одобрен

Отчет за изразходените средства за конпенсация от намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилните автобусни линии

Уникален идентификатор:  9ae71f6f-7674-4285-86a3-364e0082e4b8

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-01-13 10:35:25
  • Създаден от: DanielGoranov
  • Последна промяна: 2020-01-13 10:35:25