одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Уникален идентификатор:  996b73de-e9ba-4edc-b90c-b4f6303a5b46

дружества община общинско регистър търговски участие РМС 436/2017 Велинград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-03 16:18:41
  • Създаден от: i.ardaliev
  • Последна промяна: 2021-06-03 16:18:41

Фирма

ЕИК

Седалище и адрес на управление

1 „Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград” ЕООД 112505488 гр. Велинград, бул. „Съединение” № 49
2 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинжинеринг - Велинград” 822106633 гр. Велинград, ул. „Академик Иван Павлов” № 1
3 „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик” АД 130072241 гр. Пазарджик, ул. „Болнична” № 15
4 „Хорос” АД 175050993 гр. София, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. № 35, вх. А, ет. 6, ап.28
5 „Атлетик” АД 112041187 гр. Велинград, ул. „Евлоги Георгиев” № 28А
6 „Паркинги и гаражи” ООД 112103991 гр. Велинград, пл. „Свобода”;
7 „Булгард” ООД 1203000744 гр. Велинград, ул. „Винчо Горанов” № 6
8 „Спорт Беев” АД 112587752 гр. Велинград, ул. „Христо Янев” № 23
9 „Свежина” ООД - в ликвидация 112585819 гр. Пазарджик, бул. „Георги Бенковски” № 13, ет. 3, офис 10
10 „Медицински център Велинград 2017” ЕООД 204872902 гр. Велинград, бул. „Съединение” № 49
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте