Набор от данни:  Плащания в СЕБРА

одобрен

себра-2019-03-07

Уникален идентификатор:  996412f6-95e1-4ac5-9b70-77050b6aabd3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 12:47:01
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2019-03-14 12:47:01

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 07.03.2019 - 07.03.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2 398,89 лв.
10 xxxx Издръжка 127 979 362,51 лв.
18 xxxx Други разходи 1 12,50 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 11 2 194,85 лв.
Общо:  140 983 968,75 лв.
По бюджетни организации
ГДИН ( 014003**** ) Период: 07.03.2019 - 07.03.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2 398,89 лв.
10 xxxx Издръжка 108 957 653,47 лв.
18 xxxx Други разходи 1 12,50 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 11 2 194,85 лв.
Общо:  121 962 259,71 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 07.03.2019 - 07.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 6 730,50 лв.
Общо:  6 6 730,50 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 07.03.2019 - 07.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 14 978,54 лв.
Общо:  13 14 978,54 лв.