одобрен

Данни от Регистър на академичния състав в Република България

Уникален идентификатор:  9cd4c4c6-826e-4040-ae23-5ff07be5edb7

академични длъжности дисертации

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-26 16:52:48
  • Създаден от: d_todorova
  • Последна промяна: 2020-01-22 16:04:26
  • Последно променил: d_todorova
записа на страница

"Висше училище или Научна организация"

Имена

Проф.напр.или Специалност

Длъжност или Степен

Номер / Дата

Тема

Аграрен университет - Пловдив Анелия Светославова Попова Растениевъдство Асистент 5599/2019-09-16
Аграрен университет - Пловдив Грета Димитрова Христева Туризъм Асистент 4893/2018-05-01
Аграрен университет - Пловдив Маргарита Василева Гочева Информатика и компютърни науки Асистент РД - 18 - 118/2018-08-29
Аграрен университет - Пловдив Нешо Стоянов Нешев Растителна защита Асистент РД - 18 - 03/2019-01-07
Аграрен университет - Пловдив Павлин Емилов Василев Растителна защита Асистент Рд 18 - 01/2019-01-07
Аграрен университет - Пловдив Росица Живкова Чолакова-Бимбалова Растениевъдство Асистент 3937/2016-10-14
Аграрен университет - Пловдив Светослав Бисеров Карамфилов Животновъдство Асистент РД - 18 - 76/2017-03-17
Аграрен университет - Пловдив Теодора Иванова Пашова Физически науки Асистент 5520/2019-06-07
Аграрен университет - Пловдив Аделина Славова Харизанова Биологически науки Главен асистент РД - 18 - 140/2018-09-18
Аграрен университет - Пловдив Анелия Венелинова Пържанова Администрация и управление Главен асистент РД -16 -310/2015-03-16
Аграрен университет - Пловдив Биляна Филипова Харизанова - Петрова Растениевъдство Главен асистент РД-18-14/2016-01-14
Аграрен университет - Пловдив Валентин Панчев Панчев Растениевъдство Главен асистент 5519/2019-06-03
Аграрен университет - Пловдив Вера Венкова Стефанова - Арнаудова Архитектура, строителство и геодезия Главен асистент 5518/2019-06-03
Аграрен университет - Пловдив Веселин Димитров Петров Биологически науки Главен асистент РД-18-176/2014-08-25
Аграрен университет - Пловдив Веселин Иванов Иванов Растениевъдство Главен асистент РД -18 - 160/2014-07-07
Аграрен университет - Пловдив Видин Стоянов Сукарев История и археология Главен асистент РД -16-206/2013-02-21
Аграрен университет - Пловдив Георги Георгиев Комитов Транспорт, корабоплаване и авиация Главен асистент РД-18-215/2011-11-23
Аграрен университет - Пловдив Димитринка Бинова Кузманова Науки за земята Главен асистент РД-18-124/2015-07-01
Аграрен университет - Пловдив Димитър Борисов Янков Икономика Главен асистент 5527/2019-06-14
Аграрен университет - Пловдив Димитър Руменов Разпопов Математика Главен асистент 5528/2019-06-14
Аграрен университет - Пловдив Добринка Анастасова Балабанова - Ивановска Растениевъдство Главен асистент РД - 18 - 102/2018-07-04
Аграрен университет - Пловдив Елица Николова Коленцова Химически науки Главен асистент РД - 18 - 195/2017-09-08
Аграрен университет - Пловдив Иван Ангелов Митков Общо инженерство Главен асистент РД - 18 - 156/2018-10-04
Аграрен университет - Пловдив Иван Владимиров Захариев Общо инженерство Главен асистент РД-18-155/2018-10-04
Показва 1 до 25 от общо 23661 записа