Набор от данни:  РЕГИСТЪР ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ

одобрен

Регистър по приватизация

Уникален идентификатор:  997720e2-d522-4411-a944-1c988a1c965f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 14:37:04
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-11 14:37:04

№ по ред

№ в регистъра

Наименование на обекта

Адрес

Описание на обекта

Метод на приватизация

Начална цена

Цена на сделката

Дата на сключване на сделката

Купувач

Забележка