одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на Община иваново

Уникален идентификатор:  995b3e15-de4c-4f6b-abe4-04c6304be9a3

Описание:

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на Община Иваново

култура културни ценности недвижими община Иваново

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-18 09:36:21
  • Създаден от: dimitar_yordanov
  • Последна промяна: 2018-10-15 07:22:21
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване