.2011 40.991416931152
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.01.2011 22.785963058472
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.01.2011 89.328651428223
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.01.2011 265.18920898438
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.01.2011 370.62945556641
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.01.2011 489.55239868164
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.01.2011 326.9606628418
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.01.2011 244.96885681152
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.01.2011 72.**********3
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.01.2011 101.**********1
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.01.2011 37.13843536377
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.01.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.01.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.01.2011 186.07772827148
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.01.2011 182.81880187988
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.01.2011 126.30715179443
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.01.2011 55.513816833496
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.01.2011 26.121402740479
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.01.2011 25.584003448486
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.01.2011 24.818384170532
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.01.2011 38.271659851074
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.01.2011 145.98338317871
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.01.2011 222.72210693359
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.01.2011 162.88847351074
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.01.2011 59.930728912354
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.01.2011 181.**********9
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.01.2011 116.95589447021
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.02.2011 121.82934570312
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.02.2011 139.**********7
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.02.2011 64.166259765625
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.02.2011 52.4169921875
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.02.2011 80.763511657715
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.02.2011 94.140625
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.02.2011 28.**********27
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.02.2011 75.494689941406
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.02.2011 29.**********97
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.02.2011 22.734260559082
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.02.2011 78.174530029297
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.02.2011 39.628337860107
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.02.2011 28.916473388672
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.02.2011 49.556838989258
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.02.2011 34.651317596436
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.02.2011 26.138059616089
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.02.2011 27.856311798096
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.02.2011 38.**********36
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.02.2011 24.444948196411
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.02.2011 21.743659973145
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.02.2011 28.847618103027
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.02.2011 19.298782348633
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.02.2011 21.864139556885
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.02.2011 24.43808555603
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.02.2011 26.260801315308
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.02.2011 39.2014503479
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.02.2011 31.59924697876
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.02.2011 47.**********51
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.03.2011 35.43872833252
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.03.2011 24.98931312561
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.03.2011 22.668701171875
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.03.2011 58.177841186523
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.03.2011 60.832805633545
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.03.2011 36.210968017578
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.03.2011 17.510759353638
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.03.2011 16.**********53
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.03.2011 52.844688415527
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.03.2011 47.064800262451
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.03.2011 37.82946395874
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.03.2011 63.391178131104
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.03.2011 55.571514129639
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.03.2011 48.697212219238
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.03.2011 66.841949462891
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.03.2011 46.322353363037
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.03.2011 30.**********25
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.03.2011 35.130153656006
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.03.2011 17.**********5
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.03.2011 9.8400945663452
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.03.2011 17.107347488403
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.03.2011 18.940172195435
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.03.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.03.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.03.2011 36.220272064209
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.03.2011 17.176692962646
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.03.2011 19.710721969604
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.04.2011 22.521595001221
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.04.2011 30.973213195801
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.04.2011 22.79727935791
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.04.2011 31.917224884033
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.04.2011 31.156778335571
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.04.2011 18.852510452271
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.04.2011 17.24694442749
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.04.2011 12.062247276306
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.04.2011 8.3696146011353
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.04.2011 9.2456436157227
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.04.2011 7.2340593338013
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.04.2011 11.804491996765
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.04.2011 12.**********28
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.04.2011 9.2336559295654
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.04.2011 10.659321784973
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.04.2011 23.516544342041
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.04.2011 16.**********9
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.04.2011 17.050931930542
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.04.2011 26.641723632812
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.04.2011 24.922161102295
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.04.2011 16.798456192017
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.04.2011 16.637626647949
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.04.2011 15.415756225586
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.04.2011 16.697214126587
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.04.2011 13.**********7
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.04.2011 14.462991714478
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.04.2011 13.487594604492
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.04.2011 9.6272373199463
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.04.2011 8.1357288360596
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.04.2011 12.030738830566
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.05.2011 18.633722305298
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.05.2011 18.339338302612
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.05.2011 21.327470779419
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.05.2011 14.937092781067
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.05.2011 18.243499755859
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.05.2011 12.**********13
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.05.2011 15.102059364319
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.05.2011 11.663537025452
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.05.2011 8.0598764419556
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.05.2011 12.852685928345
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.05.2011 12.288531303406
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.05.2011 10.421580314636
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.05.2011 15.165497779846
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.05.2011 15.492774963379
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.05.2011 22.06202507019
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.05.2011 22.273067474365
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.05.2011 14.478656768799
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.05.2011 13.680317878723
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.05.2011 17.116750717163
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.05.2011 16.914268493652
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.05.2011 17.778238296509
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.05.2011 17.948543548584
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.05.2011 20.606159210205
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.05.2011 17.**********49
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.05.2011 16.587663650513
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.05.2011 15.861923217773
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.05.2011 16.414953231812
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.05.2011 18.98999786377
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.05.2011 21.796560287476
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.05.2011 18.140491485596
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.05.2011 12.450914382935
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.06.2011 12.377608299255
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.06.2011 12.791600227356
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.06.2011 12.571782112122
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.06.2011 11.398391723633
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.06.2011 15.077481269836
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.06.2011 17.283132553101
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.06.2011 19.80718421936
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.06.2011 19.733949661255
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.06.2011 8.7315444946289
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.06.2011 9.2023239135742
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.06.2011 13.**********77
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.06.2011 15.524812698364
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.06.2011 14.497398376465
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.06.2011 11.730585098267
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.06.2011 14.721772193909
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.06.2011 12.749516487122
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.06.2011 15.545502662659
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.06.2011 19.055488586426
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.06.2011 19.**********35
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.06.2011 8.**********168
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.06.2011 7.2438216209412
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.06.2011 10.572293281555
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.06.2011 14.509759902954
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.06.2011 18.173625946045
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.06.2011 11.827654838562
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.06.2011 5.8310985565186
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.06.2011 7.782778263092
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.06.2011 9.5836706161499
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.06.2011 8.**********682
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.06.2011 11.80430316925
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.07.2011 11.132221221924
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.07.2011 9.1070938110352
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.07.2011 8.7904796600342
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.07.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.07.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.07.2011 17.910146713257
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.07.2011 22.36206817627
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.07.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.07.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.07.2011 15.685641288757
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.07.2011 15.**********58
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.07.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.07.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.07.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.07.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.07.2011 28.122766494751
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.07.2011 8.9775981903076
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.07.2011 11.068531990051
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.07.2011 7.5976204872131
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.07.2011 17.735555648804
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.07.2011 10.699270248413
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.07.2011 9.1311044692993
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.07.2011 18.034898757935
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.07.2011 19.928867340088
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.07.2011 7.7715678215027
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.07.2011 9.26979637146
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.08.2011 11.599071502686
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.08.2011 11.052724838257
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.08.2011 13.649989128113
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.08.2011 15.823307037354
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.08.2011 15.287497520447
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.08.2011 22.171968460083
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.08.2011 16.17657661438
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.08.2011 18.**********8
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.08.2011 17.828596115112
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.08.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.08.2011 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.08.2011 15.522727012634
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.08.2011 14.684182167053
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.08.2011 19.06015586853
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.08.2011 21.915269851685
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.08.2011 15.480434417725
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.08.2011 16.778617858887
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.08.2011 20.585296630859
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.08.2011 16.219541549683
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.08.2011 11.897423744202
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.08.2011 19.398363113403
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.08.2011 17.994871139526
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.08.2011 19.797636032104
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.08.2011 15.228371620178
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.08.2011 13.**********85
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.08.2011 11.396764755249
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.08.2011 7.0721731185913
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.08.2011 6.3642911911011
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.08.2011 7.8121995925903
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.08.2011 12.945773124695
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.09.2011 18.577001571655
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.09.2011 18.646772384644
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.09.2011 13.503577232361
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.09.2011 13.763630867004
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.09.2011 13.**********03
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.09.2011 15.686207771301
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.09.2011 14.840660095215
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.09.2011 13.759707450867
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.09.2011 9.4079570770264
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.09.2011 8.2732515335083
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.09.2011 7.0380487442017
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.09.2011 12.088979721069
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.09.2011 13.429530143738
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.09.2011 12.**********84
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.09.2011 14.997271537781
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.09.2011 16.52156829834
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.09.2011 17.192144393921
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.09.2011 14.429927825928
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.09.2011 9.2878675460815
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.09.2011 8.7332096099854
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.09.2011 11.302771568298
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.09.2011 8.9119939804077
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.09.2011 13.312195777893
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.09.2011 11.453981399536
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.09.2011 10.997737884521
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.09.2011 12.88378238678
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.09.2011 12.52715587616
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.09.2011 20.**********27
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.09.2011 25.**********42
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.09.2011 19.38662147522
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.10.2011 22.959897994995
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.10.2011 15.432695388794
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.10.2011 20.837144851685
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.10.2011 26.634614944458
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.10.2011 29.6637134552
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.10.2011 36.**********8
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.10.2011 33.697311401367
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.10.2011 18.454992294312
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.10.2011 6.6643395423889
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.10.2011 8.9910707473755
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.10.2011 13.916608810425
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.10.2011 15.815529823303
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.10.2011 20.**********5
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.10.2011 13.806528091431
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.10.2011 18.152297973633
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.10.2011 10.725589752197
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.10.2011 11.386758804321
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.10.2011 21.955833435059
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.10.2011 41.157444000244
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.10.2011 58.348991394043
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.10.2011 54.386260986328
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.10.2011 43.113571166992
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.10.2011 24.008329391479
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.10.2011 22.931867599487
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.10.2011 22.700775146484
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.10.2011 23.248075485229
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.10.2011 16.431818008423
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.10.2011 24.**********29
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.10.2011 34.197742462158
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.10.2011 49.350177764893
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.10.2011 65.040618896484
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.11.2011 81.045509338379
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.11.2011 65.471061706543
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.11.2011 59.471500396729
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.11.2011 63.112064361572
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.11.2011 96.**********73
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.11.2011 58.97407913208
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.11.2011 27.711856842041
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.11.2011 44.948802947998
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.11.2011 72.823699951172
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.11.2011 47.797031402588
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.11.2011 15.37965297699
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.11.2011 17.472301483154
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.11.2011 31.126014709473
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.11.2011 40.907356262207
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.11.2011 82.402374267578
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.11.2011 94.**********67
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.11.2011 117.28018188477
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.11.2011 106.1795501709
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.11.2011 102.28737640381
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.11.2011 127.99523162842
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.11.2011 140.91239929199
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.11.2011 193.48390197754
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.11.2011 198.96549987793
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.11.2011 59.517803192139
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.11.2011 55.24600982666
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.11.2011 44.784198760986
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.11.2011 46.423393249512
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.11.2011 79.829689025879
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.11.2011 65.894744873047
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.11.2011 184.52584838867
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.12.2011 172.49609375
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.12.2011 169.7712097168
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.12.2011 260.48309326172
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.12.2011 210.20378112793
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.12.2011 37.97533416748
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.12.2011 17.036756515503
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.12.2011 23.199314117432
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.12.2011 32.219486236572
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.12.2011 59.054733276367
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.12.2011 167.3592376709
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.12.2011 253.14224243164
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.12.2011 187.21408081055
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.12.2011 75.**********18
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.12.2011 53.666675567627
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.12.2011 46.946746826172
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.12.2011 19.357093811035
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.12.2011 10.683191299438
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.12.2011 14.**********68
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.12.2011 24.230865478516
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.12.2011 32.536430358887
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.12.2011 21.**********03
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.12.2011 21.06728553772
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.12.2011 25.202514648438
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.12.2011 45.499496459961
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.12.2011 97.**********33
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.12.2011 36.971397399902
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.12.2011 30.389381408691
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.12.2011 36.895580291748
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.12.2011 105.78342437744
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.12.2011 124.15578460693
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.12.2011 91.028877258301
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.01.2012 35.609344482422
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.01.2012 126.21132659912
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.01.2012 283.95718383789
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.01.2012 357.9833984375
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.01.2012 200.66120910645
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.01.2012 24.843233108521
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.01.2012 12.563437461853
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.01.2012 19.212606430054
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.01.2012 18.097339630127
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.01.2012 16.268199920654
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.01.2012 21.**********9
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.01.2012 22.135650634766
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.01.2012 30.65548324585
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.01.2012 9.3723821640015
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.01.2012 9.5043888092041
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.01.2012 12.799799919128
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.01.2012 19.03462600708
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.01.2012 25.481307983398
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.01.2012 32.076271057129
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.01.2012 35.200775146484
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.01.2012 14.**********66
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.01.2012 21.314643859863
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.01.2012 123.40059661865
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.01.2012 136.34786987305
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.01.2012 23.239976882935
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.01.2012 15.968294143677
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.01.2012 27.**********04
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.01.2012 29.388557434082
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.01.2012 30.934881210327
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.01.2012 39.4635887146
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.01.2012 97.798873901367
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.02.2012 74.466354370117
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.02.2012 28.998865127563
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.02.2012 20.509866714478
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.02.2012 30.038764953613
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.02.2012 42.371326446533
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.02.2012 51.361965179443
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.02.2012 25.676052093506
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.02.2012 22.596172332764
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.02.2012 40.**********05
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.02.2012 21.**********45
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.02.2012 22.31330871582
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.02.2012 15.**********28
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.02.2012 31.530206680298
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.02.2012 51.743213653564
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.02.2012 84.15283203125
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.02.2012 31.**********11
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.02.2012 24.698425292969
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.02.2012 22.**********29
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.02.2012 54.110481262207
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.02.2012 108.**********8
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.02.2012 116.**********2
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.02.2012 71.025360107422
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.02.2012 78.217208862305
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.02.2012 38.115684509277
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.02.2012 10.495133399963
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.02.2012 12.270884513855
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.02.2012 13.100553512573
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.02.2012 12.027273178101
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.02.2012 14.432509422302
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.03.2012 13.605949401855
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.03.2012 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.03.2012 37.680660247803
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.03.2012 28.322454452515
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.03.2012 35.953353881836
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.03.2012 37.315860748291
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.03.2012 30.049160003662
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.03.2012 28.136169433594
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.03.2012 15.**********24
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.03.2012 22.439413070679
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.03.2012 15.648334503174
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.03.2012 20.727575302124
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.03.2012 27.148288726807
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.03.2012 45.775936126709
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.03.2012 50.679653167725
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.03.2012 33.520427703857
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.03.2012 35.870498657227
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.03.2012 33.01195526123
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.03.2012 30.364484786987
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.03.2012 44.481258392334
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.03.2012 38.763843536377
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.03.2012 47.548645019531
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.03.2012 23.249917984009
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.03.2012 15.229290962219
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.03.2012 19.521282196045
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.03.2012 20.496751785278
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.03.2012 7.9264340400696
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.03.2012 8.**********165
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.04.2012 12.895045280457
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.04.2012 27.031028747559
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.04.2012 30.**********54
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.04.2012 25.692388534546
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.04.2012 18.213443756104
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.04.2012 21.022407531738
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.04.2012 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.04.2012 6.5215134620667
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.04.2012 15.551052093506
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.04.2012 16.428321838379
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.04.2012 25.401853561401
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.04.2012 16.404733657837
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.04.2012 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.04.2012 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.04.2012 4.1387658119202
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.04.2012 6.**********547
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.04.2012 9.6379871368408
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.04.2012 8.2743482589722
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.04.2012 11.64423084259
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.04.2012 7.1272306442261
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.04.2012 11.285035133362
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.04.2012 5.6815166473389
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.04.2012 16.181634902954
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.04.2012 15.011035919189
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.04.2012 13.982986450195
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.04.2012 14.698822975159
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.05.2012 13.717235565186
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.05.2012 18.921581268311
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.05.2012 20.419166564941
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.05.2012 18.362884521484
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.05.2012 11.435203552246
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.05.2012 10.519674301147
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.05.2012 13.971669197083
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.05.2012 10.157848358154
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.05.2012 11.126348495483
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.05.2012 14.795079231262
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.05.2012 17.007307052612
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.05.2012 15.780520439148
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.05.2012 13.006773948669
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.05.2012 12.261215209961
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.05.2012 6.5248699188232
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.05.2012 4.9555902481079
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.05.2012 9.964451789856
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.05.2012 7.3197078704834
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.05.2012 8.7072525024414
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.05.2012 11.615941047668
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.05.2012 13.990198135376
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.05.2012 13.014486312866
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.05.2012 4.**********377
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.05.2012 10.649030685425
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.05.2012 11.91321182251
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.05.2012 10.832348823547
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.05.2012 11.**********46
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.05.2012 13.547243118286
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.05.2012 17.984447479248
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.05.2012 25.674953460693
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.05.2012 19.**********95
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.06.2012 21.78536605835
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.06.2012 21.383920669556
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.06.2012 20.292852401733
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.06.2012 23.374795913696
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.06.2012 14.499768257141
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.06.2012 6.9917936325073
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.06.2012 12.662203788757
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.06.2012 16.603717803955
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.06.2012 19.703006744385
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.06.2012 24.516519546509
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.06.2012 19.566553115845
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.06.2012 12.472945213318
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.06.2012 13.966788291931
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.06.2012 11.546912193298
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.06.2012 9.4329929351807
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.06.2012 14.220829963684
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.06.2012 10.469709396362
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.06.2012 9.760103225708
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.06.2012 11.059126853943
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.06.2012 16.257556915283
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.06.2012 14.**********89
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.06.2012 20.261449813843
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.06.2012 30.857894897461
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.06.2012 17.409233093262
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.06.2012 25.017307281494
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.06.2012 10.865410804749
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.06.2012 9.0150108337402
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.06.2012 11.320701599121
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.06.2012 16.155090332031
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.06.2012 25.134159088135
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.07.2012 26.524461746216
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.07.2012 13.**********47
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.07.2012 15.178017616272
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.07.2012 23.556470870972
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.07.2012 20.755743026733
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.07.2012 21.293954849243
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.07.2012 17.870464324951
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.07.2012 24.428115844727
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.07.2012 33.446273803711
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.07.2012 25.935892105103
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.07.2012 15.875608444214
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.07.2012 18.236392974854
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.07.2012 16.483194351196
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.07.2012 24.45078086853
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.07.2012 23.027061462402
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.07.2012 13.045318603516
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.07.2012 5.**********678
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.07.2012 7.2461905479431
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.07.2012 14.725910186768
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.07.2012 17.**********35
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.07.2012 13.764904975891
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.07.2012 13.957594871521
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.07.2012 12.933891296387
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.07.2012 14.220759391785
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.07.2012 13.304699897766
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.07.2012 15.068427085876
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.07.2012 21.**********1
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.07.2012 28.082065582275
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.07.2012 22.085220336914
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.07.2012 17.912933349609
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.07.2012 13.364886283875
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.08.2012 12.251188278198
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.08.2012 14.901907920837
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.08.2012 20.288778305054
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.08.2012 22.**********6
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.08.2012 22.036458969116
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.08.2012 24.269975662231
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.08.2012 19.222400665283
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.08.2012 8.7403173446655
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.08.2012 13.071238517761
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.08.2012 14.870861053467
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.08.2012 12.701066017151
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.08.2012 11.566115379333
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.08.2012 7.**********965
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.08.2012 10.**********62
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.08.2012 10.**********28
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.08.2012 11.654943466187
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.08.2012 10.983543395996
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.08.2012 13.552943229675
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.08.2012 17.829481124878
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.08.2012 17.838743209839
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.08.2012 14.233984947205
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.08.2012 11.434177398682
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.08.2012 16.47407913208
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.08.2012 18.62841796875
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.08.2012 19.**********19
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.08.2012 14.790232658386
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.08.2012 5.5644669532776
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.08.2012 7.**********838
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.08.2012 11.319993019104
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.08.2012 12.**********8
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.08.2012 10.767987251282
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.09.2012 8.6986246109009
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.09.2012 11.863935470581
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.09.2012 10.480528831482
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.09.2012 11.302558898926
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.09.2012 15.899866104126
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.09.2012 15.665854454041
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.09.2012 18.**********3
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.09.2012 6.5187525749207
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.09.2012 9.6870698928833
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.09.2012 11.027689933777
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.09.2012 10.373911857605
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.09.2012 7.6436972618103
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.09.2012 12.762672424316
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.09.2012 14.288973808289
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.09.2012 11.861495018005
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.09.2012 12.108465194702
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.09.2012 12.742441177368
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.09.2012 12.**********96
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.09.2012 21.180904388428
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.09.2012 22.267162322998
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.09.2012 5.3404998779297
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.09.2012 13.647891998291
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.09.2012 18.856964111328
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.09.2012 24.753944396973
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.09.2012 23.390024185181
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.09.2012 15.**********21
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.09.2012 22.**********36
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.09.2012 27.345470428467
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.09.2012 27.756484985352
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.09.2012 24.883899688721
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.10.2012 21.905300140381
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.10.2012 22.753217697144
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.10.2012 35.748783111572
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.10.2012 14.552069664001
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.10.2012 20.861158370972
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.10.2012 35.**********18
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.10.2012 31.408487319946
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.10.2012 11.719586372375
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.10.2012 19.890888214111
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.10.2012 30.015390396118
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.10.2012 28.444068908691
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.10.2012 36.03373336792
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.10.2012 31.586656570435
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.10.2012 21.485090255737
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.10.2012 14.66611289978
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.10.2012 15.119492530823
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.10.2012 7.**********782
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.10.2012 23.423862457275
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.10.2012 30.350694656372
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.10.2012 31.103277206421
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.10.2012 21.172664642334
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.10.2012 22.216876983643
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.10.2012 28.**********85
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.10.2012 37.086750030518
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.10.2012 49.**********07
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.10.2012 42.432994842529
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.10.2012 31.542364120483
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.10.2012 4.8550996780396
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.10.2012 9.3454704284668
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.10.2012 17.**********14
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.10.2012 30.416011810303
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.11.2012 19.512582778931
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.11.2012 31.806949615479
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.11.2012 31.790311813354
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.11.2012 37.47998046875
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.11.2012 31.725688934326
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.11.2012 12.**********63
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.11.2012 16.841669082642
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.11.2012 14.819620132446
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.11.2012 38.348087310791
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.11.2012 32.645503997803
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.11.2012 51.527961730957
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.11.2012 60.861270904541
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.11.2012 66.741271972656
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.11.2012 24.**********35
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.11.2012 11.638606071472
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.11.2012 16.967416763306
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.11.2012 17.035619735718
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.11.2012 18.895723342896
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.11.2012 16.697137832642
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.11.2012 10.851726531982
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.11.2012 8.3744230270386
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.11.2012 23.934953689575
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.11.2012 26.767967224121
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.11.2012 28.044321060181
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.11.2012 35.538501739502
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.11.2012 45.341083526611
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.11.2012 47.**********84
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.11.2012 90.148635864258
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.11.2012 19.**********48
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.11.2012 5.2242460250854
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.12.2012 28.001838684082
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.12.2012 27.453536987305
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.12.2012 7.2021641731262
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.12.2012 21.553342819214
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.12.2012 33.374771118164
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.12.2012 16.30198097229
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.12.2012 24.610727310181
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.12.2012 33.297779083252
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.12.2012 16.202781677246
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.12.2012 37.439064025879
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.12.2012 57.481639862061
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.12.2012 20.566732406616
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.12.2012 39.784698486328
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.12.2012 162.**********2
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.12.2012 202.11985778809
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.12.2012 95.440475463867
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.12.2012 73.361152648926
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.12.2012 11.**********13
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.12.2012 9.2219858169556
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.12.2012 20.465984344482
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.12.2012 28.273641586304
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.12.2012 33.441535949707
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.12.2012 40.835613250732
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.12.2012 101.90774536133
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.12.2012 177.12120056152
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.12.2012 226.62280273438
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.12.2012 100.54872894287
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.12.2012 41.**********34
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.12.2012 18.785995483398
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.12.2012 14.**********29
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.12.2012 36.179176330566
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.01.2013 37.805843353271
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.01.2013 40.**********39
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.01.2013 42.981796264648
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.01.2013 17.631418228149
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.01.2013 10.016682624817
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.01.2013 10.475364685059
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.01.2013 17.**********26
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.01.2013 14.977230072021
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.01.2013 54.**********41
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.01.2013 84.281898498535
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.01.2013 124.96728515625
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.01.2013 85.06608581543
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.01.2013 135.00286865234
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.01.2013 147.27464294434
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.01.2013 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.01.2013 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.01.2013 35.123001098633
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.01.2013 27.406011581421
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.01.2013 34.812355041504
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.01.2013 30.218795776367
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.01.2013 17.836093902588
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.01.2013 18.275470733643
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.01.2013 61.216423034668
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.01.2013 31.**********49
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.01.2013 14.050633430481
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.01.2013 37.384784698486
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.01.2013 72.229522705078
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.01.2013 45.133613586426
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.01.2013 40.**********65
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.01.2013 37.**********97
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.02.2013 38.428043365479
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.02.2013 70.599731445312
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.02.2013 15.830381393433
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.02.2013 20.93966293335
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.02.2013 59.887016296387
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.02.2013 58.029956817627
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.02.2013 41.78539276123
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.02.2013 18.**********32
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.02.2013 64.809463500977
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.02.2013 45.647216796875
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.02.2013 48.**********25
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.02.2013 69.26798248291
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.02.2013 27.059917449951
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.02.2013 21.865184783936
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.02.2013 15.352565765381
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.02.2013 45.0471534729
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.02.2013 31.490669250488
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.02.2013 30.**********65
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.02.2013 30.906625747681
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.02.2013 49.894580841064
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.02.2013 34.623790740967
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.02.2013 17.743196487427
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.02.2013 26.149726867676
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.02.2013 15.**********86
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.02.2013 17.**********38
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.02.2013 16.572986602783
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.02.2013 11.64734172821
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.02.2013 36.595153808594
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.03.2013 45.634342193604
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.03.2013 34.624050140381
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.03.2013 38.282562255859
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.03.2013 28.91166305542
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.03.2013 43.316871643066
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.03.2013 53.613079071045
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.03.2013 41.**********89
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.03.2013 27.24501991272
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.03.2013 20.486072540283
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.03.2013 30.**********48
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.03.2013 19.131635665894
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.03.2013 11.823718070984
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.03.2013 13.72679233551
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.03.2013 11.**********41
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.03.2013 20.87100982666
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.03.2013 18.105224609375
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.03.2013 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.03.2013 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.03.2013 24.89345741272
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.03.2013 10.754858016968
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.03.2013 27.601448059082
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.03.2013 43.488960266113
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.03.2013 19.625949859619
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.03.2013 15.9580078125
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.03.2013 20.685579299927
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.03.2013 22.569404602051
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.03.2013 13.596855163574
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.03.2013 22.103900909424
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.03.2013 14.77517414093
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.04.2013 13.163230895996
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.04.2013 25.154573440552
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.04.2013 12.**********93
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.04.2013 20.551240921021
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.04.2013 36.681167602539
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.04.2013 12.411728858948
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.04.2013 16.625791549683
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.04.2013 6.5178389549255
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.04.2013 20.248514175415
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.04.2013 13.871957778931
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.04.2013 8.1178970336914
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.04.2013 20.884922027588
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.04.2013 15.967528343201
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.04.2013 8.8985290527344
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.04.2013 8.7795085906982
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.04.2013 18.70817565918
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.04.2013 18.130805969238
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.04.2013 22.080169677734
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.04.2013 19.071649551392
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.04.2013 19.714151382446
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.04.2013 28.36208152771
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.04.2013 31.**********7
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.04.2013 29.**********05
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.04.2013 18.190088272095
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.04.2013 16.199785232544
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.04.2013 20.385387420654
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.04.2013 18.732852935791
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.04.2013 16.565168380737
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.04.2013 18.543893814087
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.04.2013 20.**********86
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.05.2013 18.**********94
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.05.2013 13.**********18
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.05.2013 17.385297775269
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.05.2013 17.377645492554
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.05.2013 11.503153800964
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.05.2013 15.706573486328
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.05.2013 13.239899635315
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.05.2013 12.75940990448
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.05.2013 12.25871181488
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.05.2013 11.**********25
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.05.2013 9.6657962799072
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.05.2013 10.307870864868
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.05.2013 11.42461681366
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.05.2013 7.0568699836731
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.05.2013 10.306983947754
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.05.2013 14.037422180176
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.05.2013 15.601156234741
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.05.2013 12.130100250244
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.05.2013 11.998910903931
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.05.2013 15.319703102112
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.05.2013 7.9690775871277
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.05.2013 11.4263048172
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.05.2013 7.8413166999817
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.05.2013 2.8391394615173
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.05.2013 3.7451012134552
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.05.2013 3.3657212257385
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.05.2013 3.9942896366119
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.05.2013 9.3956289291382
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.05.2013 12.794215202332
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.05.2013 14.778593063354
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.05.2013 3.5578231811523
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.06.2013 6.7954478263855
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.06.2013 10.090706825256
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.06.2013 8.2363882064819
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.06.2013 10.**********59
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.06.2013 9.1326904296875
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.06.2013 13.686744689941
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.06.2013 12.604780197144
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.06.2013 13.279253959656
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.06.2013 17.276681900024
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.06.2013 17.450117111206
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.06.2013 10.967189788818
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.06.2013 11.3401927948
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.06.2013 10.982460975647
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.06.2013 11.067484855652
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.06.2013 9.**********423
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.06.2013 13.890647888184
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.06.2013 21.**********6
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.06.2013 20.090824127197
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.06.2013 21.**********27
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.06.2013 25.282718658447
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.06.2013 21.662733078003
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.06.2013 23.969329833984
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.06.2013 24.30883026123
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.06.2013 13.408960342407
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.06.2013 13.116599082947
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.06.2013 9.1595983505249
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.06.2013 10.627620697021
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.06.2013 11.710406303406
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.06.2013 14.592286109924
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.06.2013 10.266327857971
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.07.2013 13.445951461792
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.07.2013 9.0501899719238
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.07.2013 16.092084884644
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.07.2013 18.07981300354
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.07.2013 16.825956344604
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.07.2013 12.984505653381
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.07.2013 14.303604125977
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.07.2013 15.**********64
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.07.2013 16.174604415894
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.07.2013 15.180335044861
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.07.2013 18.579099655151
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.07.2013 14.406119346619
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.07.2013 9.5740356445312
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.07.2013 11.567653656006
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.07.2013 14.090427398682
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.07.2013 17.516660690308
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.07.2013 13.406560897827
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.07.2013 18.**********83
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.07.2013 17.349363327026
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.07.2013 24.135570526123
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.07.2013 21.503541946411
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.07.2013 15.421154022217
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.07.2013 18.**********12
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.07.2013 14.958340644836
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.07.2013 20.243799209595
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.07.2013 21.042980194092
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.07.2013 22.796018600464
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.07.2013 22.994773864746
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.07.2013 25.523851394653
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.07.2013 20.567499160767
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.07.2013 11.326684951782
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.08.2013 13.**********36
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.08.2013 18.123575210571
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.08.2013 20.688739776611
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.08.2013 15.997043609619
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.08.2013 15.070333480835
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.08.2013 17.079511642456
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.08.2013 19.540924072266
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.08.2013 19.176069259644
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.08.2013 20.585695266724
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.08.2013 25.768037796021
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.08.2013 25.729455947876
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.08.2013 26.53431892395
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.08.2013 27.813814163208
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.08.2013 26.414981842041
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.08.2013 23.**********32
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.08.2013 24.127843856812
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.08.2013 18.888517379761
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.08.2013 17.610010147095
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.08.2013 16.160806655884
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.08.2013 19.052431106567
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.08.2013 15.528157234192
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.08.2013 17.870864868164
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.08.2013 19.968799591064
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.08.2013 22.411378860474
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.08.2013 19.494691848755
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.08.2013 18.929122924805
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.08.2013 16.**********08
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.08.2013 15.729242324829
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.08.2013 10.817348480225
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.08.2013 14.580684661865
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.08.2013 10.484551429749
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.09.2013 15.293007850647
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.09.2013 17.411708831787
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.09.2013 8.9476547241211
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.09.2013 7.7144966125488
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.09.2013 11.91321849823
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.09.2013 11.243389129639
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.09.2013 14.616056442261
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.09.2013 16.139339447021
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.09.2013 21.787445068359
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.09.2013 27.602220535278
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.09.2013 18.721429824829
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.09.2013 12.206871986389
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.09.2013 9.6706275939941
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.09.2013 6.9092493057251
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.09.2013 6.45982837677
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.09.2013 23.750539779663
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.09.2013 15.978956222534
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.09.2013 4.0216207504272
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.09.2013 9.5638427734375
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.09.2013 6.**********139
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.09.2013 10.402452468872
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.09.2013 10.100193023682
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.09.2013 13.994362831116
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.09.2013 9.6550054550171
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.09.2013 13.920482635498
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.09.2013 13.239123344421
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.09.2013 14.132674217224
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.09.2013 21.108680725098
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.09.2013 21.423528671265
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.09.2013 20.744354248047
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.10.2013 2.4873328208923
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.10.2013 8.**********31
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.10.2013 9.3043260574341
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.10.2013 18.100481033325
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.10.2013 29.948400497437
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.10.2013 31.888790130615
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.10.2013 32.666072845459
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.10.2013 30.714702606201
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.10.2013 37.067111968994
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.10.2013 32.551918029785
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.10.2013 34.995525360107
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.10.2013 26.402326583862
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.10.2013 36.198951721191
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.10.2013 34.106483459473
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.10.2013 29.852535247803
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.10.2013 16.977209091187
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.10.2013 6.3331899642944
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.10.2013 6.0333299636841
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.10.2013 13.05542755127
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.10.2013 28.100704193115
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.10.2013 34.873008728027
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.10.2013 33.**********07
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.10.2013 35.890697479248
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.10.2013 50.049545288086
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.10.2013 50.752521514893
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.10.2013 44.596538543701
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.10.2013 49.950836181641
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.10.2013 39.789031982422
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.10.2013 38.827625274658
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.10.2013 46.68660736084
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.10.2013 52.421417236328
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.11.2013 43.342540740967
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.11.2013 75.445755004883
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.11.2013 63.752292633057
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.11.2013 34.206249237061
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.11.2013 33.546752929688
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.11.2013 10.377733230591
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.11.2013 19.192682266235
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.11.2013 41.85018157959
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.11.2013 41.609825134277
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.11.2013 62.514263153076
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.11.2013 60.07568359375
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.11.2013 30.355346679688
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.11.2013 22.612852096558
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.11.2013 15.749660491943
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.11.2013 8.2572650909424
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.11.2013 25.539949417114
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.11.2013 70.00316619873
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.11.2013 62.62686920166
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.11.2013 27.893831253052
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.11.2013 39.230461120605
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.11.2013 38.01091003418
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.11.2013 40.487174987793
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.11.2013 32.291477203369
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.11.2013 24.079677581787
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.11.2013 6.**********047
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.11.2013 22.680313110352
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.11.2013 16.223133087158
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.11.2013 19.197584152222
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.11.2013 29.891754150391
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.11.2013 76.165145874023
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.12.2013 93.247085571289
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.12.2013 47.220760345459
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.12.2013 30.457866668701
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.12.2013 90.823272705078
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.12.2013 76.384376525879
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.12.2013 45.260665893555
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.12.2013 5.6905159950256
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.12.2013 11.143588066101
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.12.2013 20.622476577759
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.12.2013 14.232581138611
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.12.2013 33.136299133301
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.12.2013 18.354423522949
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.12.2013 30.727928161621
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.12.2013 86.286003112793
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.12.2013 70.893608093262
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.12.2013 23.875526428223
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.12.2013 78.565689086914
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.12.2013 121.35292816162
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.12.2013 179.64674377441
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.12.2013 227.24359130859
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.12.2013 214.95095825195
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.12.2013 173.87786865234
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.12.2013 255.72503662109
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.12.2013 349.5407409668
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.12.2013 274.63375854492
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.12.2013 76.078628540039
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.12.2013 40.144824981689
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.12.2013 44.**********7
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.12.2013 108.47476959229
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.12.2013 114.39626312256
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.12.2013 47.827964782715
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.01.2014 32.705112457275
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.01.2014 67.587005615234
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.01.2014 127.60562896729
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.01.2014 78.463874816895
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.01.2014 124.90263366699
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.01.2014 266.55032348633
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.01.2014 224.00694274902
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.01.2014 106.3264541626
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.01.2014 86.**********23
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.01.2014 82.469543457031
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.01.2014 119.**********3
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.01.2014 134.14768981934
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.01.2014 60.191276550293
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.01.2014 85.437324523926
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.01.2014 72.**********16
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.01.2014 48.**********1
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.01.2014 81.886276245117
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.01.2014 113.82315063477
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.01.2014 175.45899963379
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.01.2014 32.30827331543
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.01.2014 22.663846969604
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.01.2014 13.**********54
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.01.2014 53.**********32
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.01.2014 52.436180114746
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.01.2014 18.**********86
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.01.2014 25.865158081055
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.01.2014 59.711132049561
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.01.2014 51.938739776611
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.01.2014 91.705429077148
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.01.2014 82.152687072754
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.01.2014 21.263036727905
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.02.2014 16.132497787476
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.02.2014 14.154996871948
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.02.2014 9.2328424453735
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.02.2014 24.499828338623
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.02.2014 46.686466217041
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.02.2014 132.52102661133
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.02.2014 137.1298828125
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.02.2014 95.180145263672
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.02.2014 39.200878143311
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.02.2014 10.387359619141
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.02.2014 20.788541793823
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.02.2014 25.11326789856
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.02.2014 24.541391372681
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.02.2014 68.734489440918
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.02.2014 21.788526535034
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.02.2014 69.067367553711
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.02.2014 51.357097625732
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.02.2014 39.662746429443
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.02.2014 35.855079650879
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.02.2014 34.451343536377
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.02.2014 40.073093414307
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.02.2014 41.324127197266
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.02.2014 22.165161132812
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.02.2014 9.9689712524414
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.02.2014 23.584360122681
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.02.2014 46.265190124512
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.02.2014 42.828689575195
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.02.2014 50.**********13
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.03.2014 51.577903747559
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.03.2014 24.**********53
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.03.2014 15.243214607239
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.03.2014 21.128568649292
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.03.2014 15.399712562561
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.03.2014 10.987186431885
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.03.2014 19.853765487671
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.03.2014 7.**********534
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.03.2014 16.**********04
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.03.2014 19.84575843811
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.03.2014 30.108489990234
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.03.2014 37.159664154053
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.03.2014 56.832328796387
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.03.2014 55.615493774414
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.03.2014 39.496150970459
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.03.2014 8.6764640808105
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.03.2014 9.5905752182007
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.03.2014 20.942758560181
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.03.2014 25.032039642334
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.03.2014 10.341584205627
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.03.2014 19.421236038208
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.03.2014 21.766271591187
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.03.2014 22.905410766602
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.03.2014 17.032222747803
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.03.2014 12.219039916992
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.03.2014 26.607873916626
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.03.2014 23.163166046143
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.03.2014 9.0062294006348
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.03.2014 20.939477920532
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.03.2014 26.641489028931
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.03.2014 28.077810287476
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.04.2014 21.228399276733
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.04.2014 25.855846405029
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.04.2014 28.386167526245
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.04.2014 29.771144866943
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.04.2014 20.193651199341
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.04.2014 13.467782020569
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.04.2014 12.915139198303
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.04.2014 19.**********78
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.04.2014 21.419790267944
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.04.2014 9.3368768692017
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.04.2014 9.7558641433716
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.04.2014 15.353806495667
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.04.2014 20.396957397461
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.04.2014 23.764688491821
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.04.2014 11.93909740448
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.04.2014 12.443291664124
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.04.2014 18.388563156128
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.04.2014 9.**********462
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.04.2014 11.539652824402
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.04.2014 16.305088043213
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.04.2014 15.336349487305
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.04.2014 19.337862014771
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.04.2014 17.688545227051
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.04.2014 14.300290107727
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.04.2014 8.8592081069946
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.04.2014 8.4818696975708
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.04.2014 12.970152854919
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.04.2014 16.283115386963
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.04.2014 11.373614311218
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.04.2014 6.7728781700134
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.05.2014 10.05900478363
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.05.2014 10.034283638
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.05.2014 13.800087928772
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.05.2014 5.1725382804871
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.05.2014 7.6503114700317
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.05.2014 8.2368106842041
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.05.2014 11.15892791748
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.05.2014 17.745321273804
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.05.2014 12.610905647278
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.05.2014 8.8547658920288
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.05.2014 8.2625541687012
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.05.2014 8.0700521469116
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.05.2014 7.5182809829712
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.05.2014 8.290379524231
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.05.2014 2.4851362705231
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.05.2014 4.4792938232422
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.05.2014 4.6386575698853
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.05.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.05.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.05.2014 10.786351203918
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.05.2014 12.822111129761
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.05.2014 11.297310829163
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.05.2014 12.201230049133
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.05.2014 15.519941329956
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.05.2014 12.868413925171
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.05.2014 13.**********71
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.05.2014 8.3597812652588
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.05.2014 9.3892755508423
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.05.2014 8.656681060791
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.05.2014 9.9501733779907
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.05.2014 7.204984664917
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.06.2014 8.2680921554565
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.06.2014 7.**********783
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.06.2014 11.545329093933
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.06.2014 11.**********61
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.06.2014 31.054063796997
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.06.2014 18.856636047363
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.06.2014 11.309968948364
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.06.2014 9.674542427063
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.06.2014 12.849722862244
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.06.2014 13.124793052673
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.06.2014 13.513857841492
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.06.2014 13.222583770752
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.06.2014 11.757344245911
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.06.2014 11.683393478394
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.06.2014 9.**********362
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.06.2014 10.407004356384
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.06.2014 6.9831290245056
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.06.2014 7.6764044761658
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.06.2014 4.9982776641846
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.06.2014 4.4000525474548
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.06.2014 4.6930718421936
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.06.2014 5.9772582054138
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.06.2014 13.823608398438
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.06.2014 13.628945350647
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.06.2014 6.4435391426086
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.06.2014 7.1631364822388
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.06.2014 7.2731862068176
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.06.2014 12.**********56
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.06.2014 9.6992979049683
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.06.2014 11.202198982239
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.07.2014 7.1378746032715
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.07.2014 9.4569616317749
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.07.2014 13.340121269226
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.07.2014 6.**********434
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.07.2014 8.3507194519043
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.07.2014 13.**********47
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.07.2014 16.**********8
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.07.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.07.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.07.2014 8.1416664123535
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.07.2014 5.**********086
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.07.2014 5.5939598083496
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.07.2014 9.6838521957397
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.07.2014 7.269766330719
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.07.2014 9.9487657546997
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.07.2014 10.679290771484
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.07.2014 11.279852867126
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.07.2014 14.589288711548
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.07.2014 12.807332992554
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.07.2014 13.181428909302
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.07.2014 15.220185279846
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.07.2014 8.9696245193481
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.07.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.07.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.07.2014 9.3501720428467
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.07.2014 14.011642456055
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.07.2014 14.941800117493
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.07.2014 16.089263916016
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.07.2014 9.6060218811035
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.07.2014 13.**********71
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.07.2014 17.575807571411
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.08.2014 7.8913526535034
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.08.2014 8.5642509460449
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.08.2014 11.743978500366
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.08.2014 15.643508911133
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.08.2014 24.609218597412
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.08.2014 21.104551315308
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.08.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.08.2014 18.951433181763
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.08.2014 17.624221801758
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.08.2014 18.300643920898
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.08.2014 20.07586479187
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.08.2014 19.982904434204
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.08.2014 21.04005241394
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.08.2014 25.**********45
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.08.2014 20.702068328857
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.08.2014 19.403919219971
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.08.2014 13.266840934753
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.08.2014 8.9359111785889
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.08.2014 15.008065223694
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.08.2014 21.432306289673
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.08.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.08.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.08.2014 28.643608093262
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.08.2014 18.185081481934
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.08.2014 8.7713632583618
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.08.2014 20.093776702881
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.08.2014 21.439786911011
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.08.2014 9.2104501724243
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.08.2014 13.5130443573
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.08.2014 12.438175201416
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.08.2014 11.868041038513
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.09.2014 17.919883728027
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.09.2014 26.110216140747
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.09.2014 13.381276130676
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.09.2014 9.9708766937256
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.09.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.09.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.09.2014 20.**********27
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.09.2014 22.111167907715
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.09.2014 22.971672058105
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.09.2014 25.022987365723
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.09.2014 24.652948379517
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.09.2014 22.378936767578
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.09.2014 21.**********64
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.09.2014 8.3145723342896
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.09.2014 14.70809841156
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.09.2014 20.930511474609
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.09.2014 20.541048049927
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.09.2014 22.445690155029
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.09.2014 14.421319961548
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.09.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.09.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.09.2014 11.187952041626
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.09.2014 20.**********13
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.09.2014 19.966909408569
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.09.2014 12.856635093689
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.09.2014 11.**********71
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.09.2014 19.272979736328
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.09.2014 21.562685012817
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.10.2014 21.350494384766
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.10.2014 26.341732025146
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.10.2014 20.**********93
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.10.2014 16.798202514648
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.10.2014 20.**********62
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.10.2014 29.202032089233
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.10.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.10.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.10.2014 22.628086090088
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.10.2014 23.027746200562
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.10.2014 23.015403747559
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.10.2014 29.**********68
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.10.2014 30.477684020996
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.10.2014 36.**********18
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 15.10.2014 32.049640655518
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 16.10.2014 15.**********8
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 17.10.2014 11.542791366577
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 18.10.2014 7.5810189247131
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 19.10.2014 15.625453948975
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 20.10.2014 22.**********6
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 21.10.2014 23.**********07
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 22.10.2014 26.1351146698
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 23.10.2014 5.1692242622375
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 24.10.2014 8.**********595
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 25.10.2014 4.1377139091492
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 26.10.2014 9.027458190918
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 27.10.2014 16.480003356934
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 28.10.2014 24.039306640625
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 29.10.2014 19.79984664917
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 30.10.2014 27.**********55
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 31.10.2014 40.010814666748
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 01.11.2014 32.202793121338
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 02.11.2014 32.098197937012
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 03.11.2014 44.856338500977
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 04.11.2014 0
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 05.11.2014 70.31494140625
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 06.11.2014 63.694034576416
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 07.11.2014 58.9381980896
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 08.11.2014 50.680755615234
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 09.11.2014 41.297962188721
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 10.11.2014 59.327812194824
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 11.11.2014 69.438362121582
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 12.11.2014 26.596260070801
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 13.11.2014 23.727975845337
София - Хиподрума PM2.5 ug/m3 14.11.2014 14.065282821655
София - Хиподрума PM2.5