одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ Шумен през 2019 г.

Уникален идентификатор:  9bb248ec-25aa-4b34-a014-f089f6a21384

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-18 16:06:33
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-05-18 16:06:33
Няма информация за показване