одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни

Уникален идентификатор:  99961df4-af40-4e98-9089-7779c21a7e62

Описание:

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2018 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

паша разрешителни

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-04 13:28:32
  • Създаден от: pavlina_ivanova_racheva
  • Последна промяна: 2019-11-04 13:28:32

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии

Агора Андонова Бонева
Адем Асанов Сакатов
Алексей Иванов Благоев
Али Хасан Хаджимакак
Ана Стефанова Мечкарева
Ангел Генков Цолев
Андон Николов Кулов
Анка Иванова Пенчева
Анка Петрова Бангеева
Антон Нанков Нанков
Асан Фарадинов Бозев
Атанас Нисторов Нисторов
Бано Георгиев Шишков
Богдана Кръстева Мачева
Богомил Дочев Банчев
Богомил Крумов Тодоров
Божко Михайлов Михов
Борислав Димитров Туролеев
Борислав Стойчев Илиев
Валя Димитрова Туролеева
Васил Димитров Василев
Васил Димитров Чолаков
Васил Донев Ганарев
Васил Маринов Маринов
Васил Найденов Начев
Васил Павлов Костов
Васил Христов Копринков
Василка Гънчева Райчева
Величка Пенчева Цочева
Величко Стоянов Дурчев
Веселин Георгиев Тотков
Видка Александрова Стефанова
Виктор Георгиев Дойчинов
ВПК 'Агротехникасервиз 94"
Гавраил Иванов Зографски
Ганка Целова Димитрова
Ганчо Иванов Топалов
Ганчо Христов Марков
Гена Иванова Василева
Генчо Георгиев Кацарев
Георги Атанасов Караджов
Георги Борисов Кръстев
Георги Илиев Илиев
Георги Лазаров Лазаров
Георги Маринов Костов
Георги Маринов Чавдаров
Георги Симеонов Симеонов
Георги Стоянов Георгиев
Гергина Христева Каракоева
Григор Илиев Стефанов
Гънчо Райчев Гънчев
Даниел Цветанов Георгиев
Делко Ангелов Петков
Детелин Иванов Мандраджиев
Джи Ел Си Комерс
Диан Тодоров Матов
Димитринка Иванова Иванова
Димитър Бонев Бонев
Димитър Борисов Туролеев
Димитър Георгиев Кръстев
Димитър Марков Марков
Димитър Николов Божков
Димитър Николов Касапов
Димитър Симеонов Николов
Димитър Христов Мънев
Димо Начев Радулов
Димо Николаев Христозов
Димчо Станев Костов
Добромир Цветанов Георгиев
Донка Методиева Иванова
Донка Нанева Кирова
Дончо Лалев Андонов
Дончо Петров Петров
Драган Иванов Коджейков
Драган Тонев Тонев
ЕБ към ИПЖЗ - Троян
Евгени Маринов Стаменов
Еко Мийт Тотал ООД
Емил Митков Кючуков
ЕТ "Бейсим Моллабекир"
ЕТ "Ненко Трифонов"
Етем Осман Етем
ЕТРОПАРК
Ивайло Петков Патарев
Иван Ангелов Ангелов
Иван Бочев Бръмбаров
Иван Маринов Цончев
Иван Нешев Иванов
Иван Христов Иванов
Иванка Салчева Туролеева
Иванка Тодорова Йовчева
Идриз Азиз Идриз
Илия Николов Нешев
Илия Нончев Илиев
Искрена Михайлова Ненова
Ичко Коев Христов
Йордан Стойчев Карабаджаков
Йордан Танев Нешев
Койчо Лилов Несторов
Койчо Стефанов Панов
Кольо Маринов Колев
Кольо Стоянов Вдовичев
Колю Димитров Чипев
Кооперация на овцевъдите "Бъзов дял"
Коста Иванов Гълъбов
Костадинка Костова Кулова
Красимир Христов Христов
Кръстьо Пейчев Кръстев
Къньо Киров Кънев
Лалка Лазарова Мазакова
Лальо Петков Стоянов
Лальо Христов Стругарев
Лалю Колев Касаков
Лидия Петрова Йовчева
Лиляна Георгиева Ганчева
Лиляна Стефанова Гърдева
Любомир Борисов Вуковски
Лютвие Мустафова Исова
Манолина ЕООД
Марин Иванов Кръстев
Марин Стефанов Маринов
Мария Георгиева Русчукова
Мария Радева Симова
Мария Румянова Найденова
Мария Цочева Йонкова
Марияна Стойнова Колева
Марко Кръстев Марков
Марко Мънев Марков
Марко Николов Кацаров
Матю Пенков Димитров
Мелиха Шабан Бейтула
Минка Дамянова Михалева
Минко Цвятков Минков
Минчо Андреев Кючуков
Мирослав Василев Бистрев
Мирослав Йовчев Йовчев
Мирослав Янков Кючуков
Мирчо Ненков Станчев
Михаил Иванов Баджаков
Михаил Стоянов Дойнов
Михаил Стоянов Чушков
Мичо Иванов Мичев
Младен Стоянов Димитров
Муса Яшаров Яшаров
Мъню Марков Марков
Надка Иванова Тодорова
Назифе Байрам Моллабекир
Наньо Димов Радулов
Начо Димов Радулов
Начо Лалев Радулов
Неделчо Койчев Караджов
Неделчо Цветков Костов
Нейко Дончев Станев
Нено Симеонов Палев
Нечко Василев Зехирев
Нечо Василев Нечев
Нешо Стойчев Стойчев
Никола Петков Стоянов
Никола Янев Кулов
Николай Димитров Камберов
Николай Иванов Лазаров
Николай Иванов Славов
Николай Лалев Бичев
Николай Лалев Ганчев
Нончо Бенев Петков
Павли Христов Ичков
Пано Иванов Стойчев
Пейо Недялков Недялков
Пейчо Кръстев Кръстев
Пенка Георгиева Георгиева
Петко Иванов Бухалов
Петко Киров Канагрохов
Петко Николов Стоянов
Петко Христов Филипов
Петранка Галинова Николова
Петър Димитров Димитров
Петър Донев Георгиев
Петър Дончев Петров
Петър Иванов Цанков
Петър Йонков Ников
Петър Николов Николов
Петър Христов Марков
Пламен Иванов Донков
Радко Петров Георгиев
Радослав Мирчев Петров
Райчо Василев Райчев
Росен Крумов Радев
Ружин Тиханов Моллов
Румен Колeв Чипев
Сали Ахмед Джамбаз
Светлана Ленинова Недялкова
Светломир Иванов Иванов
Семко Маринов Семков
Симеон Ганчев Ганчев
Симеон Георгиев Симеонов
Симеон Костов Ангелов
Симеон Христов Ганчев
Славка Петкова Банчева
СНАПС ЕООД
Стана Стоянова Коева
Стефан Иванов Станев
Стефан Коев Панов
Стефан Пенчев Клисурчев
Стилиян Любомиров Семков
Стилиян Тодоров Петров
Стойко Ганчев Стойков
Стоян Георгиев Гиндузов
Стоян Георгиев Загорчев
Стоян Иванов Благоев
Стоян Йорданов Гарчев
Стоян Панчев Узунов
Стоян Спасов Абрашев
Събчо Маринов Данков
Таня Гъчева Кулова
ТД "Соколна"
Теодора Иванова Карабаджакова
Тера 04 ЕООД
Тихомир Стойчев Стойнев
Тодор Атанасов Тодоров
Тодор Иванов Диклиев
Тодор Лалов Мурадов
Тодор Христов Славов
Тоньо Христов Нанев
Тотка Иванова Иванова
Тотьо Христов Бараков
Фарадин Асанов Бозев
ФДФФ-София
Христина Недкова Доганова
Христина Христева Георгиева
Христина Христова Дръндева
Христо Атанасов Атанасов
Христо Василев Копринков
Христо Василев Маринов
Христо Иванов Христов
Христо Иванов Чернев
Христо Мичев Пенков
Христо Райчев Кючуков
Христо Руменов Стоянов
Христо Събчев Кънчев
Цанислав Иванов Караиванов
Цветан Георгиев Маринов
Цветан Горанов Цолев
Цветан Стоянов Чолпанов
Цветемира Иванова Лазарова
Цветомира Неделчева Лазарова
Шадан Шерифов Ходжев
Юсеин Шабан Кадир
Яни Николов Кулов
Янко Андонов Чолаков