одобрен

SEBRA-MF-2020-06-18

Уникален идентификатор:  989494f6-3b45-4eb8-ba5f-ae5266a2ff28

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 11:52:17
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-19 11:52:17

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 18.06.2020 - 18.06.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36 39091.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 39
10 xxxx Издръжка 216 259779.27
18 xxxx Други разходи 5 12161.35
90 xxxx Възстановени приходи 1 2000
Общо:  259 313070.9
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 18462.05
Общо:  3 18462.05
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 52 3650.29
18 xxxx Други разходи 5 12161.35
Общо:  57 15811.64
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 39
10 xxxx Издръжка 91 25002.17
Общо:  92 25041.17
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 13168.52
Общо:  1 13168.52
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 2172.76
10 xxxx Издръжка 68 212582.56
90 xxxx Възстановени приходи 1 2000
Общо:  73 216755.32
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31 23750
10 xxxx Издръжка 2 82.2
Общо:  33 23832.2