одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж на територията на Община Джебел, област Кърджали от 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г.

Уникален идентификатор:  98d34823-81d1-4d24-bd6e-5239efec0d76

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:31:43
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:31:43

№ и дата на издаване

Име на строежа

Местонахождение

Възложител

1 / 15.01.2019 г. Изграждане на подпорни стени с обща дължина 45м Землище гр.Джебел и с.Тютюнче Областен управител на Област Кърджали
2/22.01.2019 г. Автоцентър за комплексно обслужване гр.Джебел, кв.58, УПИ ХХХІV-878 „МАХСЕН” ООД гр. Джебел
3/06.03.2019 г. Пристройка и надстройка на автомивка и гараж в самостоятелни стаи и офиси-ІІ етап гр.Джебел, кв.71, УПИ VІІ Беркант Мехмед Мехмед
4/ 12.03.2019 г. Едноетажна жилищна сграда Гр.Джебел, кв.60, УПИ ХХІ-554 Гюляй Фикрет Бекир
5/26.03.2019 г. Едноетажна жилищна сграда гр.Джебел, кв.41, УПИ ІІ-492 Зихни Али Бекир
6/27.03.2019 г. Масивен гараж гр.Джебел, кв.8, ПИ № 189 Мюмюн Якуб Хасан
7/01.04.2019 г. Благоустрояване на общински парк в централ- на градска част гр.Джебел, кв.25, ПИ № 315 Община Джебел
8/ 09.04.2019 г. Масивен гараж гр.Джебел, кв.23, УПИ Х-303 Бахри Бахтияр Мехмедали
9/15.04.2019 г. Пристройка към съществуващи сгради, предназначена за работилница за метални изделия до 50 работни места гр.Джебел, кв.98, ПИ № 433 „Джебел-96” ООД гр.Джебел
10 / 22.04.2019 г. Цех за големи хидравлични цилиндри до 50 работни места гр.Джебел, кв.98, ПИ № 761 „Кяшиф”ЕООД гр. Джебел
11 / 30.04.2019 г. Нискоетажна еднофамилна жилищна сграда гр.Джебел, кв.59, УПИ VІ-712 Шенол Юсеин Мустафа