одобрен

Данни от Регистър на академичния състав в Република България

Уникален идентификатор:  9cd4c4c6-826e-4040-ae23-5ff07be5edb7

академични длъжности дисертации

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-26 16:52:48
  • Създаден от: d_todorova
  • Последна промяна: 2019-03-26 16:52:48
записа на страница

"Висше училище или Научна организация"

Имена

Проф.напр.или Специалност

Длъжност или Степен

Номер / Дата

Тема

Аграрен университет - Пловдив Агниешка Боциан Вжохалска Икономика ОНС 'доктор' ДР 42/2013-08-28 Заетост и безработица сред селските жени
Аграрен университет - Пловдив Агрон Сахит Мустафа Икономика ОНС 'доктор' ДР 111/2018-12-03 Маркетингови концепции на търговските банки за кредитиране на земеделието в Косово
Аграрен университет - Пловдив Аделина Славова Харизанова Биологически науки ОНС 'доктор' ДР 96/2017-07-05 Проучване върху физиологичния ефект на силиций при хидропонно отглеждане на краставица (Cucumis sativus L.)
Аграрен университет - Пловдив Ангел Атанасов Ангелов Животновъдство ОНС 'доктор' ДР 115/2019-02-28 ПРОДУКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНА ПОПУЛАЦИЯ ТОКАЧКИ (numida meleagris) В Р БЪЛГАРИЯ
Аграрен университет - Пловдив Ангел Иванов Христосков Растителна защита ОНС 'доктор' ДР 39/2013-06-25 Разпространение, вредоносност и възможности за контрол на Sorghum halepense (L.) Pers при средно ранни и късни картофи
Аграрен университет - Пловдив Ани Янкова Попова Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР 59/2014-06-25 ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ И АГРОБИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЕРУАНСКИ ФИЗАЛИС (PHYSALIS PERIVIANA L.) В УСЛОВИЯТА НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Аграрен университет - Пловдив Антон Иванов Йорданов Растениевъдство ОНС 'доктор' 63/2014-09-17 Проучвания при райска ябълка (Diospyros kaki L.) в разсадник и насаждение
Аграрен университет - Пловдив Аньо Йорданов Митков Растителна защита ОНС 'доктор' ДР21/2012-11-05 Биологична ефикасност и физиологична оценка на листни хербициди при основните зимни зърнено-житни култури
Аграрен университет - Пловдив Арбен Мухамет Търстена Икономика ОНС 'доктор' ДР 112/03.12.2018г/2018-12-03 Маркетингов мениджмънт в сферата на земеделските услуги
Аграрен университет - Пловдив Атанас Веселинов Севов Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР 005/2011-10-24 Проучване влиянието на някои агротехнически фактори върху продуктивността и качеството на многолистни люцерни
Аграрен университет - Пловдив Биляна Сергеева Иванов Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР 72/2015-06-03 Идентификация на локуси за количествени признаци, свързани с качеството на влакното, в м5 мутантна популация от памук (gossypium hirsutum l.)
Аграрен университет - Пловдив Биляна Филипова Харизанова - Петрова Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР-66/2014-10-01 Изследване продуктивността на целина (Apium graveolens L.), сорт 'IBIS', отглеждана при различен поливен режим в района на Пловдив
Аграрен университет - Пловдив Боряна Косева Дюлгерова Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР 008/2011-10-24 Създаване и проучване на генетично разнообразие при ечемика (Hordeum vulgare L.) чрез експериментален мутагенезис и in vitro култивиране
Аграрен университет - Пловдив Боян Сталев Сталев Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР 38/2013-06-17 Сравнително проучване на биологично и конвенционално производство на десертно грозде в района на с. Найден Герово, Пловдивска област
Аграрен университет - Пловдив Валентин Панчев Панчев Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР 113/2018-12-07 Проучвания върху различни начини на размножаване на видове от род Tilia
Аграрен университет - Пловдив Ваня Илиева Акова Науки за земята ОНС 'доктор' ДР 68/2015-01-13 Влияние на органични почвени мелиоранти върху усвояването на макро- и микроелементи от сафлор (CARTHAMUS TINCTORIUS L.)
Аграрен университет - Пловдив Венетка Георгиева Янева Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР 23/2012-11-15 Проучване на възможности за възстановяване на лозите във вкоренилище след градушка
Аграрен университет - Пловдив Вера Венкова Стефанова - Арнаудова Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР - 100/2017-09-25 Приложение на Географска информационна система при устойчиво използване на земеделски земи за отглеждане на зеленчукови култури
Аграрен университет - Пловдив Весела Евгениева Узунова-Костова Администрация и управление ОНС 'доктор' ДР36/2013-06-17 Управление на инвестиционния процес в селското стопанство
Аграрен университет - Пловдив Веселин Иванов Иванов Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР 32/2013-04-10 Влияние на листното торене и третирането с имуноцитофит върху продуктивността и качеството на обикновен босилек /Ocimum basilicum var. Glabratum Benth./
Аграрен университет - Пловдив Веселина Николаева Бончева Животновъдство ОНС 'доктор' ДР 105/2018-03-07 Проучване на растежа и яйчната продуктивност на кокошки (Gallus gallus domesticus) при свободно отглеждане
Аграрен университет - Пловдив Веселка Неделчева Влахова Науки за земята ОНС 'доктор' 34/2013-05-13 Агроекологични аспекти на средноранно производство на пипер (Capsicum annuum L. )
Аграрен университет - Пловдив Виолета Стелиянова Вълчева Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР 007/2011-10-24 Влияние на съдържанието, формите и динамиката на калция и магнезия върху киселинно-алкалното равновесие в безкарбонатни почви
Аграрен университет - Пловдив Владимир Красимиров Кръстев Растениевъдство ОНС 'доктор' ДР-74/2015-07-23 Генетичен и молекулярен анализ на някои признаци при обикновения фасул (Phaseolus vulgaris L.)