одобрен

Без име

Уникален идентификатор:  9c726df5-2b87-4dd0-a68d-04ee04f56633

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-25 11:11:47
  • Създаден от: biserka_mihaleva
  • Последна промяна: 2018-10-12 13:37:47
  • Последно променил: migrate_data

Осъществен държавен план-прием в област Сливен за учебната 2017/18 г.

Община, населено място, наименование на училището Наименование на профила Код на професията Наименование на професията Код на специалността от професия Наименование на специалността от професия Форма на обучение Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици Чужд език Профилиращи предмети
Начин на изучаване
интензивно разширено без интензивно и без разширено първи предмет втори предмет трети предмет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
І. Осъществен държавен прием в VІІІ клас по училища за паралелките за професионална подготовка в професионалните гимназии и в средните училища и за паралелките за профилирана подготовка в профилираните гимназии и средните училища
Община Котел
гр. Котел
СУ "Георги Ст. Раковски" Хуманитарни науки дневна 5 1 20 АЕ БЕЛ ИЦ
СУ "Георги Ст. Раковски" Природни науки дневна 5 1 19 АЕ БЗО ХООС
СУ "Георги Ст. Раковски" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 1 26 РЕ
СУ "Георги Ст. Раковски" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 1 21 АЕ
Община Нова Загора
гр. Нова Загора
СУ "Иван Вазов" Предприемачески дневна 5 1 23 АЕ П ИТ
СУ "Христо Ботев" Чуждоезиков дневна 5 1 26 АЕ АЕ НЕ БЕЛ
СУ "Христо Ботев" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ Инф. ИТ АЕ
СУ "Христо Ботев" Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ БЕЛ ИЦ ИИ
ПГ по селско стопанство 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника дневна 5 1 22 АЕ
ПГ по селско стопанство 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия дневна 5 0,5 13 АЕ
ПГ по селско стопанство 621020 Техник в лозаровинарството 6210201 Лозаровинарство дневна 5 1 23 АЕ
ПГ по селско стопанство 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 1 25 АЕ
ПГ по селско стопанство 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8220101 Организация на туризма и свободното време дневна 5 0,5 14 АЕ
ПГ по техника и технологии "Атанас Димитров" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 1 26 АЕ
ПГ по техника и технологии "Атанас Димитров" 522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството дневна 5 1 18 АЕ
Община Сливен
гр. Сливен
СУ "Хаджи Мина Пашов" Природни науки дневна 5 1 25 АЕ БЗО ХООС
СУ "Пейо К. Яворов" Предприемачески дневна 5 1 22 АЕ П ИТ
СУ "Константин Константинов" 212050 Танцьор 2120501 Български танци дневна 5 1 15 АЕ
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" Чуждоезиков дневна 5 1 26 Исп.Е Исп.Е АЕ
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" Чуждоезиков дневна 5 1 26 АЕ АЕ НЕ
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" Чуждоезиков дневна 5 1 26 АЕ АЕ Фр.Е
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" Чуждоезиков дневна 5 1 26 РЕ РЕ АЕ
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" Чуждоезиков дневна 5 2 52 НЕ НЕ АЕ БЕЛ
ППМГ "Добри Чинтулов" Природни науки дневна 5 2 52 АЕ БЗО ХООС АЕ
ППМГ "Добри Чинтулов" Математически дневна 5 1 26 АЕ М Инф. АЕ
ППМГ "Добри Чинтулов" Математически дневна 5 1 27 АЕ Инф. М АЕ
ППМГ "Добри Чинтулов" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ Инф. ИТ
ППМГ "Добри Чинтулов" Икономическо развитие дневна 5 1 26 АЕ ГИ АЕ
ПХГ "Дамян Дамянов" Хуманитарни науки дневна 5 1 22 АЕ - - БЕЛ ИЦ
ПГ по електротехника и електроника "М. Кюри" 481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране дневна 5 0,5 13 АЕ
ПГ по електротехника и електроника "М. Кюри" 522010 Електротехник 5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 5 0,5 13 АЕ
ПГ по електротехника и електроника "М. Кюри" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 1 27 АЕ
ПГ по икономика "Проф. д-р Д. Табаков" 343010 Финансист 3430101 Банково дело дневна 5 1 20 АЕ
ПГ по икономика "Проф. д-р Д. Табаков" 344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство дневна 5 1 22 АЕ
ПГ по икономика "Проф. д-р Д. Табаков" 482010 Икономист информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 1 24 АЕ
ПГ по икономика "Проф. д-р Д. Табаков" 344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 1 23 АЕ
ПГ по механотехника 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника дневна 5 1 26 РЕ
ПГ по механотехника 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника дневна 5 1 26 АЕ
ПГ по механотехника 525050 Техник по подемно-транспортна техника 5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства дневна 5 1 27 АЕ
ПГ по механотехника 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели дневна 5 1 26 РЕ
ПГ по текстил и облекло "Добри Желязков" 214010 Дизайнер 2140108 Моден дизайн дневна 5 1 26 АЕ
ПГ по текстил и облекло "Добри Желязков" 542010 Десенатор на текстил 5420102 Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия обучени е чрез работа 5 1 22 АЕ
ПГ по текстил и облекло "Добри Желязков" 542020 Текстилен техник 5420201 Предачно производство дневна 5 1 21 ФЕ
ПГ по текстил и облекло "Добри Желязков" 542040 Моделиер-технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил дневна 5 1 18 ФЕ
ПГ по хотелиерство и туризъм "Акад. Н. Неделчев" 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството дневна 5 1 27 АЕ
ПГ по хотелиерство и туризъм "Акад. Н. Неделчев" 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дневна 5 1 26 АЕ
ПГ по хотелиерство и туризъм "Акад. Н. Неделчев" 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дневна 5 1 26 НЕ
ПГ по хотелиерство и туризъм "Акад. Н. Неделчев" 811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения дневна 5 1 26 АЕ
ПГ по хотелиерство и туризъм "Акад. Н. Неделчев" 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения дневна 3 1 12
СПГ по строителство и геодезия "Арх. Г. Козаров" 582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура дневна 5 0,5 12 АЕ
СПГ по строителство и геодезия "Арх. Г. Козаров" 581010 Геодезист 5810101 Геодезия дневна 5 0,5 10 АЕ
СПГ по строителство и геодезия "Арх. Г. Козаров" 582030 Строител 5820306 Вътрешни облицовки и настилки дневна 5 1 19 АЕ
Община Твърдица
гр. Твърдица
СУ "Неофит Рилски" Хуманитарни науки дневна 5 1 22 АЕ БЕЛ ИЦ
СУ "Неофит Рилски" Предприемачески дневна 5 1 20 АЕ П ГИ
СУ "Неофит Рилски" 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил дневна 5 1 20 АЕ
Община Твърдица
гр. Шивачево
СУ "Георги Каравелов" Хуманитарни науки дневна 5 2 47 АЕ БЕЛ Фил. ИТ
ІІ. Осъществен държавен прием в ІХ клас в профилирани гимназии, в профилирани и непрофилирани паралелки в средни училища, в паралелки за придобиване на професионална квалификация и в средни училища и професионални гимназии при условията на §1, ал. 3 от Наредба №10/2016 г.
Община/населено място/наименование на училището Наименование на профила Код на професията Наименование на професията Код на специалността от професия Наименование на специалността от професия Непрофилирани паралелки Форма на обучение Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици
Община Котел
гр. Котел
СУ "Георги Ст. Раковски"  Непрофилирана дневна 4 1 15
СУ "Георги Ст. Раковски" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 4 1 26
СУ "Георги Ст. Раковски" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 4 1 21
Община Нова Загора
гр. Нова Загора
СУ "Иван Вазов" Технологичен -Предприемачество и бизнес дневна 4 1 26
СУ "Христо Ботев" Технологичен - Стопански мениджмънт дневна 4 1 26
ПГ по селско стопанство 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника дневна 4 0,5 12
ПГ по селско стопанство 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия дневна 4 0,5 12
ПГ по селско стопанство 621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство дневна 4 1 25
ПГ по селско стопанство 621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство дневна 4 1 24
ПГ по селско стопанство 542110 Шивач 5421101 Шивачество дневна 2 1 7
ПГ по техника и технологии "Атанас Димитров" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 4 1 20
Община Сливен
гр. Сливен
СУ "Хаджи Мина Пашов" Непрофилирана дневна 4 1 18
СУ "Пейо К. Яворов" Технологичен - Туризъм дневна 4 1 29
СУ "Пейо К. Яворов" Технологичен -Стопански мениджмънт дневна 4 1 28
СУ "Йордан Йовков" Непрофилирана дневна 4 1 16
ПГ по електротехника и електроника "М. Кюри" 522010 Електротехник 5220102 Електроенергетика дневна 4 0,5 11
ПГ по електротехника и електроника "М. Кюри" 522010 Електротехник 5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 4 0,5 13
ПГ по електротехника и електроника "М. Кюри" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 4 1 20
ПГ по икономика "Проф. д-р Д. Табаков" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 4 1 26
ПГ по механотехника 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ обучение чрез работа 4 0,5 13
ПГ по механотехника 543010 Техник-технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство обучение чрез работа 4 0,5 12
ПГ по механотехника 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника обучение чрез работа 4 1 26
ПГ по механотехника 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника дневна 4 1 26
ПГ по механотехника 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника дневна 4 1 20
ПГ по механотехника 525060 Монтьор на подемно- транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства дневна 4 1 26
ПГ по механотехника 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели задочна 4 1 29
ПГ по текстил и облекло "Добри Желязков" 214010 Дизайнер 2140108 Моден дизайн дневна 4 1 21
ПГ по текстил и облекло "Добри Желязков" 542010 Десенатор на текстил 5420101 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия дневна 4 1 20
ПГ по текстил и облекло "Добри Желязков" 542020 Текстилен техник 5420204 Апретурно и багрилно производство дневна 4 1 19
Община Твърдица
гр. Твърдица
СУ "Неофит Рилски" Непрофилирана дневна 4 2 40
Община Твърдица
гр. Шивачево
СУ "Георги Каравелов" Технологичен - информационни технологии дневна 4 1 29