одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 09.07.2019

Уникален идентификатор:  9a8f7016-b60a-43c1-b2dd-202167dc4aa3

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-11 07:57:14
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-07-11 07:57:14

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 177 229578.41
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 150
10 xxxx Издръжка 372 126398.38
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 9477
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 35585.68
88 xxxx Средства на разпореждане 15 36886.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 522.57
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3
Общо:  581 438595.43
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 522.57
Общо:  10 522.57
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 593.17
Общо:  2 593.17
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 535.76
Общо:  3 535.76
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 301.83
10 xxxx Издръжка 3 300
Общо:  7 601.83
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 869.51
Общо:  1 869.51
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27 20550.45
10 xxxx Издръжка 11 6596.52
Общо:  38 27146.97
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 30
Общо:  1 30
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 96
Общо:  1 96
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1900
10 xxxx Издръжка 1 667.42
Общо:  4 2567.42
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 9606.25
10 xxxx Издръжка 7 1504.26
Общо:  9 11110.51
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 4800
10 xxxx Издръжка 1 375.56
Общо:  11 5175.56
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 6048
Общо:  1 6048
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 22.2
10 xxxx Издръжка 10 2253.58
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3640
Общо:  12 5915.78
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16 14470.58
10 xxxx Издръжка 3 318.8
Общо:  19 14789.38
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3300
10 xxxx Издръжка 19 4633.31
88 xxxx Средства на разпореждане 1 5976
Общо:  25 13909.31
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2553.68
Общо:  7 2553.68
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 23657.17
10 xxxx Издръжка 10 6160.64
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 4669
Общо:  13 34486.81
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 10630
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 150
10 xxxx Издръжка 4 1146.84
Общо:  9 11926.84
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3350
10 xxxx Издръжка 5 238.4
Общо:  10 3588.4
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 168
10 xxxx Издръжка 10 1305.72
Общо:  11 1473.72
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21 8940
10 xxxx Издръжка 18 7139.6
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2177.63
Общо:  40 18257.23
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 2300.25
10 xxxx Издръжка 8 2633.84
Общо:  15 4934.09
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 3348.1
10 xxxx Издръжка 6 988.14
Общо:  15 4336.24
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4350
10 xxxx Издръжка 6 499.65
Общо:  7 4849.65
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2900
10 xxxx Издръжка 7 2432.94
Общо:  9 5332.94
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1370
10 xxxx Издръжка 10 2163.51
88 xxxx Средства на разпореждане 1 648
Общо:  12 4181.51
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 3520
10 xxxx Издръжка 17 5890.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3777
88 xxxx Средства на разпореждане 5 16929.63
Общо:  27 30116.72
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 360
Общо:  1 360
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 4144.42
10 xxxx Издръжка 16 1326.1
Общо:  19 5470.52
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 11385.37
10 xxxx Издръжка 37 18842.13
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3780
88 xxxx Средства на разпореждане 2 373.24
Общо:  44 34380.74
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7954.65
Общо:  1 7954.65
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 5705.43
10 xxxx Издръжка 11 3492.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1920
Общо:  14 11117.98
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1348.16
Общо:  7 1348.16
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 25247.21
10 xxxx Издръжка 8 1441.72
88 xxxx Средства на разпореждане 2 763.89
Общо:  16 27452.82
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 3400
10 xxxx Издръжка 6 2342.93
Общо:  17 5742.93
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4270
10 xxxx Издръжка 12 6590.79
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 30916.68
Общо:  14 41777.47
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 243.12
10 xxxx Издръжка 11 14778.55
Общо:  12 15021.67
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 7560
10 xxxx Издръжка 10 4179.76
Общо:  12 11739.76
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 323
Общо:  1 323
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 25690.96
10 xxxx Издръжка 18 7029.54
Общо:  21 32720.5
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3124.46
Общо:  9 3124.46
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 2996.95
10 xxxx Издръжка 2 816
Общо:  7 3812.95
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5015.47
Общо:  1 5015.47
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 26 1206.03
Общо:  26 1206.03
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 146.14
Общо:  2 146.14
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 400
Общо:  1 400
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 4400
Общо:  10 4400
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1680
10 xxxx Издръжка 3 2281.6
Общо:  4 3961.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пловдив ( 0172560009 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 141
Общо:  1 141
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 576
Общо:  1 576
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 435.9
Общо:  6 435.9
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1043.84
Общо:  2 1043.84
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 918
Общо:  1 918
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3
Общо:  1 -3
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1040.68
Общо:  5 1040.68
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 686.56
88 xxxx Средства на разпореждане 1 330
Общо:  6 1016.56