одобрен

Регистър на разрешителните, издадени от РИОСВ - Пловдив

Уникален идентификатор:  9b4d0037-8243-4722-b17c-000577673c74

Описание:

Регистър на разрешителните, издадени от РИОСВ - Пловдив

околна среда Пловдив разрешения разрешителни риосв РИОСВ - Пловдив РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2021-02-10 10:14:37
  • Създаден от: riosv_plovdiv1
  • Последна промяна: 2021-02-10 10:14:37