одобрен

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в област Велико Търново - към 01.02.2020

Уникален идентификатор:  9bbf6e8f-8524-44c8-9854-df3ff4983e89

здравеопазване извънболнична помощ лечебни заведения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 14:24:29
  • Създаден от: mkoevska
  • Последна промяна: 2020-02-13 14:24:29

код ЛЗИМПХ

представител

сл.тел.

наименование на ЛЗИМПХ

първо нас. място

адрес

0404111001 д-р Христо Димитров 0886-613762 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ" гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №73, "ЕЛМОТ" АД
0404111002 д-р Юлий Иванов 0893-444688 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЮЛИЙ ИВАНОВ" с. Церова кория VTR04 Пета №11 и гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 37
0404111009 д-р Диана Кръстева 06128-241 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ДИАНА КРЪСТЕВА" с. Хотница VTR04 с.Хотница и с.Русаля
0404111010 д-р Маргарит Гарев 0887-760900 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р МАРГАРИТ ГАРЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №37
********** д-р Йорданка Ангелова-Попова 0888-910854 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА" с. Дичин VTR04 с.Дичин и с.Водолей
0404111013 д-р Светлана Павлова 660-214 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ХОЛИСТИКА – Д-Р СВЕТЛАНА ПАВЛОВА” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-ти 128 и 126
0404111015 д-р Силвия Трендафилова 062-588181 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р СИЛВИЯ ТРЕНДАФИЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Теодосий Търновски №25-Б
********** д-р Юрислав Ангелов 0886-844911 д-р Юрислав Ангелов гр. Велико Търново VTR04 "МСД" ЕООД, местн. Дълга лъка
0404111018 д-р Златка Ангелова 60-11-37 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ЗЛАТКА АНГЕЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №37 и Марно поле №21
0404111019 д-р Нина Денчева 660-284 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИНА ДЕНЧЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-ти 102 и 103
0404111020 д-р Събина Минкова 0888-886916 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р СЪБИНА МИНКОВА" гр. Килифарево VTR04 Трифон Саралиев № 1
0404111022 д-р Николай Кьорев 06112-2430 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИКОЛАЙ КЬОРЕВ" с. Самоводене VTR04 Христо Ботев № 7
0404111025 д-р Екатерина Попова-Панайотова 0888-731674 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ЕКАТЕРИНА ПОПОВА" гр. Велико Търново VTR04 Ниш № 1, ет.3, каб.12
0404111032 д-р Ани Здравкова 0878-501136 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ЗДРАВКОВА” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Велики Преслав № 6
********** д-р Нина Георгиева-Тодорова 62-14-27 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИНА ТОДОРОВА" гр. Велико Търново VTR04 Деню Чоканов № 8
0404111039 д-р Красимир Шишманов 0888-792273 “ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КРАСИМИР ШИШМАНОВ“ ЕООД с. Ресен VTR04 Димитър Благоев № 41
0404111040 д-р Дина Михайлова 0887-244511 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ДИНА МИХАЙЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Ниш № 1
0404111041 д-р Зинаида Върбанова 62-26-37 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ЗИНАИДА ВЪРБАНОВА" гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски № 3, вх.А
0404111042 д-р Димитрина Михайлова-Мотахар 0879-510610 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ДИМИТРИНА МИХАЙЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Рада Войвода № 1
0404111051 д-р Георги Хаджиев 0888-775380 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМЩ – ВЕСТА 2004” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Сергей Румянцев №63
0404111052 д-р Стефка Тишкова 0888-409151 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ТИШКОВА" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-ти 126 и 127
0404111053 д-р Румен Кахчиев 0888-396769 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р РУМЕН КАХЧИЕВ” ЕООД с. Ново село VTR04 с.Ново село
0404111055 д-р Мариета Михайлова 0887-789830 „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – медицински кабинет – ММ д-р Мариета Михайлова” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 101
0404111056 д-р Илиана Манова-Василевска 0888-873312 „Индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Манова“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 108 и с. Пчелище
0404111057 д-р Димитрина Михайлова-Мотахар 0879-510610 „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ доктор Димитрина Михайлова“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Стоян Михайловски №17, Рада войвода №1 и с.Балван
0404111058 д-р Маргарита Славова-Давидова 0878-436130 „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ „СЛАВА““ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле № 21, ет. 2, каб. 211
********** д-р Наталия Хаджиилиева 63-03-13 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р НАТАЛИЯ ХАДЖИИЛИЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Краков № 8 А
********** д-р Александър Ангелов 60-37-37 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ" гр. Килифарево VTR04 Александър Стамболийски №10
0404112005 д-р Татяна Янева 0898-564788 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ТАТЯНА ЯНЕВА” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски № 9
0404112006 д-р Мадлена Убичева-Митева 65-16-36 д-р Мадлена Убичева-Митева гр. Велико Търново VTR04 Максим Райкович №12 А
0404112007 д-р Васил Василев 63-88-45 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛНА АМБУЛАТОРИЯ - Д-Р ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ВАСИЛЕВ" гр. Велико Търново VTR04 бул.България №33 А и Никола Габровски №21 (ПГСАГ)
0404112010 д-р Румен Георгиев 0887-206405 ЕТ "Д-Р РУМЕН ТОДОРОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №23
0404112011 д-р Веселина Нешева 62-02-40 „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – дентален кабинет – д-р Веселина Нешева-ВТ“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Проф.Илия Янулов № 1
0404112012 д-р Красимира Илиева 61-54-43 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р КРАСИМИРА ИЛИЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, к-т 401
********** д-р Зара Михайлова 0888-791957 д-р Зара Михайлова гр. Велико Търново VTR04 Оборище №14
0404112014 д-р Олга Михайлова-Христова 63-02-17 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ОЛГА МИХАЙЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №33
0404112015 д-р Христофор Конакчиев 64-48-49 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ХРИСТОФОР КОНАКЧИЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Вела Благоева №15 Б
0404112016 д-р Ганка Конакчиева 64-48-49 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ГАНКА КОНАКЧИЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Вела Благоева №15 Б
0404112017 д-р Роза Стоянова 0898-413628 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р РОЗА СТОЯНОВА" гр. Велико Търново VTR04 Димитър Рашев № 6 Б
0404112018 д-р Весела Крушева-Танева 0889-311586 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ВЕСЕЛА КРУШЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Христо Караминков № 8
********** д-р Вили Хаджиева 60-07-57 д-р Вили Хаджиева гр. Велико Търново VTR04 бул. България № 2
0404112022 д-р Милен Цачев 60-51-58 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р МИЛЕН ЦАЧЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Димитър Рашев № 6 Б и Мизия №38
0404112025 д-р Никифора Мухарева 0899-800391 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р НИКИФОРА МУХАРЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, к-т 101
0404112029 д-р Ценка Симеонова 62-20-21 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ЦЕНКА СИМЕОНОВА" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №23
********** д-р Елена Дончева ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ЕЛЕНА ДОНЧЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №6, к-т 105
0404112031 д-р Йорданка Костадинова 61-54-52 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, к-т 103
0404112032 д-р Красимир Кръстев 63-58-62 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ Д-Р КРАСИМИР КРЪСТЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Възрожденска №13 А
0404112033 д-р Олга Кръстева 63-58-62 д-р Олга Кръстева гр. Велико Търново VTR04 Възрожденска №13 А
0404112034 д-р Даниела Иванова 0887-991395 д-р Даниела Иванова гр. Велико Търново VTR04 Асти № 8
********** д-р Недялка Цаневска 64-58-35 д-р Недялка Цаневска гр. Велико Търново VTR04 Иларион Драгостинов №13 В
0404112036 д-р Даниела Андреева-Тодорова 601-777 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА 2014” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №23
0404112037 д-р Петя Матанова 62-25-94 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ПЕТЯ МАТАНОВА" гр. Велико Търново VTR04 Стефан Стамболов №33 Б
0404112040 д-р Нина Атанасова 0889-717736 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИНА АТАНАСОВА" гр. Дебелец VTR04 Петър Мазнев №10
0404112041 д-р Анелия Сиракова 65-07-02 д-р Анелия Сиракова гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №16 Б
0404112043 д-р Антон Дончев 62-76-86 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р АНТОН ДОНЧЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Полтава №3-Б
0404112044 д-р Маргарита Замбовска 0885-248365 д-р Маргарита Ангелова Замбовска гр. Велико Търново VTR04 Георги Живков №1, бл.7, вх.Ж, ап.13
********** д-р Павлина Минева-Георгиева 0888-649362 д-р Павлина Димитрова Минева-Георгиева гр. Велико Търново VTR04 Елин Пелин № 4, ет.I
********** д-р Галина Кожухарова-Иванова 0888-508628 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ГАЛИНА КОЖУХАРОВА-ИВАНОВА" с. Ресен VTR04 Димитър Благоев №41
********** д-р Елка Павлова 0886-970057 д-р Елка Павлова гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №23
0404112052 д-р Стела Николова 615-449 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р СТЕЛА НИКОЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, к-т 102
0404112053 д-р Татяна Чолакова-Дръндева 0888-255334 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ТАТЯНА ЧОЛАКОВА" гр. Велико Търново VTR04 Сергей Румянцев №41
0404112061 д-р Галин Халачев 64-09-68 д-р Галин Халачев гр. Велико Търново VTR04 Росица № 5
0404112063 д-р Стефан Кръстев 62-81-70 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - СТЕФАН КРЪСТЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Ниш № 7, партер
0404112065 д-р Виолета Найденова 64-06-02 д-р Виолета Найденова гр. Велико Търново VTR04 Христо Донев №15
********** д-р Силвия Енчева 0888-419868 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р СИЛВИЯ ЕНЧЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №14
0404112067 д-р Стефан Манчев 60-06-60 д-р Стефан Манчев гр. Велико Търново VTR04 Ален мак № 6-А
********** д-р Илия Минев 60-31-05 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ИЛИЯ МИНЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Цар Тодор Светослав №25, ет.2
********** д-р Стефка Филипова 65-10-71 д-р Стефка Филипова гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №16 Б
0404112073 д-р Катя Георгиева 65-28-23 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - КАТЯ ГЕОРГИЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Александър Пенчев № 9
0404112077 д-р Цена Николова 64-19-46/в.213 д-р Цена Николова гр. Велико Търново VTR04 Тодор Балина № 2 - стадион "Ивайло"
0404112081 д-р Георги Георгиев 603-513 „Индивидуална практика за първична дентална помощ д-р Георги Миланов“ ЕООД гр. Килифарево VTR04 Трифон Саралиев № 1
0404112083 д-р Атанаска Петрова 62-31-25 д-р Атанаска Иванова Петрова гр. Велико Търново VTR04 бул. България №23
0404112084 д-р Стефан Савов 0888-821911 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р СТЕФАН САВОВ" гр. Дебелец VTR04 Петър Мазнев №10
0404112085 д-р Николай Попов 63-89-23 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р НИКОЛАЙ ПОПОВ" гр. Велико Търново VTR04 Козлодуй №23
********** д-р Цветана Сивриева 61-54-20 д-р Цветана Сивриева гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, к-т 411
0404112089 д-р Росица Димитрова 62-26-37 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р РОСИЦА ДРУМЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски № 3, вх.А
********** д-р Дафинка Петрова 61-54-30 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ДАФИНКА ПАВЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, к-т 101
********** д-р Милена Вълчева 06112-2430 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА" с. Самоводене VTR04 Христо Ботев № 7
0404112096 д-р Христена Чернева 0885-812422 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ХРИСТЕНА ЧЕРНЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Славянска № 2 А
0404112097 д-р Катя Симеонова-Цачева 0888-460119 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р КАТЯ СИМЕОНОВА-ЦАЧЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Мизия №38
0404112099 д-р Цветанка Савчева 0889-709491 д-р Цветанка Георгиева Савчева с. Ресен VTR04 Здравна служба
0404112101 д-р Дорина Кукумеева 0887-868466 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ – ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ДОРИНА КУКУМЕЕВА" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №21
0404112102 д-р Радослав Радев 0885-934915 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РАДОСЛАВ РАДЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Ниш № 7
0404112104 д-р Теодора Костадинова 63-78-98 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА" гр. Велико Търново VTR04 бул. България №41, вх.В
********** д-р Радослава Василева 63-88-45 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - РАДОСТДЕНТ – МАГИСТЪР - ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА РАДОСЛАВА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА" гр. Велико Търново VTR04 бул. България №33 А
0404112108 д-р Христинка Христова 0886-937400 д-р Христинка Христова гр. Велико Търново VTR04 бул. България №33
0404112112 д-р Добромир Димов 0888-310995 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ДОБРОМИР ДИМОВ" гр. Велико Търново VTR04 Христо Ботев №32-34
0404112113 д-р Надя Ангелова 0888-843167 д-р Надя Ангелова гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №39 А
0404112114 д-р Красен Енчев 0889-585820 “Амбулатория за индивидуална практика за първична медико-дентална помощ – Д-р Красен Енчев“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 ул. Освобождение № 15, ет.1
********** д-р Милена Лазарова ЕТ "Д-Р МИЛЕНА ЛАЗАРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" гр. Велико Търново VTR04 Цар Освободител №10
0404112117 д-р Полина Хаджиилиева 0887-916866 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ПОЛИНА ХАДЖИИЛИЕВА” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Краков № 8-А
0404112118 д-р Диан Кирилов 0887-991130 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ДИАН КИРИЛОВ” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Краков № 8-А
0404112120 д-р Ивайло Хаджиилиев 0888-367889 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ИВАЙЛО ХАДЖИИЛИЕВ" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Краков №8
0404112121 д-р Смилен Смилов 0888-941246 „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – СОФИЯ КРАУН ДЕНТАЛ“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 бул. България № 72
0404112122 д-р Деян Диманов 0899-010303 „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Деян Диманов – дентален лекар“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Димитър Буйнозов № 7, партер
0404112123 д-р Кристиян Бакалов 0883-546133 д-р Кристиян Бакалов с. Церова кория VTR04 Трта № 2
0404112124 д-р Васил Урумов 0897-391035 д-р Васил Урумов гр. Велико Търново VTR04 Димитър Благоев № 22
0404112125 д-р Станислав Цачев 0883-588798 „Индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентален кабинет – ИППМПДК - д-р Станислав Цачев“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Димитър Рашев № 6 Б
0404112126 д-р Мария Симеонова 0895-411862 д-р Мария Симеонова гр. Велико Търново VTR04 Димитър Благоев № 22
********** д-р Десислава Големанова-Костуркова 0878-802834 „Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична дентална помощ - д-р Десислава Големанова“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Димитър Рашев № 6 Б
0404113001 д-р Емил Кьорчев 62-09-38 "АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЕЛ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Стара планина № 8 А
0404113002 д-р Николай Бодуров 06117-2026 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОВЕРИЕ" ООД гр. Дебелец VTR04 Петър Мазнев №10
0404113003 д-р Нели Жезанова 660-297 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ХЕЛИУС - 2000" ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-ти 236, 238 и 239
0404113004 д-р Юлия Тонкова 660-220/272 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВИТА - 2000", ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21,к-ти 104,105,109,103
0404113005 д-р Петър Петров 0886-700622 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ХИПОКРАТ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле № 21, к-ти 201-209
0404113006 д-р Мария Пенева 062-621993 "БИОТОН - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-ти 110-117
0404113007 д-р Нелия Недева 0888-508586 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "ЗДРАВЕ"" ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-ти 106-108/210-217
0404113008 д-р Цветелин Иванов 06115/25-70 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛАНЦЕТ", ООД с. Ресен VTR04 Димитър Благоев №41 и Ниш № 1, гр. Велико Търново
0404114001 д-р Стефан Костадинов 64-11-06 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КОСТАДИНОВИ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Чавдар войвода № 7, вх.Б
0404114002 д-р Майя Грашкина-Попова 61-54-35 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ОМЕГА ДЕНТ", ООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6
0404114003 д-р Йоанна Димитрова 60-16-43 "ДЕНТА-ДИ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ", ООД гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №37
0404114004 д-р Румяна Войчева 64-59-91 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "ВОЙЧЕВИ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Славянска № 2-А
0404114005 д-р Виктория Илинска 60-13-12 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СВ. ИВАН РИЛСКИ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №15
********** д-р Илиана Атанасова-Павлова 0888-956284 "АМБУЛАТОРИЯ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р АТАНАСОВА И Д-Р ПАВЛОВ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Момина крепост №22 А
0404114007 д-р Милен Иванов 0887-822007 "ГППМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - СТЕДА" ООД гр. Велико Търново VTR04 Освобождение №29 Г
0404114008 д-р Диана Ангелова 062-631035 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ДИАЛДЕНТ" ООД гр. Велико Търново VTR04 България №21
0404114009 д-р Велин Великов 0888-405355 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ЕНЕВ И СИН” ООД гр. Велико Търново VTR04 Георги Бакалов №6-А, вх.А
0404121002 д-р Йорданка Томова 63-91-79 д-р Йорданка Томова гр. Велико Търново VTR04 Христо Ботев №32-34
********** д-р Павлинка Моллова 0888-499662 д-р Павлинка Моллова гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски № 6, етаж 1
0404121006 д-р Стефан Рабчев 0887-308667 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р СТЕФАН РАБЧЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 222
0404121012 д-р Стефанка Серафимова 660-209 ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р СТЕФАНКА СЕРАФИМОВА” гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 129
0404121017 д-р Иван Чернев 660-226 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ИВАН ЧЕРНЕВ" гр. Велико Търново VTR04 Марно поле № 21, к-т 301
0404121022 д-р Мая Пирева 3-97-18 д-р Мая Пирева гр. Велико Търново VTR04 Любен Каравелов №83, вх.А
0404121029 д-р Георги Георгиев 0887-412562 д-р Георги Георгиев гр. Велико Търново VTR04 Тодор Балина №2 (стадион "Ивайло", МЦРСМ)
0404121035 д-р Светлин Белчилов 0888-844857 д-р Светлин Белчилов гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски № 72
0404121042 д-р Димитър Крушев 62-82-82 д-р Димитър Крушев гр. Велико Търново VTR04 Христо Караминков № 8
0404121043 д-р Лилия Крушева 62-82-82 д-р Лилия Крушева гр. Велико Търново VTR04 Христо Караминков № 8
0404121049 д-р Яна Колева-Филипова 0888-834949 “ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ЯНА КОЛЕВА - 2012“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 405
********** д-р Валентина Василева 0887-978575 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПСИХИАТРИЯ - Д-Р ВАЛЕНТИНА ГЕНОВА" гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 235
0404121074 д-р Виолета Иванова 67-96-42 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ И ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ - Д-Р ВИОЛЕТА ИВАНОВА" гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №35 В
0404121078 д-р Анета Маноилова-Григорова 64-44-41 ЕТ "ИНДИДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р АНЕТА МАНОИЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Ален мак № 6 Б, к-т 2
0404121080 д-р Милчо Григоров 64-44-41 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р МИЛЧО ГРИГОРОВ" гр. Велико Търново VTR04 Ален мак № 6 Б, к-т 4
0404121081 д-р Даниела Игнатова 0888-486934 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ИПСМП/ - Д-Р ДАНИЕЛА ИГНАТОВА" гр. Велико Търново VTR04 Ниш № 1, ет.2, каб.№13 (МЦ АРКУС МЕДИКЪЛ АД)
0404121088 д-р Светла Копчева 660-209 д-р Светла Копчева гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 129
0404121098 д-р Галина Гарева д-р Галина Гарева гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №39 А
0404121099 д-р Донка Шишманова-Заркова 4-89-43 д-р Донка Шишманова-Заркова гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №37
********** д-р Иван Андронов 63-89-88 д-р Иван Андронов гр. Велико Търново VTR04 Хан Аспарух №29 А
********** д-р Мариана Петрова-Андреева 0888-757868 д-р Мариана Петрова-Андреева гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 235
0404121120 д-р Иво Найденов 0885-832565 д-р Иво Найденов гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-ти 119 и 120
0404121122 д-р Мария Кьорчева 62-09-38 "ВИТАЛИС ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Стара планина № 8 А
0404121124 д-р Петко Щърбанов 0888-200456 д-р Петко Щърбанов гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 103 и Вела Пискова №18
********** д-р Георги Парчев 062/623-796 д-р Георги Парчев гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №37
0404121136 д-р Валентин Точков 60-08-88 ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – КАБИНЕТ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – Д-Р ВАЛЕНТИН ТОЧКОВ” гр. Велико Търново VTR04 Ален мак № 6, вх.А
0404121139 д-р Петя Илиева 0889-438568 д-р Петя Христова Илиева гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, ет.1
0404121143 д-р Виолета Шивачева 0885-356598 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р ВИОЛЕТА ШИВАЧЕВА“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 331
0404121144 д-р Даниела Пиперкова 0887-508553 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р ДАНИЕЛА ПЕЕВА“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 327
0404121145 д-р Мариана Илиева 26-91/224 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р МАРИАНА КОСТУРКОВА” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 331
0404121147 д-р Росица Димитрова 0878-441555 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ Д-Р РОСИЦА ДИМИТРОВА" гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, ет.2, к-т №104, Христо Караминков №19, к-т 12 и Марно поле №21
0404121149 д-р Драгош Методиев 0887-590418 д-р Драгош Методиев гр. Велико Търново VTR04 Тодор Балина № 2 - стадион "Ивайло", МЦРСМ I Велико Търново
0404121150 д-р Кина Йорданова 0887-260417 “ИДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р КИНА НИКОЛОВА“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Бузлуджа №24
0404121151 д-р Илияна Манолова 60-38-03 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ИЛИЯНА МАНОЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Цар Тодор Светослав № 3
********** д-р Жанета Павлова 0897-976993 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЖАНЕТА ПАВЛОВА" гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 202
0404121154 д-р Христо Георгиев 0878-321688 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ Д-Р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 237
********** д-р Красимир Георгиев 0888-815129 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО СЪДОВА И ОБЩА ХИРУРГИЯ - Д-Р КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ - В. ТЪРНОВО” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №6, к-т 108
0404121156 д-р Николай Личев 0888-852436 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ - Д-Р НИКОЛАЙ ЛИЧЕВ - В. ТЪРНОВО” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №6, к-т 107-А
0404121157 д-р Иван Кахчиев 0887-882230 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ “АВРОРА ОФТАЛМО”” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, ет.2, к-т 215 и с. Селановци, обл.Враца
0404121159 д-р Румяна Андреева 0885-227360 д-р Румяна Андреева гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №6, к-т №110
********** д-р Николай Иванов 0888-622940 д-р Николай Иванов гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6
0404121161 д-р Емил Николов 0887-374932 д-р Емил Николов гр. Велико Търново VTR04 България №29-Б
********** д-р Лора Камбурова-Григорова 0898-935987 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПЕДИАТРИЯ Д-Р ЛОРА КАМБУРОВА” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 210
0404121164 д-р Магдалена Нейкова 0889-722380 „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по дерматология и естетична дерматология д-р Магдалена Стоянова Нейкова – ДЕРМАКОРЕКТ” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Борис Богданов № 2, партер
0404121165 д-р Иванка Кьолиева 0885-315877 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ И ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ – Д-Р ИВАНКА КЬОЛИЕВА” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, каб.№200
0404121166 д-р Магдалена Джикова 0887-310299 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - Д-Р МАГДАЛЕНА ДЖИКОВА“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, ет.2, к-т 219
0404121168 д-р Росица Димитрова 0878-441555 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ Д-Р РОСИЦА ДИМИТРОВА“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, ет.2, к-т №104
0404121169 д-р Ростислав Георгиев 0886-763993 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р РОСТИСЛАВ ГЕОРГИЕВ” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Цанко Церковски №38, вх.А
0404121170 д-р Светлозар Стойков 0888-715066 "Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ (ИПСМП) ТОП-ГИН" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Бузлуджа № 1
0404121171 д-р Евгения Бургова-Тодорова 0888-767806 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕТСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - Д-Р ЕВГЕНИЯ БУРГОВА” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Стоян Михайловски № 17
0404121172 д-р Данаил Гайдарски 0888-906273 д-р Данаил Гайдарски гр. Велико Търново VTR04 Марно поле № 21, к-т 233
404121173 д-р Евгени Чолаков 0889-912644 „Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по офталмология - д-р Евгени Чолаков“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Тодор Балина № 9-Б
0404122007 д-р Камен Хаджиилиев 63-03-13 д-р Камен Хаджиилиев гр. Велико Търново VTR04 Краков № 8
0404122011 д-р Венцислав Илински 60-13-12 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЯ ДОКТОР ВЕНЦИСЛАВ ИЛИНСКИ” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №15
0404123001 д-р Веселина Стоянова-Вълева 63-05-69 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ "ХЕРА-2000" ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-ти от 401 до 406
0404131001 д-р Красимир Алексиев 60-45-45 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДОЗИС"" ООД гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №24
0404131002 д-р Георги Баръмов 062/600-161 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "АУРА"" ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, ет.1 и ет. 3
********** д-р Михаил Михайлов 0894-640530 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЦЕНТРОМЕД-2000" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-т 424 и 425
0404131004 д-р Данчо Йорданов 0888-643531 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Вела Пискова №22 Б
0404131006 д-р Румяна Рашева 64-19-48 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Тодор Балина № 2 (стадион "Ивайло")
0404131009 д-р Евгени Недялков 062-640932 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРКУС МЕДИКЪЛ" АД гр. Велико Търново VTR04 Ниш № 1
0404131010 д-р Младен Ангелов 0886-394256 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФАМИЛИЯ" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №37
0404131012 д-р Габриела Атанасова 062-606 707 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НЕВРОМЕДИКС" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Ниш № 5
0404131013 д-р Милчо Григоров 64-44-41 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА" ООД гр. Велико Търново VTR04 Ален мак № 6 Б
********** д-р Зита Митова 655-855 "АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА" АД (клон Велико Търново) гр. Велико Търново VTR04 Зеленка №82
0404131015 д-р Мирослав Карамелски 0887-280601 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКА ПЛЮС" ООД гр. Велико Търново VTR04 Сергей Румянцев №63 и гр. Габрово, ул. “Христо Смирненски“ № 44
0404131016 д-р Даниел Трендафилов 0888-685943 "КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 бул. България №38
0404131020 д-р Маргарита Тасева 0887-789304 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТАРА” ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле № 9 Г, ет.1
0404131021 д-р Михаил Михайлов 0892-300 340 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОКСИДИЯ“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Бачо Киро № 3 Б
0404132001 д-р Майя Грашкина-Попова 62 18 64 "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски № 6, СОУ "Вела Благоевава" и ОУ "Петко Рачев Славейков"; гр.Варна, ул. Ал. Малинов №15
0404132002 д-р Валери Драганчев 0888-678317 „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР НОВАДЕНТ” ООД гр. Велико Търново VTR04 Тодор Балина №11-А
0404134001 д-р Ивайло Пущиев 062-621975 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21
********** д-р Николен Стойнов 062-643859 “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Ниш № 1
********** д-р Мариана Господинова 062-614 166 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "МЕДИКА" - Д-Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21
********** д-р Ивайло Пущиев 0887-429495 "МЕДИЛАБ - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21, к-ти 229, 224 и 430
0404141006 д-р Росен Проданов 62-34-43 "МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ДЕНТАЛ ПЛЮС", ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Васил Левски №23, к-т 5
0404141011 д-р Росен Михайлов 0882 648136 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС" ООД гр. Велико Търново VTR04 Йоновка №10
********** д-р Марин Маринов 0888-801252 “САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РЕНТГЕН Д-Р МАРИНОВ” ООД гр. Велико Търново VTR04 Марно поле №21
0404142001 Снежанка Георгиева 0889-288764 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - "ТЕХНОДЕНТ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №23
0404142003 Петя Русева 0889-219649 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - ДЕНТАРТ" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №42 Б
0404142004 Станислава Иванова 63-25-39 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ АРТ-ДЕНТАЛ-СМ" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Ален мак № 6-Б, вх.А
0404142005 Мохамад-Таммам Ал-Алуани 60-16-60 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - АЛУАНИ" ООД гр. Велико Търново VTR04 бул.България №29 А
0404142006 Мариана Светославова 0888-820358 „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА МС-ДЕНТ” ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Асти № 6
0404142007 Николай Николов 60-53-34 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА АРА - 2004" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Колоня товар № 3, ет.1, ап.3
********** Анастас Сяров 60-51-58 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - ДЕНТА СТИЛ" ООД гр. Велико Търново VTR04 Димитър Рашев № 6
********** д-р Васил Василев 0888-507545 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТ" ООД гр. Велико Търново VTR04 бул.България №33
0404142011 Роберт Видолов 0889-430458 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – ВИДОЛОВ ДЕНТ" ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Никола Габровски №23
0404142012 Галя Маркова 0888-663502 „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА СОФИ-ДЕНТ“ ЕООД гр. Велико Търново VTR04 Серес № 8, партер
0406111007 д-р Георги Коларов 24-08 ЕТ "ДОКТОР ГЕОРГИ ЖИВКОВ КОЛАРОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" с. Поликраище VTR06 Ген. Гурко № 1 и с.Крушето
0406111008 д-р Боряна Атанасова 0887-841618 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р БОРЯНА ТОНЕВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Гурко №13 и Елена Грънчарова №10 А
0406111009 д-р Пламен Петров 0898-786011 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ПЛАМЕН ПЕТРОВ" с. Върбица VTR06 Здравна служба
********** д-р Соня Цорева 0889-618618 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р СОНЯ ЦОРЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-т 314 и с. Сушица, общ. Стражица
0406111014 д-р Милена Владимирова 0887-884469 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-т 307 и 308
0406111015 д-р Илиян Анастасов 0887-593023 “ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р ИЛИЯН АНАСТАСОВ“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий № 4, ет.2
0406111016 д-р Таня Александрова 0888-419897 “Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ лекарски кабинет д-р Таня Александрова” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-ти 413 и 415
0406111017 д-р Петя Михайлова 0877-559083 “ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р ПЕТЯ МИХАЙЛОВА“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Янко Боянов № 1, к-т 101
0406111018 д-р Валентин Богословов 0888-763768 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ВАЛЕНТИН БОГОСЛОВОВ" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий № 4; с.Церова кория, общ. Велико Търново; с.Мерданя и с.Добри дял общ. Лясковец
0406111020 д-р Нели Димова 229-72 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НЕЛИ АНГЕЛОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Средна гора №13
0406111021 д-р Ваня Николова 0888-872248 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р ВАНЯ НИКОЛОВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10 А, к-ти 3 и 4
********** д-р Нели Димитрова 06175/25-79 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АМБУЛАТОРИЯ - Д-Р НЕЛИ ДИМИТРОВА" с. Първомайци VTR06 Александър Батенберг №70
0406111024 д-р Петър Шилев 0885-250215 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ПЕТЪР ШИЛЕВ" с. Драганово VTR06 Граф Игнатиев №13
0406111025 д-р Николай Симеонов 0899-812020 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-ти 410 и 413
0406111026 д-р Райна Иванова 0888-565430 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РАЙНА КОЙЧЕВА“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров № 2-Д
0406111028 д-р Иван Иванов 06174/29-48 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ИВАН ИВАНОВ" с. Драганово VTR06 Здравна служба
0406111029 д-р Мая Дюкенджиева 0878-979392 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р МАЯ ДЮКЕНДЖИЕВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-ти 315 и 318
********** д-р Красимир Петров 0888-427356 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р КРАСИМИР ПЕТРОВ" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-ти 309 и 310
0406111035 д-р Ирена Кабакчиева 4-70-04 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СВ.ВАРВАРА - Д-Р ИРЕНА КАБАКЧИЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Македония №34 и Славянска № 9, вх.Б
0406111038 д-р Даниела Бонева 0889-920937 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - ДОКТОР ДАНИЕЛА БОНЕВА" с. Поликраище VTR06 Здравна служба
0406111039 д-р Ангелина Тонгова 0888-243413 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р А.ТОНГОВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий № 4
0406111040 д-р Ренета Владимирова-Нейкова 0886-436520 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ВЛАДИМИРОВА" ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Иван Вазов №20
0406111041 д-р Хрисимира Стойкова 0886-757205 “Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Хрисимира Стойкова" ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Бузлуджа № 1
0406111042 д-р Катя Хараланова 0888-523084 „Индивидуална практика за първична медицинска помощ - лекарски кабинет д-р Катя Върбанова 2014” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров №19 А Вичо Грънчаров №11 А с. Правда
0406112001 д-р Пламен Вълев 0899-963356 д-р Пламен Евтимов Вълев гр. Горна Оряховица VTR06 Хан Крум № 6
0406112003 д-р Гатьо Игнатов 0888-460373 ЕТ "ДЕНТИС Д-Р ГАТЬО ИГНАТОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий Хилендарски № 8, ет.1 и 2
0406112004 д-р Димитрула Кичукова-Драганова 0887-369795 д-р Димитрула Петрова Кичукова-Драганова гр. Горна Оряховица VTR06 Шейново №10
0406112006 д-р Валерия Азманова 2-22-98 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ВАЛЕРИЯ АЗМАНОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Христо Смирненски №15
0406112007 д-р Христо Литовски 4-70-11 д-р Христо Литовски гр. Горна Оряховица VTR06 Черни връх № 5
********** д-р Калинка Стефанова 0618-20564 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛНА АМБУЛАТОРИЯ Д-Р КАЛИНКА СТЕФАНОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Янко Боянов №32
0406112010 д-р Ганка Тюфекчиева 6-09-10 д-р Ганка Тюфекчиева гр. Горна Оряховица VTR06 Иван Вазов № 3
0406112012 д-р Живка Алексиева-Маринова 6-02-42 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ЖИВКА КОСЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Младост № 2 А
0406112013 д-р Мариана Николова 0889-530070 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р МАРИАНА НИКОЛОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров №11 A
0406112014 д-р Бояна Корчева 0887-948968 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р БОЯНА КОРЧЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Св.княз Борис I №15, вх.А, ет.1
0406112015 д-р Камелия Тонева 0889-130113 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р КАМЕЛИЯ ТОНЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Беласица № 5 и Янко Боянов №10 А
0406112016 д-р Даниела Големанова-Василева 0894-431811 д-р Даниела Големанова-Василева гр. Горна Оряховица VTR06 Марин Дринов №29
0406112021 д-р Даниела Лефтерова 25-79 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ДАНИЕЛА ЛЕФТЕРОВА" с. Първомайци VTR06 Александъп Батенберг №70
********** д-р Галина Владкова 0888-852722 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р ГАЛИНА ВЛАДКОВА" с. Поликраище VTR06 Генерал Гурко №1
0406112025 д-р Живка Вангелова 0888-763781 ЕТ "ИНФОДЕНТ - Д-Р ЖИВКА ВАНГЕЛОВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ" гр. Горна Оряховица VTR06 Патриарх Евтимий №11
0406112026 д-р Галина Коева 0887-811624 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ГАЛИНА КОЕВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10 А
0406112027 д-р Анели Касабова 0888-299431 д-р Анели Касабова гр. Горна Оряховица VTR06 Янко Боянов № 1, к-т 103
0406112029 д-р Милена Кънева 0888-868823 д-р Милена Кънева гр. Горна Оряховица VTR06 Любен Каравелов № 1
0406112030 д-р Анна Тодоркова-Урманова 0889-681043 д-р Анна Тодоркова-Урманова гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10-А, к-т №2
0406112032 д-р Петя Петкова 6-44-02 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ПЕТЯ ПЕТКОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Хан Крум № 1
0406112033 д-р Даниела Петкова 2-20-23 д-р Даниела Петкова гр. Горна Оряховица VTR06 Ангел Кънчев №50
0406112034 д-р Стефка Чангова 0888-812076 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р СТЕФКА ЧАНГОВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10-А, к-т 5
0406112036 д-р Ваня Друмева-Динева 0887-422820 д-р Ваня Матеева Динева гр. Горна Оряховица VTR06 Янко Боянов № 1, к-т 105
0406112037 д-р Христо Антонов 0888-760386 “Д-Р ХРИСТО АНТОНОВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Мано Тодоров № 4
0406112038 д-р Ивайло Александров 0887-524195 д-р Ивайло Александров гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10 А
********** д-р Биляна Мусева-Кисьова 0887-739066 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р БИЛЯНА МУСЕВА-КИСЬОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10 А
0406112043 д-р Полина Александрова д-р Полина Александрова гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10-А
********** д-р Радослав Драганов 0896-718830 д-р Радослав Драганов гр. Горна Оряховица VTR06 Шейново №10
0406112045 д-р Теодора Тюфекчиева 0896-060391 д-р Теодора Тюфекчиева гр. Горна Оряховица VTR06 Иван Вазов № 3
0406112046 д-р Миглена Харлова 0895-742388 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р МИГЛЕНА ХАРЛОВА” ЕООД гр. Долна Оряховица VTR06 Г.С.Раковски №16, ет.1
0406112047 д-р Деaн Вълев 0887-576765 д-р Деaн Вълев гр. Горна Оряховица VTR06 Хан Крум № 6
0406112048 д-р Ивайло Дончев 0884-409438 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИКО-ДЕНТАЛНА ПОМОЩ -Д-Р ИВАЙЛО ДОНЧЕВ" ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров №29 А
0406112049 д-р Антон Ангелчев 0883-330775 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – Д-Р АНТОН АНГЕЛЧЕВ” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Черни връх № 5
********** д-р Станислава Косева 0888-096007 „Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика – д-р Станислава Колева“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Ангел Кънчев №50
0406112051 д-р Карина Игнатова 0888-458864 „Д-р Карина Игнатова – индивидуална практика за първична медицинска помощ – дентален кабинет“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий Хилендарски № 8, ет. 2
0406113002 д-р Мануела Дончева 0618-64473 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "ЛАСКА", ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Цар Освободител № 5-А
0406114001 д-р Стефка Кадийска 0885-522367 “Групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина - С.А. - ДЕНТАЛ КЕЪР” ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Св. княз Борис I №11 А
********** д-р Стефка Кадийска 0884-361043 „Групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – АКСЕЛ 81“ ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Св. княз Борис I №11 А
0406121006 д-р Стефанка Ламбева 0887-746227 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ - Д-Р СТЕФАНКА ЛАМБЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Янко Боянов №24
0406121013 д-р Евгени Хараланов 0888-589365 д-р Евгени Хараланов гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров №19 А и Вичо Грънчаров №11
0406121018 д-р Мариана Димитрова 0888-816292 “РИТЪМ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров № 2-Д
0406121021 д-р Димитър Сотиров 0618-64439 “Д-Р ДИМИТЪР СОТИРОВ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров № 2 Д
0406121031 д-р Георги Кабакчиев 0879-541171 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - СВЕТА ВАРВАРА - Д-Р ГЕОРГИ КАБАКЧИЕВ" гр. Горна Оряховица VTR06 Македония №34 и Славянска № 9, вх.Б
0406121042 д-р Светлана Арсова 3-20-05 д-р Светлана Арсова гр. Горна Оряховица VTR06 Сан Стефано № 6
0406121045 д-р Валентин Ценов 0887-366163 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ВАЛЕНТИН ЦЕНОВ" гр. Горна Оряховица VTR06 Драгоман №11
0406121047 д-р Теодора Милатова 0888-712510 “ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ТЕОДОРА МИЛАТОВА“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Ангел Кънчев №16
0406121052 д-р Пламен Гацов д-р Пламен Маринов Гацов гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-т 217
0406121061 д-р Румяна Благоева 0889-782688 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РУМЯНА БЛАГОЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-т 316
0406121062 д-р Божидарка Дончева 0888-784353 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р БОЖИДАРКА ДОНЧЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-т 316
0406121063 д-р Христо Пенчев 0887-235155 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ Д-Р ХРИСТО ПЕНЧЕВ" гр. Горна Оряховица VTR06 Петър Берон №8
0406121069 д-р Венелин Грудков 0888-409082 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПСИХИАТРИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ВЕНЕЛИН ГРУДКОВ” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-т 411
0406121070 д-р Красимира Александрова 0888-892413 д-р Красимира Александрова гр. Горна Оряховица VTR06 Македония №34
********** д-р Илияна Донева 4-52-64 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ИЛИЯНА ДОНЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Ангел Кънчев №10
0406121074 д-р Елена Ангелова 4-07-60 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЕЛЕНА АНГЕЛОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Найден Геров № 6
0406121076 д-р Сергей Димитров 0887-357702 д-р Сергей Димитров гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10-А
0406121085 д-р Стела Гонгалова 0888-419875 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ Д-Р СТЕЛА ГОНГАЛОВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72 и Отец Паисий №31
0406121087 д-р Поля Грудкова 0889-405215 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕВРОЛОГИЯ - Д-Р ПОЛЯ ГРУДКОВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №74
0406121089 д-р Илия Илиев 2-23-96 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ФИЗИОТЕРАПЕВТ - Д-Р ИЛИЯ ИЛИЕВ" гр. Горна Оряховица VTR06 Патриарх Евтимий №10
0406121090 д-р Петя Нешева 087-216668 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ПЕТЯ ЕНЧЕВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №74
0406121091 д-р Веселина Стефанова-Райчева 0887-226649 „КАРДИОТЕРАПИЯ 2003 – Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по кардиология” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Гурко № 13
0406121092 д-р Веселина Апостолова 0899-459098 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ - Д-Р ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №74
0406121094 д-р Добринка Христова 0877-528744 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ - Д-Р ДОБРИНКА ИВАНОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова № 10-А
0406121096 д-р Тодор Табаков 0896-711622 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ - Д-Р ТОДОР ТАБАКОВ" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-т 315
0406121097 д-р Тотко Сотиров 0889-529045 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ Д-Р ТОТКО СОТИРОВ" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-т 313
0406121098 д-р Нели Николова 0889-575165 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПУЛМОЛОГИЯ – Д-Р НЕЛИ РАЙКОВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №11
********** д-р Бисерка Акиванова-Гандурова 0618/607-01 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р БИСЕРКА ИВАНОВА АКИВАНОВА-ГАНДУРОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Янко Боянов № 1, к-т 208
0406121100 д-р Диана Анастасова 0885-027904 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ДИАНА АНАСТАСОВА" гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий № 4, ет.2
********** д-р Петя Манова 0888-819803 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА – Д-Р ПЕТЯ МАНОВА” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10 А
********** д-р Елена Зарева-Гонгалова 0885-296882 „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по педиатрия - д-р Елена Зарева-Гонгалова“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров №11 А
0406121108 д-р Йорданка Сгурева 0885-823898 „Специализирана извънболнична медицинска помощ по кардиология – Д-р Сгурева“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Янко Боянов № 2, ет. 1, к-т 104
0406121109 д-р Виолета Пашова 0899-834491 „Амбулатория за специализирана извънболнична помощ по вътрешни болести и токсикология – д-р Виолета Пашова – ВИВА ВИТАЛ“ ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий № 4
0406131001 д-р Евгени Хараланов 0888-284701 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ТОНУС" ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров №11 А и Вичо Грънчаров №19 А
********** д-р Петя Цветанова 6-40-53 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИЗУС" ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Хан Крум № 5 и Отец Паисий №72
0406131003 д-р Ирена Кабакчиева 0888-374819 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА ВАРВАРА” ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Македония №34
********** д-р Стефан Донев 0618/64103 "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР" ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72
0406141001 д-р Нина Христова 2-24-20 "МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - АСТРАЛАБ" ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №74 и Елена Грънчарова №10-А, ет.2
0406141003 д-р Мариана Казанджиева 0888-467622 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 2 М", ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72 и манипулационна в гр. Долна Оряховица
0406141004 д-р Маню Пирев "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - М и Н" ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Янко Боянов № 1, к-ти 110 и 111
0406141005 д-р Росен Проданов 0889-740329 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - МЕДИФОТ", ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Св.княз Борис I №22, ет.2
0406141007 д-р Марияна Радева-Ангелова 0887-424171 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТИ ИЛИЯ - СЛАВЕРА" ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Отец Паисий №72, к-ти 313 и 314
********** д-р Василиса Пенева 0888-915624 “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Милаб ГО” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Вичо Грънчаров №9-А
0406142002 Христомир Величков 0887-790899 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - ДЕНТАЛ - 2000" ООД гр. Горна Оряховица VTR06 Елена Грънчарова №10 А
0406142004 Вера Недялкова 0618-25595 "ДЕНТА УНИВЕРСАЛ - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Никола Петров №27
0406142006 Евгени Дюкенджиев (проф, дтн) 0988-981526 „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТИПИЧНО ПРОТЕЗИРАНЕ” ЕООД гр. Горна Оряховица VTR06 Черни връх № 2
0413111004 д-р Стела Горбанова-Василева 0887-415917 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р СТЕЛА ГОРБАНОВА" гр. Елена VTR13 Хаджи Юрдан Брадата №69, к-т 110
0413111005 д-р Сийка Иванова 0889-710363 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р СИЙКА ИВАНОВА" гр. Елена VTR13 Хаджи Юрдан Брадата №69
0413111006 д-р Нина Титева 63-91 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИНА ТИТЕВА" гр. Елена VTR13 Хаджи Юрдан Брадата №69, к-ти 106 и 107
0413111007 д-р Николай Брайнов 0888-563127 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИКОЛАЙ БРАЙНОВ" гр. Елена VTR13 Хаджи Юрдан Брадата №69, к-т 119
0413111019 д-р Тодор Михалев 0886-162751 ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ТОДОР МИХАЛЕВ” с. Константин VTR13 с.Константин, ул. Димитър Благоев № 2
0413112001 д-р Христо Войнов 0888-836688 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ВОЙНОВ - ХРИСТО ВОЙНОВ" гр. Елена VTR13 Стоян Михайловски №40
0413112002 д-р Румяна Войнова д-р Румяна Войнова гр. Елена VTR13 Стоян Михайловски №40 и Паисий Хилендарски № 2
0413112003 д-р Красимир Русев 06151-6422 д-р Красимир Русев гр. Елена VTR13 Шипка № 3
0413112005 д-р Магдалена Илиева 0884 653 641 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ИЛИЕВА - МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА" гр. Елена VTR13 Иван Момчилов №56
0413112007 д-р Георги Пеев 0888-378212 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ГЕОРГИ ПЕЕВ” ЕООД гр. Елена VTR13 Стоян Михайловски № 34
0413121004 д-р Васил Василев 0887-298657 д-р Васил Василев гр. Елена VTR13 Хаджи Юрдан Брадата №69, к-т 115
0413131001 д-р Петко Титев 06151-6034 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - ЕЛЕНА" ЕООД гр. Елена VTR13 Хаджи Юрдан Брадата №69
0413351001 Юлка Стоянова 0887-001054 "ХОСПИС - ЕЛЕНА" ООД гр. Елена VTR13 Хаджи Юрдан Брадата №69
0414111001 д-р Павлина Велкова 3-54-33 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ПАВЛИНА ВЕЛКОВА" гр. Златарица VTR14 Стефан Попстоянов №23-25
********** д-р Георги Банков 0888-131801 „ИППМП Д-Р БАНКОВ” ЕООД с. Горско ново село VTR14 Здравна служба
0414111005 д-р Десислава Банкова 0888-463809 “ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р БАНКОВА” ЕООД с. Калайджии VTR14 с.Калайджии и гр.Велико Търново, Марно поле №21, к-т 214
0414112001 д-р Даринка Христова 0886-519321 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ДАРИНКА СТАНЧЕВА" гр. Златарица VTR14 Стоян Попстоянов №23-25
0414112002 д-р Анатоли Пеев 0889-960409 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р АНАТОЛИ ПЕЕВ" гр. Златарица VTR14 Стоян Попстоянов №23-25
0420112001 д-р Николай Късцанев 0888-348797 д-р Николай Късцанев гр. Лясковец VTR20 Трети март №33
0420112002 д-р Стоянка Чифудова 0889-770474 д-р Стоянка Чифудова гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола № 1
********** д-р Иванка Спасова 2-44-03 д-р Иванка Спасова гр. Лясковец VTR20 Васил Левски № 6
0420112005 д-р Стефан Манев 2-36-45 д-р Стефан Манев гр. Лясковец VTR20 Росица № 2 В
0420112006 д-р Румяна Иванова-Янакиева 0619-249-39 д-р Румяна Иванова-Янакиева гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола № 1
0420112009 д-р Янислав Славков 0877-170507 д-р Янислав Славков гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола № 1, к-т 4
0420112013 д-р Димитър Димитров 0895-318852 д-р Димитър Димитров гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола № 1, к-т 16
0420112014 д-р Бистра Димитрова 0988-363828 д-р Бистра Димитрова гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола № 1, к-т 16
********** д-р Станислав Иванов 0883-409859 “Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ д-р Станислав Иванов“ ЕООД с. Козаревец VTR20 Здравна служба, с.Козаревец и гр.Дебелец, ул. Петър Мазнев №2
0420112016 д-р Владимир Стефанов 0883-393892 “Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина д-р Владимир Стефанов” ЕООД с. Джулюница VTR20 Стефан Панев №3
0420112017 д-р Мартин Банков 0887-538687 „ДЕНТАЛУКС-Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична помощ по дентална медицина” ЕООД с. Мерданя VTR20 Васил Априлов № 2
0420112018 д-р Ваня Стамова 0889-112589 „Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина - д-р Ваня Стамова“ ЕООД гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола № 1 и с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш
********** д-р Димитър Евтимов 0878-834705 "СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ООД гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола № 1
0420114001 д-р Цветан Димчев 2-44-03 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ „ЛЕГЕ АРТИС", ООД гр. Лясковец VTR20 Васил Левски № 6
420114002 д-р Мише Тодороски 0899-922068 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ДАМИ-ДЕНТ” ООД с. Добри дял VTR20 Здравна служба
0420131001 д-р Георги Кабакчиев 0619/221-55 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - ЛЯСКОВЕЦ" ЕООД гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола № 1
********** Милена Борисова 0878-229925 "САМОСТОЯТЕЛНА МТЛ ПО ЗЪБОТЕХНИКА - 2000" ЕООД гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола 1 ет.3
0420142002 Николай Табаков 0988363833 „СМТЛ - ТАБАКОВ ДЕНТ“ ЕООД гр. Лясковец VTR20 Капитан дядо Никола № 1
0422111001 д-р Радослав Паскалев 0888-834986 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - РАДОСЛАВ ПАСКАЛЕВ" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 103
0422111005 д-р Николинка Начева 0610-53205 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НИКОЛИНКА НАЧЕВА" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2
0422111006 д-р Милко Гинчев 0610-52158 ЕТ "Д-Р МИЛКО ГИНЧЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-ти 301 и 302
0422111010 д-р Катя Танева 0888-419550 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КАТЯ ТАНЕВА" с. Михалци VTR22 бул. Проф. Петко Кунин № 5
0422111013 д-р Евгени Петков 0898-765546 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ЕВГЕНИ ПЕТКОВ" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 307
0422111015 д-р Анастас Гаравалов 0610-53453 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р АНАСТАС ГАРАВАЛОВ” ЕООД гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 2 от ДПО
0422111017 д-р Милчо Димов 06132-2412 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р МИЛЧО ДИМОВ - ТЕЛЕСФОР” ЕООД с. Караисен VTR22 с.Караисен и с.Сломер
0422111022 д-р Емилия Павлова-Стойчева 0610-554 00 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЕМИЛИЯ ПАВЛОВА" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 306
0422111026 д-р Росен Рачев 0879-030075 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ДЕЙОНИ-ДОКТОР РОСЕН ТОДОРОВ РАЧЕВ”” ЕООД гр. Бяла черква VTR22 Бачо Киро № 29 и гр.Павликени, ул.Васил Петлешков №2, к-т 303
0422111027 д-р Пламен Латев 0888-880609 „Индивидуална практика за първична медицинска помощ „МЕДИАНА”” ЕООД гр. Павликени VTR22 Цар Иван Асен II №15
0422112003 д-р Йорданка Попова 55-85 ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р ЙОРДАНКА ПОПОВА” гр. Павликени VTR22 Цар Иван Асен II №18
0422112004 д-р Соня Михалева 66-18 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р СОНЯ МИНКОВА МИХАЛЕВА" гр. Павликени VTR22 Хаджи Димитър №71
0422112005 д-р Наталия Климович 0887-247307 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НАТАЛИЯ КЛИМОВИЧ" гр. Павликени VTR22 Александър Стамболийски №16
0422112006 д-р Златка Куева 0887-698244 ЕТ "Д-Р ЗЛАТКА КУЕВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ" гр. Павликени VTR22 Стефан Караджа №29, вх.А, ап.4
0422112007 д-р Даниела Серафимова 33-43 ЕТ "Д-Р ДАНИЕЛА СЕРАФИМОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ" гр. Павликени VTR22 Трети март № 2
0422112008 д-р Христо Мочков 0887-578680 ЕТ "Д-Р ХРИСТО МОЧКОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ" гр. Павликени VTR22 Александър Стамболийски №57
********** д-р Диана Аттарян 0887-958605 ЕТ "Д-Р ДИАНА АТТАРЯН - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ" гр. Павликени VTR22 Александър Стамболийски №57
0422112010 д-р Румянка Балканджиева 5-50-69 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р РУМЯНКА БАЛКАНДЖИЕВА" гр. Павликени VTR22 Г.С.Раковски №13
********** д-р Нина Касърова 0889-422687 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р НИНА КАСЪРОВА" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2
0422112015 д-р Верка Николчева 0888-104788 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ВЕРКА НИКОЛЧЕВА" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 109
0422112016 д-р Пенка Згурева 0897-536195 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ПЕНКА ЗГУРЕВА" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 105
0422112017 д-р Зорница Койчева 0884-613486 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ЗОРНИЦА КОЙЧЕВА" с. Долна Липница VTR22 Здравна служба
0422112018 д-р Десислава Харизанова-Ляскова 0888-663511 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ДЕСИСЛАВА ХАРИЗАНОВА" гр. Павликени VTR22 Атанас Хаджиславчев №37
0422112019 д-р Атанас Личев 0888-971810 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ВИТА ДЕНТ – 15 – Д-Р ЛИЧЕВ” ЕООД гр. Павликени VTR22 ул. Васил Петлешков № 2
********** д-р Здравко Меченски 0888-202356 „Индивидуална практика за първична медицинска помощ ДЕНТА-М“ ЕООД гр. Павликени VTR22 Васил Левски №7
0422112021 д-р Татяна Меченска 0887-341357 „Индивидуална практика за първична медицинска помощ ДЕНТА-М НОВА“ ЕООД гр. Павликени VTR22 Васил Левски № 7
0422113002 д-р Стела Попова 0888-622675 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - ЗДРАВЕ 2000", ООД гр. Бяла черква VTR22 Поборническа № 1 и с. Патреш
0422113003 д-р Величко Цуцуманов 0888-819759 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "СИРОНА", ООД гр. Бяла черква VTR22 Поборническа № 1
0422121006 д-р Станислав Стоев 0888-709795 ЕТ "Д-Р СТАНИСЛАВ СТОЕВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2
0422121007 д-р Павлина Хубанова 0888-906172 ЕТ "Д-Р ПАВЛИНА ХУБАНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНИДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА, СПЕЦИАЛНОСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2
********** д-р Петър Атанасчев 0888-903101 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ПЕТЪР АТАНАСЧЕВ" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 201
0422121017 д-р Александър Лалчев 32-01/349 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЛАЛЧЕВ" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 304
0422121018 д-р Юлиан Рабчев 0888-958769 д-р Юлиан Илиев Рабчев гр. Бяла черква VTR22 Тодор Павлов № 3
********** д-р Петко Вътев 0888-134858 „Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ по очни болести – Д-р Петко Вътев“ ЕООД гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 207
0422121026 д-р Марияна Григорова 0610-55-926 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р МАРИЯНА ГРИГОРОВА" гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, к-т 110
0422121028 д-р Явор Въжаров 0888-360215 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ – ПРОФ. Д-Р ЯВОР ВЪЖАРОВ” ЕООД гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2
0422121030 д-р Красимира Петрова 0887-240242 ЕТ „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ д-р Кр.Петрова“ гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, ет.4, к-ти 401 и 402
0422131002 д-р Пламен Латев 0610-55550 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "МЕДИАНА" ЕООД гр. Павликени VTR22 Цар Иван Асен II №15 и Васил Петлешков № 2
0422131003 д-р Георги Герганов 0884-704771 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ВИТА"" ООД гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2 и Васил Левски № 1, вх. В
0422131007 д-р Петко Вътев 0888-134858 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ 2” ООД гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2, ет.2
0422141003 д-р Ренета Кръстева 55-932 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИКЪЛ ПРЕЦИЗ", ЕООД гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2
0422141004 д-р Мариана Казанджиева 0888-467622 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРОЛАБ" ООД гр. Павликени VTR22 Иван Асен II №15
0422141006 д-р Пламен Христов 0888-288106 „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика – Бдин” ЕООД гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков № 2
********** д-р Анелия Данчева 0885-998857 „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛАНДАЛАБ” ООД гр. Павликени VTR22 Васил Петлешков №2
0422142001 Валери Великов 36-95 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ" ЕООД гр. Павликени VTR22 Климент Охридски №60
0426111001 д-р Галина Петкова 0887-209663 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ГАЛИНА ПЕТКОВА" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-ти 34 и 35
0426111002 д-р Емил Енчев 0892-678008 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ" с. Раданово VTR26 с. Раданово и с. Климентово
0426111003 д-р Тихомир Караиванов 06142-2427 „Амбулатория за първична медицинска помощ д-р Тихомир Караиванов” ЕООД с. Обединение VTR26 с.Обединение
0426111006 д-р Магдалена Нейкова 0889-722380 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ Д-Р МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА НЕЙКОВА” ЕООД с. Павел VTR26 с. Павел
0426111007 д-р Петранка Дамянова 62-75 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ПЕТРАНКА ПЕТРОВА" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-ти 1, 2 и 8
0426111008 д-р Костадинка Борисова 06141-9304 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КОСТАДИНКА АЛЕКСАНДРОВА" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-ти 32 и 33 и с.Полски Сеновец
0426111009 д-р Емилия Кирилова 06141-6375 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-ти 44 и 46
0426111014 д-р Лилия Борисова 06145-2606 ЕТ "Д-Р ЛИЛИЯ БОРИСОВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" с. Страхилово VTR26 Здравна служба
0426111018 д-р Николай Атанасов 0889-654059 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р НИКОЛАЙ АТАНАСОВ" с. Масларево VTR26 с. Масларево
0426112001 д-р Гинка Стефанова 06141-6166 д-р Гинка Стефанова гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №72
********** д-р Стефан Стефанов 06141-6166 д-р Стефан Стефанов гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №72
0426112003 д-р Димитър Филипов 0887-353419 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ДИМИТЪР ФИЛИПОВ" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №88 и Търговска №92
0426112005 д-р Ганка Лазарова 0887-066551 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ГАНКА ЛАЗАРОВА" с. Раданово VTR26 с. Раданово
0426112009 д-р Анелия Георгиева 0887-528081 „Д-Р АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЕООД гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92
0426112011 д-р Иванка Ангелова 0879-460117 д-р Иванка Димитрова Ангелова с. Климентово VTR26 СЗУ - с. Климентово
********** д-р Верка Младенова 0898-932606 „ВЕРКА ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЕООД с. Масларево VTR26 с. Масларево
0426121001 д-р Бонка Илиева 06141/49-36 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЧАСТЕН НЕВРОЛОГИЧЕН И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ - Д-Р БОНКА ИЛИЕВА" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-ти 10 и 36
0426121002 д-р Румен Цанков 06141/29-74 д-р Румен Ангелов Цанков гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-т 27
0426121003 д-р Йордан Русев 0888-731626 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ЙОРДАН РУСЕВ" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-ти 30 и 31
********** д-р Виолета Русева 0888-471978 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ - Д-Р ВИОЛЕТА РУСЕВА" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-ти 28 и 29
0426121005 д-р Иванка Иванова-Янкова 0889-712286 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КАБИНЕТ ОЧНИ БОЛЕСТИ - Д-Р ИВАНКА ИВАНОВА" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-т 37
********** д-р Петко Петков 0888-765610 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ПЕТКО ПЕТКОВ" гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-ти 14, 38, 39, 40 и 42
0426121010 д-р Диана Ангелова 0889-261691 д-р Диана Георгиева Ангелова гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №92, к-т 23
0426121011 д-р Севдалина Дживодерова 06141/40-19 д-р Севдалина Захариева Дживодерова гр. Полски Тръмбеш VTR26 Раковска № 8
0426121012 д-р Виолета Ценева 0888-621579 д-р Виолета Великова Ценева гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №57
0426121013 д-р Мариана Кандиларова 0888-398287 “ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПСИХИАТЪР – Д-Р МАРИАНА КАНДИЛАРОВА” ЕООД гр. Полски Тръмбеш VTR26 ул. Търговска №92
0426131001 д-р Емил Енчев 0892-678008 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АМОН“ ООД с. Раданово VTR26 Шеста №1
0426131002 д-р Иван Чернев 0888-507600 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - РЕХАХЕЛП - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ" ЕООД гр. Полски Тръмбеш VTR26 гр. Полски Тръмбеш, Търговска №92 и гр. Свищов, Петър Ангелов №18
********** Георги Георгиев 49-80 “САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – ГЕОДЕНТ" ЕООД гр. Полски Тръмбеш VTR26 Търговска №39
********** д-р Ваня Игнатова 692-95 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ВАНЯ МИХАЙЛОВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 2
0428111005 д-р Христо Попов 0888-507360 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ХРИСТО ПОПОВ" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, ет.I на ДПО
0428111007 д-р Вася Бъчева-Иванова 0897-587633 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ВАСЯ БЪЧЕВА” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 18
0428111008 д-р Юри Данков 0888-629057 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ЮРИ ТОДОРОВ ДАНКОВ” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 8 (34)
0428111010 д-р Мая Илиева-Ценкова 0878-803570 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р МАЯ ИЛИЕВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, ет.1
0428111011 д-р Нина Стоянова 0888-475111 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р НИНА СТОЯНОВА” ЕООД с. Вардим VTR28 с. Вардим
********** д-р Росица Вутева 0631-98788 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РОСИЦА ВУТЕВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 14 (ПК 28)
0428111014 д-р Борислав Диманов 69-272 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р БОРИСЛАВ ДИМАНОВ" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 20
********** д-р Петър Митов 20-18 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ПЕТЪР МИТОВ” ЕООД с. Ореш VTR28 Здравен участък и гр. Свищов, Петър Ангелов №32, к-т 6
0428111022 д-р Анелия Доменикова 063203-617 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р АНЕЛИЯ МИТЕВА" с. Хаджидимитрово VTR28 с.Хаджидимитрово и с.Царевец
********** д-р Любомир Григоров 692-20 “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ“ ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, ет.2, к-ти 18 и 19
0428111024 д-р Мадлена Трифонова 0888-507090 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р МАДЛЕНА ТРИФОНОВА” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 5
0428111030 д-р Росен Симеонов 0885-806885 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ОБЩА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РОСЕН СИМЕОНОВ" с. Българско Сливово VTR28 Цар Самуил №52
0428111031 д-р Мария Тодорова 0631/4-62-15 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р ТОДОРОВА” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 18, к-т 1
********** д-р Мариана Рашева 0631-69267 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р МАРИАНА РАШЕВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, ет.2, к-т 10
0428111038 д-р Красимир Димитров 0887-467811 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КРАСИМИР ДИМИТРОВ" с. Алеково VTR28 с.Алеково
0428111042 д-р Асен Асенов 0887-942652 “ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р АСЕН ЙОРДАНОВ АСЕНОВ “ ЕООД с. Овча могила VTR28 ул. „Георги Бенковски“ № 1-А, с. Овча могила и с.Козловец
0428111043 д-р Веселина Тошева-Петкова 0631-69202 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р ВЕСЕЛИНА ТОШЕВА-ПЕТКОВА” гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428111044 д-р Анета Якимова 0878-101882 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р АНЕТА ЯКИМОВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 4
0428112003 д-р Красимира Николова 6-08-71 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р КРАСИМИРА НИКОЛОВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов №28, ет.1 и Петър Ангелов № 1, к-т 209
0428112005 д-р Лиляна Данчева 4-21-21 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ЛИЛЯНА ДАНЧЕВА" гр. Свищов VTR28 Одрин №12
********** д-р Бонка Терзиева 277-279 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р БОНКА ТЕРЗИЕВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1, к-т 104
0428112009 д-р Виктория Стойчева 06326-2459 д-р Виктория Георгиева Стойчева с. Морава VTR28 Васил Левски №10
********** д-р Георги Стоянов 27-73-67 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р ГЕОРГИ СТОЯНОВ" гр. Свищов VTR28 Григор Начевич №8 и Петър Ангелов № 1, к-т 213
0428112012 д-р Георги Георгиев 0631/6-00-64 д-р Георги Тодоров Георгиев гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов №32
0428112017 д-р Цветанка Стойкова 0631/2-65-50 д-р Цветанка Викторова Стойкова гр. Свищов VTR28 Драган Цветков №13 А
0428112018 д-р Лидия Христакева-Баросова 0631-235-33 д-р Лидия Великова Христакева-Баросова гр. Свищов VTR28 К.Д.Аврамов № 8
********** д-р Йорданка Маркова 0886-332388 д-р Йорданка Стефанова Маркова гр. Свищов VTR28 Алеко Константинов №15
0428112022 д-р Боян Томев 277-347 „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – дентален к-т – д-р Боян Томев-68” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 206
0428112023 д-р Юлия Божинова 277-275 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ЮЛИЯ БОРИСОВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 208
0428112026 д-р Петра Фирова 4-24-57 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ФИРОВА - ДЕНТ” ЕООД гр. Свищов VTR28 Кирил и Методий № 2
********** д-р Валерия Вълова 0887-846880 д-р Валерия Вълова гр. Свищов VTR28 Драган Цанков №13 А и с.Морава
0428112029 д-р Михаил Попов 0886-582181 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПОПОВ - ДЕНТ” ЕООД гр. Свищов VTR28 Кирил и Методий №2
0428112030 д-р Димитър Баросов 0896-107509 д-р Димитър Стефков Баросов гр. Свищов VTR28 К.Д.Аврамов № 8, ет.3
********** д-р Андраник Христов 0889-992455 д-р Андраник Георгиев Христов гр. Свищов VTR28 Тракия № 1
********** д-р Аделина Ангелова 0887-390660 “АДЕНТА - Д-Р АДЕЛИНА АНГЕЛОВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЕООД гр. Свищов VTR28 Цар Освободител №5
0428112033 д-р Мидия Тахер 0885-952414 д-р Мидия Тахер гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов №1 ет.2, к-т № 1
0428112034 д-р Милена Томева 0888-997990 д-р Милена Томева гр. Свищов VTR28 ул. Петър Ангелов № 1/18, к-т 206 и с. Овча могила
0428112035 д-р Георги Христов 0888-043001 „Дентален кабинет д-р Георги Христов - Амбулатория за индивидуална първична медицинска помощ по дентална медицина“ ЕООД гр. Свищов VTR28 Тракия № 1, ет.4
0428113001 д-р Боряна Енчева 693-30 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "МЕДИК", ООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-ти 108-111
0428114001 д-р Борислав Борисов 6-01-98 „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р БОРИСОВ”, ООД гр. Свищов VTR28 Цар Освободител №96
********** д-р Мариана Ламбева 0889-316061 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ЛАМБЕВИ" ООД гр. Свищов VTR28 Иваница Данчев №10, ет.3
0428121002 д-р Таня Енчева 6-92-55 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА Д-Р ТАНЯ ЕНЧЕВА” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1, к-т 15
0428121005 д-р Галина Дикова-Иванова 0888-343445 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ОЧНИ БОЛЕСТИ – Д-Р ГАЛИНА ДИКОВА” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 23
0428121007 д-р Ваньо Русанов 0888-972146 д-р Ваньо Несторов Русанов гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 107
0428121010 д-р Тихомир Трифонов 0886-754379 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ - Д-Р ТИХОМИР ТРИФОНОВ" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов №32, к-ти 2 и 3
0428121014 д-р Татяна Вачкова 0889-682292 д-р Татяна Калева Вачкова гр. Свищов VTR28 Никола Петков № 5
0428121017 д-р Даниел Кръстев 0631/69277 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ - Д-Р ДАНИЕЛ КРЪСТЕВ" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, ет.1, к-т 6
0428121026 д-р Динко Николов 27-73-10/320 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ - Д-Р ДИНКО НИКОЛОВ" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428121028 д-р Анелия Христакева 0898-684002 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р АНЕЛИЯ ХРИСТАКЕВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
********** д-р Владимир Маринов 0888-838570 д-р Владимир Георгиев Маринов гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428121030 д-р Любомира Първанова 0888-622952 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ - Д-Р ЛЮБОМИРА ПЪРВАНОВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428121032 д-р Стефко Баросов 0896-107517 д-р Стефко Баросов гр. Свищов VTR28 К.Д.Аврамов № 8 и Петър Ангелов № 1/18, к-т 20
0428121035 д-р Светла Симеонова 0885-831067 д-р Светла Симеонова гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 107
0428121036 д-р Венцислав Личев 277/301 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СПОРТНОМЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ЛИЧЕВ" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428121037 д-р Апурба Саркар 0888-729605 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р АПУРБА САРКАР" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428121047 д-р Нина Липанова 0898-522357 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – НИРА ЕСТЕТИК” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428121048 д-р Санка Райкова 0889-316737 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ - Д-Р САНКА РАЙКОВА" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 22
0428121049 д-р Илиян Илиев 277-230 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ - Д-Р ИЛИЯН ИЛИЕВ" гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428121054 д-р Пламен Енчев 277-375 д-р Пламен Енчев гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
********** д-р Татяна Ганчева-Георгиева 0888-738841 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА Д-Р ТАТЯНА ГАНЧЕВА-ГЕОРГИЕВА” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов №32, к-ти № 8 и № 13
0428121056 д-р Андрияна Данкова 0887-472570 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – Д-Р АНДРИЯНА ДАНКОВА” ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18, к-т 33
0428121057 д-р Олга Низамова 0887-875657 д-р Олга Низамова гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов №18, к-т № 1
0428121058 д-р Виргиния Цолова 0887-363291 „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по физиотерапия и рехабилитация - д-р Виргиния Цолова“ ЕООД с. Овча могила VTR28 Детелина № 2, СБРНК НК филиал с.Овча могила
0428121059 д-р Петя Страхилова 0886-526557 „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - д-р Петя Страхилова“ ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 32, ет.2
0428131002 д-р Антон Петров 0631-69300 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "АНТИВА"" ЕООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18 и гр.Левски, обл.Плевен (само заАГ)
0428131003 д-р Николай Димитров 0886-703050 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НОРМА", ООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов №32, к-ти 16,17, 27, 28, 29, 30 и 31
0428131004 д-р Апурба Саркар 0631-69234 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ХИРОН", ООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов №32
0428141001 д-р Соня Личева 0888-435226 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "СИМЕД"" ООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428141003 д-р Валери Атанасов 0631-60732 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "ГЕНТРИ" ООД гр. Свищов VTR28 Петър Ангелов № 1/18
0428142001 Ивайло Мънзов 0888-353975 ЕТ "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ДЕНТА М-ИВАЙЛО МЪНЗОВ" гр. Свищов VTR28 Младост 6, жк Дунав, бл.10, вх.Б, ап.27
0431111001 д-р Евгения Василева 0885-418011 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДОКТОР ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА” ЕООД с. Кесарево VTR31 Кесарево
0431111002 д-р Магдалена Лафчиева-Гурсова 0888-522524 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р МАГДАЛЕНА ЛАФЧИЕВА" гр. Стражица VTR31 Хаджи Димитър № 4
0431111003 д-р Маруся Даскалова 0887-554158 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р МАРУСЯ ДАСКАЛОВА" гр. Стражица VTR31 Хаджи Димитър № 4, к-т 10
0431111006 д-р Георги Гайдарски 0887-756523 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ГЕОРГИ ГАЙДАРСКИ" с. Камен VTR31 ЗС с.Камен
********** д-р Пенка Гайдарска 0887-756523 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ПЕНКА ГАЙДАРСКА" с. Камен VTR31 ЗС с.Камен
0431111022 д-р Емилия Георгиева 0887-637238 „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА - САНИТАТЕМ” ЕООД гр. Стражица VTR31 Хаджи Димитър № 4, ет.2
0431112002 д-р Каталина Филева 0889 720 817 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р КАТАЛИНА ХРИСТОВА" с. Кесарево VTR31 Чешмянска №10
********** д-р Валентина Михайлова 0887-943427 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ - Д-Р ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА" гр. Стражица VTR31 Гладстон №36
0431112005 д-р Веселин Бояджиев 0885-995224 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ВИВАДЕНТ Д-Р ВЕСЕЛИН БОЯДЖИЕВ” ЕООД гр. Стражица VTR31 Ангел Каралийчев №14
0431112006 д-р Руси Захариев 0888-329662 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РУСИ ЗАХАРИЕВ" ЕООД гр. Стражица VTR31 ул. "Хаджи Димитър" № 4, етаж 2, к-т №108
0431112007 д-р Станимир Гърков 0884-147270 д-р Станимир Георгиев Гърков гр. Стражица VTR31 Хаджи Димитър № 4, к-т 105
********** д-р Хари Тасев 0887-467307 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ХАРИ ТАСЕВ" гр. Стражица VTR31 Хаджи Димитър № 4
0431121004 д-р Георги Георгиев 0888-819830 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" гр. Стражица VTR31 Хаджи Димитър № 4, к-ти 109 и 110
0431121005 д-р Лиляна Маринова 0888-378764 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ЛИЛЯНА МАРИНОВА" гр. Стражица VTR31 Хаджи Димитър № 4, к-ти 107 и 108
********** д-р Стефка Ламбева-Анастасова 0888-682944 „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по детски болести - Д-р Ламбева” ЕООД гр. Стражица VTR31 Хаджи Димитър № 4
0432111002 д-р Румен Йорданов 0886-543814 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РУМЕН ЙОРДАНОВ" гр. Сухиндол VTR32 Росица №129, ет.2, к-ти 3 и 4
0432112001 д-р Диана Драгиева 06136 / 30-40 ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ДИАНА ДРАГИЕВА" гр. Сухиндол VTR32 Христо Ботев № 2