одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Уникален идентификатор:  9cb355d1-c7e6-4eb9-897d-d4887efd1a98

Текуща версия: 16

Показвана версия: 16

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-29 15:49:59
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-01-20 09:59:27
  • Последно променил: desislava_sandulova

Удостоверение

Обект

Местонахождение

Възложител

Лице упражняващо надзора

1 1/21.01.2016г. Външно кабелно електрозахранване НН на "Магазин за хранителни стоки" п.и.37798.512.234 ул."Освободител"51гр.Козлодуй "ЧЕЗ Разпределение България" АД София "Пеишев" ЕООД
2 2/26.01.2016г. Еднофамилна жилищна сграда п.и.37798.504.541 ул."Булаир"15 гр.Козлодуй Я. И. Йорданов К.Ц.Симеонов
3 3/22.02.2016г. Клуб сдружение Истър п.и.37798.512.51 УПИІV-51, кв.98 гр.Козлодуй В. Б. Владимиров "Виадукт 99" ЕООД
4 4/10.03.2016г. Преустройство и пристройка на съществуваща сграда в кафе-аператив УПИ ХІ,пл.1257, кв.117, с.Бутан И.Р.Христова Ц. В. Христова
5 5/11.03.2016г. Хале - навес за съхранение на селскостопанска продукция ПИ511009 селскостопански двор, с.Гложене Б. И. Петков С.Х.Тенджерска
6 6/20.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.506.26 ул."Пловдив" №4 гр.Козлодуй М. П. Боботанова И. Й. Нейцова инж.Д.А.Цолова
7 7/20.04.2016 Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.506.23 ул."Г.Димитров" №1 гр.Козлодуй М. К. Маринова инж.Д.А.Цолова
8 8/20.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.506.427 ул."Пловдив" №18 гр.Козлодуй Б. Й. Тодоров инж.Д.А.Цолова
9 9/20.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.506.27 ул."Пловдив" №6 гр.Козлодуй Б. Й. Мейцов инж.Д.А.Цолова
10 10/20.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИ ХІІ,пл.1580, кв.152, ул."Пловдив"№15 А. М. Принов инж.Д.А.Цолова
11 11/20.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.506.28 ул."Пловдив" №8 гр.Козлодуй И. А. Иванов инж.Д.А.Цолова
12 12/20.042016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.150, кв.149,ул."Г.Димитров"№2, ул."София"№15 П. И. Шунелска И.. Р. Вълчев инж.Д.А.Цолова
13 13/20.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.506.17 п.и.37798.506.15 ул."София"№9и11 гр.Козлодуй В. Т. Трифонова, Ц. Й. Торбов и Т. Ц. Николов инж.Д.А.Цолова
14 14/03.05.2016г. Еднофамилна жилищна сграда УПИХХІІІ,пл149,кв 57,ид.37798.503.149 гр.Козлодуй А. С.Михайлов Т. С.Михайлова инж. Й.Йонков
15 15/10.05.2016г. Преустройство и пристройка на съществуващ гараж в магазин за хранителни стоки УПИ ХІV-1235,кв.101, с Бутан Я. С. Илиев инж. Д.Ц.Димитрова
16 16/18.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИІІ,пл.1651, кв.147,ид.37798.506.27 гр.Козлодуй В. С. Дуцов инж.Д.А.Цолова
17 17/18.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИІХ,пл.32, кв.151,ид.37798.506.428 гр.Козлодуй Ю. Р. Садулова инж.Д.А.Цолова
18 18/18.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пл.1849, кв.110 ,ид.37798.502.473 гр.Козлодуй М. Й. Славова инж.Д.А.Цолова
19 19/18.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИХІІ,пл.1702, кв.151 ,ид.37798.506.31 гр.Козлодуй П. В. Павлов инж.Д.А.Цолова
20 20/13.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИVІІІ,пл.1701, кв.151 ,ид.37798.506.30 гр.Козлодуй М. Н. Георгиева инж.Д.А.Цолова
21 21/13.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИІІ,пл.1651, кв.147 ,ид.37798.507.12 гр.Козлодуй С. М. Данчев инж.Д.А.Цолова
22 22/25.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда, ул."Хан Аспарух" №6 и №8, гр.Козлодуй УПИ ХVІІ-684, УПИ ХVІІІ-683, кв.180, гр.Козлодуй М. Р. Антонова, М. Д. Йонков инж.Д.А.Цолова
23 23/25.05.2016г. Външно електрозахранване на съществуващ магазин за продажба на хр. Стоки обект-3 УПИ VІ, кв.247 ЧЕЗ Разределение България "Пеишев" ЕООД
24 24/31.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИ І,пл.446, кв.21 ,ид.37798.504.244 гр.Козлодуй Т. С. Кашева М.Маринов
25 25/31.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пл.1672, кв.149 ,ид.37798.507.13 гр.Козлодуй М. Г. Йорданова инж. О.Д.Симеонов
26 26/28.06.2016г. Гараж - хале за съхранение на селскостопански инвентар пл.904, кв.62,УПИVІІІ с.Хърлец М. О. Сарачинов инж. М.М.Хальов
27 27/19.07.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИ ІХ,пл.221, кв.115 ,ид.37798.507.221 гр.Козлодуй П А Петров инж.Д.А.Цолова
28 28/19.07.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИ ХІ,пл.1844, кв.183 ,ид.37798.502.469 гр.Козлодуй П. Д. Маринова инж.Д.А.Цолова
29 29/19.07.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИ ХVІІ а,пл.1861, кв.112 ,ид.37798.502.486 гр.Козлодуй Л. К. Александров инж.Д.А.Цолова
30 30/19.07.2016г Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИ ХVІ а,пл.1860, кв.112 ,ид.37798.502.483 гр.Козлодуй В. Д. Липовянова инж.Д.А.Цолова
31 31/19.07.2016г. Сезонна фамилна къща и допълващи сгради УПИ ІІ , кв.4, ид.37798.505.46 гр.Козлодуй А. Й. Димитров инж.Д.А.Цолова
32 32/02.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пл1854 , кв.110, ид.37798.502.452 гр.Козлодуй А. Н. Иванова инж.Д.А.Цолова
33 33/02.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИ ІІІ,пл222 , кв.115, ид.37798.507.222 гр.Козлодуй М. Н. Горинов инж.Д.А.Цолова
34 34/02.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда УПИ ХІХ,пл1573 , кв.152, гр.Козлодуй В. Й. Николов инж.Д.А.Цолова
35 35/03.08.2016г. Жилищна сграда УПИ ІІ,пл1832 , кв.110, ид.37798.502.459 гр.Козлодуй В. Й. Андреева инж.А.Е.Ангелов
36 36/10.08.2016г. Пристройка на битова сграда за баланс на гуми с работилница, автомивка с четири колонки - сграда на основно застрояване и гараж за автомобили УПИ ХІV,пл.1944, кв.138, ид.37798.507.83 гр.Козлодуй В. М. Димитров Д.Ц.Джунтовски
37 37/25.08.2016г. Преустройство на тераса към съществуваща сграда за лабораторен контрол в офис помещение п.и. 000254 пл."Радиана" месност "Старите лозя", землище с.Хърлец ДП "Радиоактивни отпадъци" В.Зънев
38 38/31.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.507.508 ул."Акация" №2 Т. Д. Пеловски инж. Т.Железарски
39 39/31.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.507.203 ул."Акация" №6 П. Т. Оприцов инж. Т.Железарски
40 40/31.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.507.205 ул."Акация" №10 П. Д. Оприцов инж. Т.Железарски
41 41/31.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.507.206 ул."Акация" №12 Р. А. Белчев инж. Т.Железарски
42 42/21.09.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.506.25 пл.1695, кв.151 гр.Козлодуй Л. К. Богданова инж.Д.А.Цолова
43 43/21.09.2016г. Работилница за монтаж, демонтаж и баланс на гуми УПИ V,пл.557, кв.342, ид.37798.507.557 гр.Козлодуй Я. Д. Кънев инж.Д.А.Цолова
44 44/20.10.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.504.541 УПИ ХХІХ, пл.657, кв.54 гр.Козлодуй Я. И. Йорданов К.Ц.Симеонов
45 45/20.10.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.504.443 УПИ ХХVІІІ, пл.658, кв.54 гр.Козлодуй И. Й. Иванов К.Ц.Симеонов
46 46/20.10.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.504.442 УПИ ХХVІІ, пл.659, кв.54 гр.Козлодуй Б. Д. Захариев К.Ц.Симеонов
47 47/20.10.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.504.441 УПИ ХХVІ, пл.660, кв.54 гр.Козлодуй Ц. М. Коларов К.Ц.Симеонов
48 48/20.10.2016г. Реконструкция с надстройка и пристройка на съществуваща нискоетажна сграда в къща за гости п.и.37798.501.32 УПИ VІІІ, кв.91 гр.Козлодуй "СОНИ 07"ЕООД Ф.Г.Филипов
49 49/04.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.504.439 УПИ ХХІІІ, пл.662, кв.54 гр.Козлодуй Ц. З. Митова М.С.Цолова
50 50/04.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.504.452 УПИ ХХІV, пл.661, кв.54 гр.Козлодуй Г. Т. Симеонова М.С.Цолова
51 51/04.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.504.440 УПИ ХХV, пл.661, кв.54 гр.Козлодуй С. Н. Иванова М.С.Цолова
52 52/22.11.2016г. Еднофамилна жилищна сграда п.и.37798.504.385 УПИ ХХІ, пл.№269, кв. 217 гр. Козлодуй Д. П. Джамбова К.Ц.Симеонов
53 53/30.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда п.и.37798.504.462 упи Х пл.№656, кв.54 гр.Козлодуй Е. С. Кузов инж. Т.Железарски
54 54/30.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи37798.503.64 упи ХLІV пл.№642 кв. 182 гр. Козлодуй В. Ц. Добрев К.Ц.Симеонов
55 55/30.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи 37798.504.383 упи ХVІ,ХVІІ,ХVІІІ кв.152 гр.Козлодуй А. И. Бузатов инж. Т.Железарски
56 56/30.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи37798.504.356 упи VІІ пл.№241 кв. 216 гр.Козлодуй Т. Ц. Стоенелов инж. Т.Железарски
57 57/01.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи 37798.504.447 упи ХІІ пл.№ 674, кв.54 гр.Козлодуй И. М. Петков инж. Т.Железарски
58 58/07.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи37798.502.489 упи ІХ-1431, кв.112 гр.Козлодуй М. К. Хърлечанова инж. Т.Железарски
59 59/07.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи37798.504.385 упи ХХІ-269, кв.217 гр. Козлодуй Д. П. Джамбова и И. Т. Андреев К.Ц.Симеонов
60 60/13.12.2016г. Пристройка към обект "Къща за гости" 1пи І-67, кв. 246 гр. Козлодуй Н. С. Хърлечанов инж. О.Д.Симеонов
61 61/14.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи 37798.501.3 упи І пл.№ 699, кв.41 гр.Козлодуй А. Г. Гонзалес инж. Т.Железарски
62 62/14.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи37798.504.380 упи ХІІ-274,кв.217 идинт. с упи ХІІ-380 гр.Козлодуй Н. И. Паричков М.С.Цолова
63 63/14.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи37798.504.382 упи ХV-277, кв.217 идент. с упиХІІ-382 гр. Козлодуй Г. П.Паричков М.С.Цолова
64 64/14.12.2016г. Сглобяема еднофамилна жилищна сграда пи37798.505.41 упи ХІІІ-41, кв.4 гр. Козлодуй А. Т. Костов Г.А.Канчев
65 65/21.12.2016г. Еднофамилна жилищна сграда пи37798.501.3 упи І-699, кв.259 гр. Козлодуй АГ. Гонзалес инж.М.П.Петкова
66 66/21.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда пи37798.504.381 упи ХІV-278,кв.217 гр.Козлодуй Д. Б. Терчев К.Ц.Симеонов
67 67/21.12.2016г. Автомивка, база за ремонт на гуми и кафе пи37798.502.295 упи ІІІ,кв.101 гр.Козлодуй В. М. Кирилов, М. В. Кирилов П.Т.Петров
68 68/21.12.2016г. Възстановяване на елементи на уличното пространство на ул."Хр.Ботев" и ул."Радецки" в гр.Козлодуй с етапи 1, 2 и 3 ул."Хр.Ботев", ул."Радецки" гр.Козлодуй Община Козлодуй инж. З. Чанева
2017 г.
Удостоверение Обект Местонахождение Възложител Лице упражняващо надзора
1 1/17.01.2017 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 37798.504.384 гр.Козлодуй Т. Ц. Спасова М.С. Цолова
2 2/24.01.2017г. Преустройство на собствено жилище в офиси 37798.121.1.33 УПИ-499, кв.245 гр.Козлодуй Д. Н. Георгиева ЕТ СТИФ-Стефан Иванов
3 3/24.01.2017г. Преустройство на съществуваща сгрда в пансион за настаняване - общежитие 37798.507.456.7 УПИ-VІІ, кв.228 гр.Козлодуй "МОСТ МЕДИЯ" ЕООД гр.Враца инж.Й. Йовчев
4 4/01.03.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 37798.512.31 УПИ ІV,V-733, кв.239 гр.Козлодуй К. Александрова, М. Цанов инж.Т. Железарски
5 5/27.03.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 37798.504.386 УПИ ХХІІ,пл.268, кв.217 гр.Козлодуй К. Л. Борисов инж.Т. Железарски
6 6/28.03.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 37798.504.506 УПИ ІV-354 и УПИ V-354, кв.216 гр.Козлодуй Т. Н. Нехризов инж.Т. Железарски
7 7/28.03.2017г. Столова с кухня и магазин хранителни стоки площадка АЕЦ, обособена територия 27 отп.и. 218 от КВС с.Хърлец "Атомененергоремонт"АД гр. Козлодуй "ВИАДУКТ" - 99" ЕООД гр.Козлодуй
8 8/30.03.2017г. Оптична кабелна мрежа за телевизия и интернет на "ЕВРОП-КОМ-СВ" ООД, Подобект: Изтегляне в канална мрежа на "БТК" АД ЖК-1, ЖК-2, ЖК-2А, ЖК-3юг, ул."Г.димитров" /без ЖК 3 север/ "ЕВРОП-КОМ-СВ" ООД гр.Козлодуй "СТИВ - Ст.Иванов, Ст.Иванова"-Монтана
9 9/12.04.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 37798.506.407 УПИ ІІ-1760 , кв.153 гр.Козлодуй Д. П. Симова инж.Т. Железарски
10 10/27.04.2017г. Преустройство и смяна на предназначението на част от търговска сграда и обособяване на "Селскостопанска аптека" пл.№689, кв.49 с. Хърлец Община Козлодуй С. Тенджерска
11 11/02.05.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 37798.502.495 УПИ ХХІІІ-495 , кв.112 гр.Козлодуй К. К. Грмов инж.Д. А. Цолова
12 12/17.05.2017г. Къща за гости 37798.506.376 УПИ ІІІ-375 , кв.229 гр.Козлодуй М. Е.Петров П. Х. Златарски
13 13/23.05.2017г. Пристройка към индивидуална жилищна сграда 37798.507.552.2 УПИ ІІІ-552, кв.115 гр.Козлодуй П. Б. Горанов инж.П. К. Костова
14 14/13.06.2017г. Търговски комплекс - кафе аперитив, магазин промишлени стоки, аптека и лятна кухня - столова УПИ ХVІІ-746, кв.6 с.Гложене Г. Л. Ценова инж.И. С. Иванова
15 15/13.06.2017г. Еднофамилна жилищна сграда 37798.506.387 УПИ ХХVІІ-387, кв.153 гр.Козлодуй Д. К. Димов С. С. Борисова инж.И. С. Иванова
16 16/20.06.2017г. Групов гараж за три броя автобуси 37798.506.11.5 УПИ ХVІІІ-1574, 1575, кв.152 гр.Козлодуй ЕТ "Антон Иванов" инж.И. С. Иванова
17 17/22.06.2017г. Групови гаражи за леки автомобили 37798.505.384 УПИ VІ-185, кв.15 гр.Козлодуй Д. А. Цолова А. К. Цолов
18 18/29.06.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 37798.503.50 УПИ І , кв.182 гр.Козлодуй С. И. Паричков К. Ц. Симеонов
19 19/29.06.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 37798.503.51 УПИ І , кв.182 гр.Козлодуй З. П. Димитрова К. Ц. Симеонов
20 20/05.07.2017г. Преустройство на сграда на бивша баня в цех за производство на отоплителни котли УПИ ІV, кв.46, с. Гложене ЕТ "Иво Геров - Ай Ви Джи" С. Тенджерска
21 21/05.07.2017г. Пристройка към еднофамилна жилищна сграда УПИ V-698, кв.19, с.Хърлец Р. К. Янчев Н. П. Берчева
22 22/05.07.2017г. Отклонение от подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на Михайлов ТВ ООД ул.Освободител гр.Козлодуй Михайлов ТВ ООД гр. София ЕММИ-КОНСУЛТ гр.Враца
23 23/12.07.2017г. Кабелно трасе за захранване на главно разпределително табло(ГРТ) на ХК "Истър" УПИ ІV, кв.245, гр.Козлодуй "АЕЦ Козлодуй"ЕАД "АЕЦ Козлодуй"ЕАД
24 24/12.07.2017г. Сезонна постройка 37798.505.315 УПИ ХVІІ-204, кв.16, гр.Козлодуй Ц. Р. Николов В. Димитров
25 25/20.07.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 37798.504.438 УПИ ІХ-663 , кв.54 гр.Козлодуй Д. Й. Стефанов, Т. Д. Русинова инж.Т. Железарски
26 26/26.07.2017г. Изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради" за бл.54,55,56,57 и 58, ЖК 2, гр.Козлодуй 37798.512.262, 37798.512.263, 37798.512.264, 37798.512.265, 37798.512.266 гр.Козлодуй Сдружение на собствениците "Бл54,55,56,56,58ЖК2, гр.Козлодуй" Община Козлодуй "Мега строй -инжинеринг" ЕООД гр.София
27 27/26.07.2017г. Изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради" за блок 1 и 2,ЖК 1, гр.Козлодуй 37798.501.139 37798.501.140 гр.Козлодуй Сдружение на собствениците "Козлодуй 1 и 2" ЖК1, Община Козлодуй "Виадукт 99" ЕООД гр.Козлодуй
28 28/02.08.2017г. Топлоснабдяване на магазин за промишлени стоки 37798.502.521 УПИ ХІV-521 , кв.104 гр.Козлодуй К. П. Хонг инж.Т. Железарски
29 29/08.08.2017г. Детски парк 37798.501.370 УПИ ХХІ-259, гр.Козлодуй Община Козлодуй "Мега строй -инжинеринг" ЕООД гр.София
30 30/10.08.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда в упи ХІХ кв.58, пи 37798.503.49 ул."Рангел Панталеев"№5 упи ХІХ кв.58, пи 37798.503.49 гр.Козлодуй С. М.Торньов К. Ц. Симеонов
31 31/22.08.2017г. Основен ремонт и смяна предназначението на част от магазин за мебели в магазин за промишлени стоки упи ІІ кв.263 пи 37798.512.1.3 гр. Козлодуй "Антъни груп 11" ЕООД инж. И. С. Иванова
32 32/12.09.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Янко Сакъзов" №4 упи ХХ-1167,кв.112 пи 37798.502.493 гр.Козлодуй К. Б. Коларова инж.Т. Железарски
33 33/12.09.2017г. Външно присъединяване на обект по чл.56 от ЗУТ "Павилион Кестените" упи ІІІ кв.253, пи 37798.512.393 "ДИГТЕХ" АД инж.Т. Железарски
34 .34/19.09.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Аспарух" №45 І-260, кв.217 пи 37798.504.370 гр.Козлодуй В. Л. Томов К. Ц. Симеонов
35 35/27.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Княз Борис І" № 2 упи ХІ-673, кв.54 пи 37798.504.446 гр.Козлодуй Д. И. Финков инж.Т. Железарски
36 36/27.10.2017г. Гараж с покривно покритие упи ХХІІ-32, кв.151 пи 37798.506.421 гр.Козлодуй Б. Й. Тодоров К. Прунчева
37 37/27.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Освободител" № 44 упи ХХХІІ-1378, кв.104 пи 37798.502.333 гр.Козлодуй А. И. Станоева и П. Й. Младенов инж.Т. Железарски
38 38/19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Крум" № 2 упи ХІІІ-327, кв.215 пи 37798.504.327 гр.Козлодуй П. Т. Симеонов Г. П. Георгиев
39 39/19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Цар Симеон Велики" № 11 упи ІІ-352, кв.216 пи 37798.504.382 гр.Козлодуй М. Е. Кръстев К. Ц. Симеонов
40 40/19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Янко Сакъзов" № 12 упи ХVІ, кв.112 пи 37798.502.484 гр.Козлодуй В. З. Драганов В. К. Драганов инж.Т. Железарски
41 41/19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Крум" № 3 упи ХІХ-367, кв.216 пи 37798.504.367 гр.Козлодуй М. Н. Добрева Г. П. Георгиев
42 42/19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Аспарух" № 47 упи ХІІ-326, кв.215 пи 37798.504.326 гр.Козлодуй Ц. С. Андреев Г. П. Георгиев
43 43/19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Крум" № 1 упи ХХ-368, кв.216 пи 37798.504.368 гр.Козлодуй М. Е. Стаменова Г. П. Георгиев
44 44/02.11.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Янко Сакъзовl" № 11 упи ХVІ-1845, кв.110 пи 37798.502.470 гр.Козлодуй В. П. Финков инж.Т. Железарски
45 45/02.11.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Янко Сакъзовl" № 11а упи ХVІІ-1846, кв.110 пи 37798.502.471 гр.Козлодуй Д. Р. Гунов инж.Т. Железарски
46 46/07.11.2017г. Магазин за промишлени стоки упи ІІ, кв.183 пи 37798.502.208.2 гр.Козлодуй П. В. Петров Б. Х. Дамянов
47 47/08.11.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Аспарух" № 23 упи ІІ,ІІІ и ІV-641 кв.54 пи 37798.504.431 гр.Козлодуй А. С. Спасов К. Ц. Симеонов
48 48/08.11.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Аспарух" № 25 упи І и VІІ-672 кв.54 пи 37798.504.430гр.Козлодуй Б. П. Драголов К. Ц. Симеонов
49 49/08.11.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Аспарух" №77 упи ХVІІІ - 676 кв.54 пи 37798.504.429 гр.Козлодуй И. Л. Иванов К. Ц. Симеонов
50 50/09.11.2017г. Топлоснабдяване на административна сграда ул."Васил Коларов" упи ІІІ кв.253 пи 37798.504.382 гр.Козлодуй "Дарси инвестмънт" ЕООД К. Ц. Симеонов
51 51/24.11.2017г. Преустройство на част от складово хале в пункт за технически прегледи на ППС пи 37798.215.4.3 по КК и КР на гр.Козлодуй "Елена инвест" ООД гр. София инж.О. Д. Симеонов
52 52/28.11.2017г. Поставяем мобилен бетонов възелл "М - 2" упи VІІ кв.228 пи 37798.507.456 гр.Козлодуй "Евробилд" ООД гр. Бургас К. Г. Кръстев
53 53/06.12.2017г. Пристройка към еднофамилна жилищна сграда в кв. 67, УПИ VІІ - 84,83, ул. Одрин" № 11А УПИ VІІ - 84,83 , кв. 67 пи 37798.502.84 и 37798.502.83 гр.Козлодуй В. П. Торбов и В. В. Торбов К. Ц. Симеонов
54 54/06.12.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Екзарх Йосиф" № 8 упи ХІ - 1786 кв.154 , пи 37798.506.80 гр.Козлодуй Е. Г. Динова К. Ц. Симеонов
55 55/06.12.2017г. Изграждане на обект за външно присъединяване на сграда на ул."Хр. Ботев" № 69А, УПИ LVІ от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй с блокова абонатна станция и ВОИ УПИ LVІ кв.21, пи 37798.504.526.1, гр.Козлодуй "ДИГТЕХ" АД гр. София инж.Т. Железарски
2018 г.
1 1/02.01.2018 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда упиХХ-372, кв.152 пи 37798.506.13 гр.Козлодуй В. Ц. Влайков инж. Т. Железарски
2 2/02.01.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда със смесено предназначение упи ІІІ кв.253 пи 37798.512.222.2 гр.Козлодуй "СОНИ 07" ЕООД К. Ц. Симеонов
3 3/02.01.2018г. Смяна предназначението на кафе-аперитив и магазин хранителни стоки в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати ( без конструктивни промени) упиІV-364 кв. 127 пи 37798.501.364.1 гр.Козлодуй ЕТ"Етерна -Елизабет Стефанова" П. Х. Златарски
4 4/18.01.2018г. Навес хале за съхранение на ябълки упи І, кв.295 с.Бутан В. Р. Гуновски В. Р. Гуновски
5 5/07.03.2018г. Магазин за промишлени стоки (преустройство без конструктивни промени) упи VІІ-499 кв. 245 пи 37798.501.121.1.33 гр.Козлодуй Д. Н. Георгиева ЕТ"СТИВ-Стефан Иванов - Стоянка Иванова"
6 6/29.03.2018г. Двуфамилна жилищна сграда пи 37798.507.172, упи ІV-172 кв. 175 гр.Козлодуй Т. К. Серафимов и К. К. Серафимов инж. Й. Т. Йонов
7 7/29.03.2018г. Реконструкция и рехабилитация на ул."Хаджи Димитър" - съоръжения и принадлежности от кръстовище с ул."Христо Ботев" до кръстовище с ул."Освободител" и ул."Ломска" гр.Козлодуй Община Козлодуй "МЕГА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕОД
8 8/18.04.2018г. Външно присъединяване на сграда на ул. "Княз Дондуков" № 36 упи VІІ кв. 228 пи 37798.507.467 гр.Козлодуй "Мост Медиа" ЕООД М. Ц. Мелков
9 9/28.06.2018г. Сградно канализационно отклонение на хотел "Радецки" 74,8 м, КПС и ел. захранване гр.Козлодуй упи ІІ, пл.№ 3036 пи 37798.513.8 гр. Козлодуй "Яйца и птици" АД гр.Мизия СД "Региана - Симеонов, Симеонова"
10 10/04.07.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради с идентификатор 37798.512.126.2 и 37798.512.126.3 по КК на гр.Козлодуй ( Сграда ОДК) упи ХХ кв. 100 пи 37798.512.126 Община Козлодуй "МЕГА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕОД
11 11/04.07.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради с идентификатор 37798.512.23.5 по КК на гр.Козлодуй ( Сграда кухня на СОУ "Христо Ботев") упи ІV кв. 48 пи 37798.512.23.5 Община Козлодуй "МЕГА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕОД
12 12/04.07.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради с идентификатор 37798.507.10.2, 37798.507.10.3, 37798.507.10.4 по КК на гр.Козлодуй ( СградаОУ "Васил Левски"") упи І кв.149 пи 37798.507.10 Община Козлодуй "МЕГА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕОД
13 13/11.07.2018г. Еднофамилна жилищна сграда и гараж VІІ-356 кв. 60 37798.503.356 гр. Козлодуй Г. Ц. Бешировски и И.Л. Бешировска инж. Й. Т. Йонов
14 14/31.07.2018г. Обновяване и внедряване на мчерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатор 37798.512.68.2 ( Сграда на Общинска служба "Земеделие" упи ІІ, кв. 248, пи 37798.512.68 гр. Козлодуй Община Козлодуй "КИМТЕКС ЛС" ООД гр.Плевен
15 15/08.08.2018г. Пристройка към жилищна сграда упи ХХХVІІІ -332 кв.21 гр. Козлодуй Б С. Борисов инж. Д. А. Цолова
16 16/28.08.2018г. Преустройство и смяна предназначението на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки и кафе-сладкарница упи VІІІ-1147, кв.100 с. Бутан Т. Й. Асенова и А. М. Асенов инж. С. Х. Тенджерска
17 17/17.09.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в дграда на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението " пи 37798.507.521.2 и пи377987.507.521.1 гр.Козлодуй Община Козлодуй "Кимтекс - ЛС" ООД гр. Плевен
18 18/12.10.2018г. Магазин за промишлени стоки и гараж упи ХІІ-622 кв.342 пи 37798.507.622 гр.Козлодуй Д. С. Петрова П. Х. Златарски
19 19/11.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в дграда с идентификатори 37798.501.26.5, 37798.501.26.6 и 37798.501.26.2 ( основна сграда, сл. Помещения и гаражи) упи ІІ кв.91 пи 37798.501.26 гр. Козлодуй Община Козлодуй "МЕГА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕОД
20 20/11.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.512.68.4 упи ІІ кв. 95 пи 37798.512.68 гр. Козлодуй Община Козлодуй "МЕГА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕОД
21 21/17.10.2018г. Топлоснабдяване на сграда кафе- аперитив пи 37798.512.154.1.2 гр. Козлодуй "Дарси Инвестмънт" ЕООД Г. П. Георгиев
22 22/23.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Ломска" № 23 пл.№813 кв. 64, пи 37798.502.11 М. Г. Хърлечанова - Янакиева инж. Т. Железарски
23 23 / 25.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.507.441.1 упи VІ-441 кв.227 пи 37798.507.441 гр. Козлодуй Община Козлодуй К. Г. Иванов "КИМТЕКС -ЛС" ООД
24 24/25.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.507.393.1 упи ІІІ кв. 2004 пи 37798.507.393 гр. Козлодуй Община Козлодуй и Д. Н. Мечева "КИМТЕКС -ЛС" ООД
25 25/25.10.2018г Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.507.251.1 упи І-251, кв.235 пи 37798.507.251 гр. Козлодуй Община Козлодуй и Х. И. Буйнова "КИМТЕКС -ЛС" ООД
26 26/25.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.502.227.2 упи ХХІХ-227, кв.84 пи 37798.502.227 гр. Козлодуй Община Козлодуй и А. Б. Якимов "КИМТЕКС -ЛС" ООД
27 27/29.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.504.439.1 упи ХХІІІ -430 кв. 54, пи 37798.504.439 гр. Козлодуй Общино Козлодуй и Ц. З. Митова "КИМТЕКС -ЛС" ООД
28 28/29.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.505.291 упи ХL кв.24 пи 37798.505.291 гр. Козлодуй Община Козлодуй "КИМТЕКС -ЛС" ООД
29 29/29.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.506.310.2 кв. 41, пи 37798.506.310 гр. Козлодуй Община Козлодуй и Ц. М. Коколичев "КИМТЕКС -ЛС" ООД
30 30/30.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.504.447.2 упи ХІХ-447, кв. 77, пи 37798.504.447 гр. Козлодуй Община Козлодуй и М. С. Декова "КИМТЕКС -ЛС" ООД
31 31/30.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда на ул. "Ломска" № 13 гр. Козлодуй упи ХІІ-820, кв. 64 пи 37798.502.20 гр. Козлодуй Д. Й. Драганова Г. П. Георгиев
32 32/31.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда на ул. "Ломска" № 11 гр. Козлодуй упи ХІІІ-821, кв. 64 пи 37798.502.21 гр. Козлодуй В. Т. Митрева Г. П. Георгиев
33 33/06.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда на ул. "Ломска" № 15 гр. Козлодуй упи ХІ-818, кв. 64 пи 37798.502.18 гр. Козлодуй Е. А. Митрева Г. П. Георгиев
34 34/08.11.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.512.68.3 и 37798.512.68.5 Община Козлодуй "МЕГА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕОД
35 35/08.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Екзарх Йосиф" № 10 гр. Козлодуй упи ХІІІ-1784 кв. 154, пи 37798.506.82 гр. Козлодуй И. П. Павлов инж. Т. Железарски
36 36/14.11.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ в могафамилна жилищна сграда пи 37798.512.279.1 бл. 66Б, вх.А еи Б ЖК-2 гр. Козлодуй упи І, кв. 243 пи 37798.512.279.1 гр. Козлодуй Община Козлодуй - Сдружение на собствениците "Кимтекс - ЛС" ООД гр. Плевен
37 37/23.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 02 ул. "Л омска" № 27 гр. Колодуй пи 37798.502.9.2 кв.64, ппл.811 гр. Колодуй СД "Региана -Симеонов-Симеонова" инж. О. Д. Симеонов
38 38/28.11.2018г. Нискоетажна жилищна сграда упиVІІ -376, кв. 217 гр. Козлодуй пи 37798.504.376 М. Ц. Борисова - Панталеева инж. О. Д. Симеонов
39 39/28.11.2018г. Топлоснабдяване на стопанска сграда - ресторант ул."Ломска" №27 кв.64 пл.№811 пи 37798.502.9.1 гр.Козлодуй СД "Региана -Симеонов-Симеонова" инж. О. Д. Симеонов
40 40/28.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" №21 упи VІІІ-816 кв.64 пи 37798.50.15 гр.Козлодуй Ц.В. Стоянов инж. Т. Железарски
41 41/28.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда на ул."Ломсща" №25 упиІІ-808, кв.64 пи 37798502.6 гр.Козлодуй Ю.М. Букоев инж. О. Д. Симеонов
42 42/28.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" № 25 упи V-812 кв.64 пи37798.502.607 гр.Козлодуй Р.Г. Христов инж. О. Д. Симеонов
43 43/28.11.2018г. Топлоснабдяване на сгради на ул."Ломска" № 18,16 и14 упи ХІІІ-735, ХІІ-736,737 кв. 239 гр. Козлодуй ВиК ООД, СД"Региана ВК-Цолов Цолова" Д. А. Цолова инж. Д. А. Цолова
44 44/06.12.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" № 27а упи ІІІ-810 кв.64 пи 37798.502.8 гр.козлодуй Р. Р. Казакова инж. Т. Железарски
45 45/18.12.2018г. Топлоснабдяване на общинска сграда изграждане на ВОИ, абонатна и външно топлозахранване ул."В.Воденичарски" 37798.502.16 гр.Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД и Община козлодуй Ц. В. Цветанов
46 46/20.12.2018г. Топлоснабдяване на търговски обект - магазин за промишлени стоки упи VІІ-810п кв.248 пи 37798.512.316.13 гр.Козлодуй М. С. Мюстаджеб Е. Петров
47 47/03.01.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска"№19 упи ІХ-816 кв.64 пи 37798.502.16 гр.Козлодуй И. Б. Пандова инж. М. К. Пандов
2019 г.
1 1/08.01.2019г. Реконструкция на кабелна мрежа на БТК АД гр. Козлодуй- монтаж на 9 броя кабелни шкафове гр.Козлодуй БТК АД "Контрол Инженеринг" АД
2 2/08.01.2019 г. Склад за опаковки пи 37798.511.17 гр. Козлодуй "Яйца и птици" АД гр. Мизия инж. О. Симеонов
3 3/21.01.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда упи ІV-541 кв.104 гр.Козлодуй И Н.Зайков инж. С. Тенджерска
4 4/21.01.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда упи ІІ-552 кв. 216 пи 37798.504.552 гр. Козлодуй М. Е. Кръстев инж. Й. Йонов
5 5/24.01.2019 г. Преустройство на стопанска постройка в магазин за промишлени стоки упи ІV-1363 кв. 67 с. Бутан, общ. Козлодуй С. В. Спасова и М. Й. Спасова инж. С. Тенджерска
6 6/29.01.2019 г. Пристройка на помощно помещение към магазин за хранителни стоки пл.№505 кв. р44 с. Гложене, общ. Козлодуй "Виктория 1991" - И. Г. Петров инж. С. Тенджерска
7 №7/05.02.2019г. Вътрешно преустройство, пристройка и реконструкция на покрив на съществуваща еднофамилна жилищна сграда, гараж и обслужваща сграда упи LVІІІ - 526, кв. 21 пи 37798.504.526 гр. Козлодуй "ДИГТЕХ" АД инж. Й. Д Йовчев
8 №8/19.02.2019 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."Рангел Панталеев" № 1 пи 37798.503.346 гр.Козлодуй И. Л. Петкова и С. П.Стамболийски инж. Т. Железарски
9 №9/01.04.2019 г. Топлоснабдяване на стграда на ул."Христо Ботев" пи 37798.512.19 гр. Козлодуй Ц. И. Илчева инж. Т. Железарски
10 №10/10.04.2019г. Пристройка към еднофамилна жилищна сграда пи 1018 с. Гложене, общ. Козлодуй С. Б. Недялков К. Ц. Симеонов
11 №11/22.04.2019г. Надстройка на съществуваща сграда пи 37798.512.19 упи І, кв.240 гр.Козлодуй Ц. И Илчева инж. Д. Дилов
№12 /22.04.2019 г Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда упи ІV, кв.134 пи 37798.512.312 гр.Козлодуй Даниела П.Шуманска Сашо Симеонов
12 №12/22.04.2019 г Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда упи ІV, кв.134 пи 37798.512.312 гр.Козлодуй Д. П.Шуманска С. Симеонов
13 №13/24.04.2019г. Търговски обект "Магазин за промишлени стоки" упи VІІ кв.248 пи 37798.512.316 гр.Козлодуй М. С. Мюстеджеб Е. Петров
14 №14 /09.05.2019г. Магазин за хранителни стоки -супермаркет упи VІІ кв.105, пл.№ 1316 с. Бутан , общ. Козлодуй "Свежа Йотова" ЕООД Н. Ц. Конов
15 №15/29.05.2019г. Навес хале за селскостопанска техника - 2 бр. пи 508.003 м. Полето двор зем. С. Гложене И. П. Цветанов инж. С. Тенджерска
16 №16/29.05.2019 г. Навес хале за съхранение на селскостопанска продукция пи402006 м. "Фондовете" зем. С. Крива бара Б. Р. Пинчев инж. С. Тенджерска
17 №17/19.06.2019 г. Преустройство,пристройка и монтаж на инсталация за бетонови елементи пл.№1364 кв.65 с. Бутан, общ. Козлодуй БУЛМЕСК ЕООД ВИАДУКТ 99 ЕООД
18 №18/20.06.2019 г. Градински център с магазин и технически помещения упиVІ-442,614 кв.227 гр.Козлодуй МОСТ МЕДИА ЕООД М. Ц. Мелков
19 №19/20.06.2019 г. Навес хале за съхранение на селскостопански инвентар пи 509.012, м. Полето двор, зем. С. ГЖложене Б. И. Петков инж. С. Тенджерска
20 №20/24.07.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Ломска" 17 пи 37798.502.17 гр. Козлодуй З.И. Торбова А. Салимов
21 № 21/07.08.2019 г. Преустройство на магазинни помещения, обект 2 в "СУПЕРМАРКЕТ пл. № 559, кв. 49 с. Хърлец, общ. Козлодуй В. Д. Недкова Виадукт - 99 ЕООД
22 №22/28.08.2019 г. Преустройство на магазинна част на секция А и Б на блок 22 гр. Козлодуй, в офиси за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД; Подобект ЕТАП 1 - офиси и помещения в секция Б запад. ЖК-3, бл. 22 секция Б гр. Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД АЕЦ Козлодуй ЕАД
23 №23/ 09.09.2019 г. Пристройка към работилница за монтаж, демонтаж и баланс на гуми упи V-557 кв.342 пи 37798.507.557 гр. Козлодуй Я.Д. Кънев инж. Т. Железарски
24 №24/10.09.2019 г. Дървена сглобяема еднофамилна жилищна сграда упи ІV-222 кв. 1236 гр. Козлодуй М. С. Драганов инж. Й. Йонов и ижж. М. Милков
25 № 25/ 11.09.2019 г. Жилищна сграда ІV-34 пи 37798.504.34 гр. Козлодуй Ю. Г. Георгиев инж. С.Тенджерска
26 №26/27.09.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Кирил и Методий" № 31А упи ІV-222 кв. 1236 гр. Козлодуй М. С. Драганов инж. Т. Железарски
27 №27/18.09.2019г. Едноетажна еднофамилна жилищна сграда упи ХVІ-386, кв.153 пи 37798.506.506 гр. Козлодуй И. И. Диков Г. С. Томова
28 №28/30.09.2019г. Преустройство на хранителен магазин и лятна градина и пристройка битов сектор за водоснабдяване на заведение за бързо хранене упи ІV, кв.1327пи 37798.501.364 гр.Козлодуй В. С. Балиев Строй Експерт-2009 ЕООД
29 №29/30.09.2019г. Топлоснабдяване на сграда с търговско предназначение упи І кв. 183 гр. Козлодуй Р. С. Трифонов К. Ц. Симеонов
30 №30/02.10.2019 г. Вътрешно преустройство вав фризьорски салон ( без конструктивни промени) пи 37798.501.141 кв.246 В. Ц. Железарска инж. С. Тенджерска
31 №31/02.10.2019г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда упи ХХVІІІ-827 кв.64 пи 37798.502.27 гр. Козлодуй Г. А. Драганов инж. Т. Железарски
32 №32/02.10.2019 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда упи ХІХ, кв.58 пи 37798.504.357 Ц. Г. Цолов инж. Т. Железарски
33 №33/14.10.2019г. Доизграждане на КПП"Запад" в пи 377868.643.2 землище Козлодуй пи37798.643.2 землище Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД Атоменергостройпрогрес АД
34 №34/30.10.2019г. Едноетажна еднофамилна жилищна сграда упи ХХІІ, кв.147 гр. Козлодуй А.О. Белитов и Ж. Я. Белитова Т. М. Крачунов
35 №35/30.10.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Митко Палаузов" №2а упи ХІІ, кв. 37 пи 37798.504.399 гр. Козлодуй Н. П. Пачева инж. Т. Железарски
36 №36/30.10.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Княз Борис І" упи ХV-544, кв.54 пи 37798.504.544 гр. Козлодуй Х. Ц. Богданов и Ц. Н. Богданова инж. Т. Железарски
37 №37/18.11.2019г. Автокомпрлекс с кафе и офис упи ІІІ-441, кв.167, пи 37798.506.441 гр. Козлодуй Г. И. Маринов Инвест Консулт ЕООД
38 №38/04.12.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Враца" № 1 ухи ХХІІ, кв. 147 гр. Козлодуй Ж. Я. Белитова и А. О. Белитов ЕТ" Румен Деянов"
39 №39/11.12.2019г. Топлоснабдяванена еднофамилна жилищна сграда ул."Свилен Русев" № 20 гр. Козлодуй V-16241 кв.136 пи 37798.512.93 гр. Козлодуй С. О. Вачева и Л. О.Стойкова ЕТ" Румен Деянов"
40 №40/11.12.2019г. Сградно отклонение от РП на НН на съществуващ ТП-43 до ново ел. табло за ел. захранване на гараж с пи 37798.512.177.1 гр. Козлодуй пи 37798.512.177.1 гр. Козлодуй ЧЕЗ "Разпределение България" Пешев ЕООД
41 №41/18.12.2019г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Освободител" № 82 гр. Козлодуй упи ІХ кв. 139 гр. Козлодуй Н. Л. Златков и З. Л. Златкова ЕТ" Румен Деянов"
42 №42/18.12.2019г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Освободител" № 76А гр. Козлодуй упи VІ, кв. 139 гр.- Козлодуй И. И. Коларов ЕТ" Румен Деянов"
43 №43/18.12.2019г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Освободител" № 78 гр. Козлодуй упи VІІ, кв. 139 гр.- Козлодуй В. М. Кашева ЕТ" Румен Деянов"
44 №44/18.12.2019г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Освободител" № 76 гр. Козлодуй упи V, кв. 139 гр.- Козлодуй Д. Д. Александров ЕТ" Румен Деянов"
2020
1 №1/14.01.2020г. Сграда с търговско-обслужващо предназначение упиІ, кв. 183, пи 37798.512.204 гр. Козлодуй Р. Т. Трифонов К. Ц. Симеонов
2 №2/14.01.2020г. Помещение за временно съхранение на оператина документация към сграда за лабораторен контрол на площадка "Радиана" пи 77548.106.254 м. Старите Лозя с. Хърлец ДП "РАО" инж. А. Д. Йовчева
3 №3/ 15.01.2020г. Езднфамилна жилищна сграда упи ІV-213, кв. 160, пи 37798.506.213 гр. Козлодуй А. И. Бобочоева и Г. И. Вълчков инж. С. Х. Тенджерска
4 №4/15.01.2020г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "9-ти май"№ 7 гр. Козлодуй упи І-313, кв. 152, пи 37798.512.313 гр. Козлодуй С. П. Николов и Т. В. Овчарова ЕТ "Румен Деянов" гр. Свищов
5 №5/15.01.2020г. Топлоснабдяване и абонатна станция на жилищна сграда ул. "София" №5 гр. Козлодуй упиХХVІ-1024, кв. 152, пи 37798.506.19 гр. Козлодуй Е. М. Иванова ЕТ "Румен Деянов" гр. Свищов
6 №6/15.01.2020г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "9-ти май" № 32 гр. Козлодуй упи ХІІІ-1947, кв. 138, пи 37798.507.79 гр. Козлодуй М. М. Казаков ЕТ "Румен Деянов" гр. Свищов
7 №7/15.01.2020 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. 9-ти май" № 15 гр. Козлодуй упи ХІ-1559, кв. 148 пи 37798.507.28 гр. Козлодуй Л. Н. Балиев ЕТ "Румен Деянов" гр. Свищов
8 №8/15.01.2020г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Тунджа" № 1 гр. Козлодуй упи ХV-1949, кв. 147, пи 37798.507.45 гр. Козлодуй Н. А. Николов ЕТ "Румен Деянов" гр. Свищов