одобрен

SEBRA-MF-2019-06-12

Уникален идентификатор:  9a0b6c15-a173-41a0-9000-3aa41526c1ec

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-14 14:17:33
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-14 14:17:33

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 12.06.2019 - 12.06.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 114 13 507,74 лв.
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3 -166,67 лв.
10 xxxx Издръжка 176 -1 035 172,54 лв.
18 xxxx Други разходи 1 -1 569,06 лв.
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 -2 481,36 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 10 3 430,76 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 9 22 329,22 лв.
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0,00 лв.
98 xxxx Други операции в БНБ 46 0,00 лв.
Общо:  364 -1 000 121,91 лв.
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0,00 лв.
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0,00 лв.
Общо:  4 0,00 лв.
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 477,50 лв.
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 -166,67 лв.
10 xxxx Издръжка 6 -1 000 166,70 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 1 5 808,82 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 2 42 985,09 лв.
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0,00 лв.
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0,00 лв.
Общо:  18 -951 061,96 лв.
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 95 32 059,49 лв.
10 xxxx Издръжка 10 -585,17 лв.
18 xxxx Други разходи 1 -1 569,06 лв.
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0,00 лв.
Общо:  110 29 905,26 лв.
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 -5 459,38 лв.
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2 0,00 лв.
10 xxxx Издръжка 6 -37 504,62 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 -6 311,48 лв.
98 xxxx Други операции в БНБ 14 0,00 лв.
Общо:  29 -49 275,48 лв.
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 -13 569,87 лв.
10 xxxx Издръжка 152 3 838,42 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 9 -2 378,06 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 6 -14 344,39 лв.
98 xxxx Други операции в БНБ 20 0,00 лв.
Общо:  196 -26 453,90 лв.
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 36,00 лв.
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 -2 481,36 лв.
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0,00 лв.
Общо:  4 -2 445,36 лв.
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 -790,47 лв.
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0,00 лв.
Общо:  3 -790,47 лв.