одобрен

Списък на валидните удостоверения за безопасност на управители на железопътната инфраструктура

Уникален идентификатор:  9ad1e38b-955b-493d-9715-cbb63ae58cc1

Описание:

Списък на валидните удостоверения за безопасност на управители на железопътната инфраструктура

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 16:32:13
  • Създаден от: ivan_stoykov
  • Последна промяна: 2020-09-14 12:36:34
  • Последно променил: ivan_stoykov

Управител на железопътната инфраструктура

Вид дружество

Вид и номер на Удостоверение за безопасност (УБ)

Валидно(eн) от/до

1 Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) Държавно предприятие (ДП) Подновено УБ с Европейски идентификационен номер (ЕИН) BG 21 2018 0001 от 01.07.2018 до 30.06.2023