одобрен

Регистър на редовните членове на Български зъболекарски съюз за 2016 г.

Уникален идентификатор:  98d7a05f-d21f-4c42-83fe-53737f06946c

Описание:

Регистър на редовните членове на Български зъболекарски съюз за 2016 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 15:23:30
  • Създаден от: d_i_stancheva
  • Последна промяна: 2020-02-12 15:23:30
записа на страница

Български зъболекарски съюз;;;;

Регистър на редовните членове за 2016 г.;;;;
Първа колегия;         ЛПК         ;Име;Презиме;Фамилия
Благоевград;010000001;Спаска;Здравкова;Фезова - Кипрова
Благоевград;010000002;Андон;Иванов;Корчев
Благоевград;010000003;Жана;Костадинова;Рускова
Благоевград;010000004;Мария;Крумова;Цветкова
Благоевград;010000005;Мариана;Илиева;Попниколова
Благоевград;010000008;Владимир;Георгиев;Богданов
Благоевград;010000009;Илонка;Кирилова;Бабанова
Благоевград;010000010;Райничка;Владимиров;Ханджийска - Елезова
Благоевград;010000011;Татяна;Иванова;Амова
Благоевград;010000012;Мария;Йорданова;Стойчева
Благоевград;010000013;Георги;Стоянов;Ангов
Благоевград;010000014;Галина;Мирчева;Дюлгерска
Благоевград;010000015;Валя;Венкова;Тричкова
Благоевград;010000016;Екатерина;Димитрова;Симидчиева - Петрова
Благоевград;010000019;Светла;Стоянова;Лазова
Благоевград;010000020;Атанас;Иванов;Цинцаров
Благоевград;010000021;Мариана;Евтимова;Гюрова
Благоевград;010000022;Юлия;Манолова;Манова - Овнарска
Благоевград;010000023;Елина;Маринова;Стоилкова-Ушатова
Благоевград;010000024;Христина;Велинова;Христова
Благоевград;010000025;Маргарита;Радоева;Прегьова
Благоевград;010000026;Александър;Михайлов;Веселинов