одобрен

Списък на общежития и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Пазарджик

Уникален идентификатор:  9c900061-67cc-4aba-9769-2f1beb7cf6d3

Описание:

Списък на общежития и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Пазарджик.

ЦПЛР ЦСОП общежитие ОДК центровете за подкрепа на личностното развитие РУО - Пазарджик

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-26 11:10:35
  • Създаден от: t.radeva
  • Последна промяна: 2019-02-26 11:10:35

Община

Населено място

Име на институцията

Адрес

1 Белово Белово ЦПЛР - Детски комплекс гр. Белово, ул. "Иван Вазов" № 5
2 Велинград Велинград ЦПЛР - ОДК гр. Велинград, ул."Тошо Стайков" №7
3 Велинград Велинград ЦСОП - Велинград гр. Велинград, бул."Съединение"№256
4 Пазарджик Пазарджик ЦСОП гр. Пазарджик, ул. "Веслец"2А
5 Пазарджик Пазарджик Кариерен център гр. Пазарджик, бул. "Княгиня Мария Луиза" №66
6 Пазарджик Пазарджик Средношколско общежитие гр. Пазарджик, ул. "Градинарска" №37
7 Пазарджик Пазарджик ОДК гр. Пазарджик, ул."Княз Ал.Батенберг" № 15
8 Пазарджик Пазарджик РЦПППО гр. Пазарджик, ул."Веслец" 2-а
9 Панагюрище Панагюрище ЦПЛР-Панагюрище гр. Панагюрище, ул. "Ангел Шишков"10
10 Пещера Пещера ЦПЛР - ОДК гр. Пещера, ул.Георги Бенковски № 4
11 Септември Септември ЦПЛР - Детски комплекс гр. Септември, ул."Ал.Стамболийски" 60