одобрен

Утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в област Ямбол

Уникален идентификатор:  9c1fe65b-9160-4cb5-b079-87a341ca10f7

Описание:

Държавен план–прием след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година в област Ямбол за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, в профилираните и в професионалните паралелките в средните училища и професионалните паралелки в обедините училища, утвърден със Заповед № РД-06-99/29.03.2018 г. и допълнен със Заповед № РД-06-138/30.04.2018 г. на началника на РУО - Ямбол

държавен план-прием образование

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-05-08 16:30:39
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2019-03-14 14:43:14
  • Последно променил: donka_ivanova

Община

Населено място

Училище

Профил/Професия специалност

Брой паралелки

Брой ученици

Срок на обучение

Форма на обучение

СПК (за професионалните паралелки)

Болярово гр. Болярово СУ "Д-р Петър Берон" Хуманитарни науки 1 26 5 дневна
Елхово с. Бояново ПГМСС "Ернесто Че Гевара" 621060 Фермер, 6210601 Земеделец 1 26 5 дневна 2
Елхово гр. Елхово ПГ "Св. Кл. Охридски" Математически 1 26 5 дневна
Елхово гр. Елхово ПГ "Св. Кл. Охридски" Икономическо развитие 1 26 5 дневна
Елхово гр. Елхово ПГ "Стефан Караджа" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, 3450501 Малък и среден бизнес 0.5 13 5 дневна 2
Елхово гр. Елхово ПГ "Стефан Караджа" 521030 Машинен оператор, 5210303 Машини и съоръжения за заваряване 0.5 13 5 дневна 2
Елхово гр. Елхово ПГ "Стефан Караджа" 522020 Електромонтьор, 5220201 Електрически машини и апарати 0.5 13 5 дневна 2
Елхово гр. Елхово ПГ "Стефан Караджа" 812030 Екскурзовод, 8120302 Екскурзоводско обслужване 0.5 13 5 дневна 3
Стралджа гр. Стралджа СУ "П.К.Яворов" Предприемачески 1 26 5 дневна
Стралджа гр. Стралджа СУ "П.К.Яворов" 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения, 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения 1 26 3 дневна 1
Тунджа с. Скалица СУ "Св.П.Хилендарски" 621090 Лозаровинар, 6210901 Лозаровинарство 1 26 5 дневна 2
Ямбол гр. Ямбол ОбУ "Д-р Петър Берон" 542110 Шивач, 5421101 Шивачество 1 26 3 дневна 1
Ямбол гр. Ямбол ОбУ "Д-р Петър Берон" 582080 Помощник в строителството, 5820801 Основни и довършителни работи 1 26 3 дневна 1
Ямбол гр. Ямбол ПТГ "Иван Райнов" 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ 0.5 13 5 дуална 3
Ямбол гр. Ямбол ПТГ "Иван Райнов" 521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника 1 26 5 дуална 3
Ямбол гр. Ямбол ПТГ "Иван Райнов" 522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството 0.5 13 5 дуална 3
Ямбол гр. Ямбол ПТГ "Иван Райнов" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 0.5 13 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПТГ "Иван Райнов" 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника 0.5 13 5 дуална 3
Ямбол гр. Ямбол ПГИ "Г. С. Раковски" 344020 Данъчен и митнически посредник, 3440201 Митническа и данъчна администрация 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГИ "Г. С. Раковски" 345120 Икономист, 3451204 Икономика и мениджмънт 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГИ "Г. С. Раковски" 482010 Икономист-информатик, 4820101 Икономическа информатика 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГХТТ 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 0.5 13 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГХТТ 811060 Ресторантьор, 8110603 Кетъринг 0.5 13 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГХТТ 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 8120101 Организация на туризма и свободното време 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГЗ "Христо Ботев" 621140 Агроеколог, 6211401 Агроекология 0.5 13 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГЗ "Христо Ботев" 621060 Фермер, 6210602 Производител на селскостопанска продукция 0.5 13 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГЗ "Христо Ботев" 621070 Техник на селскостопанска техника, 6210701 Механизация на селското стопанство 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГЗ "Христо Ботев" 621070 Техник на селскостопанска техника, 6210701 Механизация на селското стопанство 1 35 5 задочна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГСГ "К. Фичето" 214010 Дизайнер, 2140106 Интериорен дизайн 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГСГ "К. Фичето" 341030 Брокер, 3410301 Недвижими имоти 0.5 13 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГСГ "К. Фичето" 581010 Геодезист, 5810101 Геодезия 0.5 13 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГСГ "К. Фичето" 582010 Строителен техник, 5820101 Строителство и архитектура 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГПСТТ "Н. Вапцаров" 522020 Електромонтьор, 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника 1 35 5 задочна 2
Ямбол гр. Ямбол ПГПСТТ "Н. Вапцаров" 525010 Техник по транспортна техника, 5250102 Пътно-строителна техника 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГПСТТ "Н. Вапцаров" 525010 Техник по транспортна техника, 5250103 Автомобилна мехатроника 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПГПСТТ "Н. Вапцаров" 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника, 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 1 26 5 дневна 2
Ямбол гр. Ямбол ПГЛПЕХТ 542050 Оператор в производството на облекло, 5420501 Производство на облекло от текстил 1 35 5 задочна 2
Ямбол гр. Ямбол ПГЛПЕХТ 543020 Оператор в дървообработването, 5430201 Производство на мебели 1 26 5 дневна 2
Ямбол гр. Ямбол ПГЛПЕХТ 815010 Фризьор, 8150101 Фризьорство 1 26 5 дневна 2
Ямбол гр. Ямбол ПГЛПЕХТ 851010 Еколог, 8510101 Екология и опазване на околната среда 1 26 5 дневна 3
Ямбол гр. Ямбол ПМГ "Атанас Радев" Математически 2 52 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ПМГ "Атанас Радев" Природни науки 1 26 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ПМГ "Атанас Радев" Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ЕГ "Васил Карагьозов" Чужди езици 1 26 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ЕГ "Васил Карагьозов" Чужди езици 1 26 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ЕГ "Васил Карагьозов" Чужди езици 0.5 13 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ЕГ "Васил Карагьозов" Чужди езици 0.5 13 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ПГ "Васил Левски" Хуманиитарни науки 1 26 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ПГ "Васил Левски" Обществени науки 1 26 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ПГ "Васил Левски" Природни науки 1 26 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол ПГ "Васил Левски" Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол СУ "Св.Климент Охридски" Изобразително изкуство 1 26 5 дневна
Ямбол гр. Ямбол СУ "Св.Климент Охридски" Предприемачески 1 26 5 дневна
Тунджа с. Тенево ОбУ "Васил Левски 521110 Шлосер, 5211101 Шлосерство 1 26 3 дневна 1