одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 19.06.2020

Уникален идентификатор:  9adafd9e-2a74-4b4e-ae3f-d2498ef2b85c

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 08:34:11
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-22 08:34:11

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28 46730
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 106 125165.29
10 xxxx Издръжка 272 148405.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16 54127.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 76279.38
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 368394.8
88 xxxx Средства на разпореждане 74 30710.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 2524.31
98 xxxx Други операции в БНБ 5 30369
Общо:  513 882705.61
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 2524.31
Общо:  1 2524.31
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 101 124858.29
10 xxxx Издръжка 10 39492.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 41303.58
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 284998
Общо:  117 490652.21
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 308.27
Общо:  2 308.27
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 210
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3640
Общо:  3 3850
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 866.43
Общо:  2 866.43
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 151
Общо:  1 151
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3137.5
10 xxxx Издръжка 5 334.4
Общо:  10 3471.9
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 3492.04
Общо:  7 3492.04
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2136.8
Общо:  3 2136.8
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 240
Общо:  3 240
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 390
Общо:  3 390
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8043
Общо:  1 8043
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 23840.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 307
10 xxxx Издръжка 26 5856.13
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6 435
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 600
Общо:  40 31038.9
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 520
Общо:  1 520
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 2577.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 12690
88 xxxx Средства на разпореждане 1 70.67
Общо:  16 15338.53
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 2650.28
88 xxxx Средства на разпореждане 9 1995.4
Общо:  20 4645.68
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7291
10 xxxx Издръжка 14 9207.36
88 xxxx Средства на разпореждане 35 5101.97
Общо:  50 21600.33
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2.81
Общо:  1 2.81
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 9435.33
Общо:  12 9435.33
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 608.45
Общо:  2 608.45
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2785.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3000
88 xxxx Средства на разпореждане 3 2164.98
Общо:  10 7950.48
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2438.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4067.5
Общо:  11 6505.53
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 941.66
88 xxxx Средства на разпореждане 1 256.08
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  7 1197.74
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 719.92
10 xxxx Издръжка 6 4287.58
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 5120
Общо:  15 10127.5
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6450
10 xxxx Издръжка 5 821.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 250
Общо:  7 7521.82
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 723.78
88 xxxx Средства на разпореждане 6 4896.98
Общо:  10 5620.76
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 4779.2
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1458.18
Общо:  19 6237.38
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 3694.81
Общо:  2 3694.81
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1089.71
10 xxxx Издръжка 7 3174.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 26332.8
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1301.52
Общо:  13 31898.83
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2865.95
Общо:  10 2865.95
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1162.23
10 xxxx Издръжка 2 192
88 xxxx Средства на разпореждане 2 708.68
Общо:  6 2062.91
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 753.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2810
Общо:  9 3563.49
РЕГИОН - СОФИЯ-ОБЛАСТ ( 017123**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 30369
Общо:  1 30369
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 11336.78
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2464.56
Общо:  9 13801.34
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 135.06
10 xxxx Издръжка 12 1986.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 500
88 xxxx Средства на разпореждане 8 3882.99
Общо:  22 6504.51
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 842
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 25255
Общо:  5 26097
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 131.76
Общо:  1 131.76
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 5282.99
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2768.03
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  22 8051.02
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 512
Общо:  1 512
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1662.96
Общо:  1 1662.96
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 9596.8
Общо:  1 9596.8
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2887.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 73800
Общо:  2 76687.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 609
Общо:  2 609
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 955.58
Общо:  6 955.58
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 225.5
Общо:  2 225.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3010.93
Общо:  6 3010.93
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 83.4
Общо:  1 83.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 330.54
Общо:  3 330.54
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3325
Общо:  1 3325
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 26.04
Общо:  1 26.04
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 2903.81
10 xxxx Издръжка 5 8134.73
Общо:  10 11038.54
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 874
Общо:  1 874
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 250
Общо:  1 250