одобрен

Данни от Регистър на академичния състав в Република България

Уникален идентификатор:  9cd4c4c6-826e-4040-ae23-5ff07be5edb7

академични длъжности дисертации

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-26 16:52:48
  • Създаден от: d_todorova
  • Последна промяна: 2020-01-22 16:04:26
  • Последно променил: d_todorova
записа на страница

"Висше училище или Научна организация"

Имена

Проф.напр.или Специалност

Длъжност или Степен

Номер / Дата

Тема

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Ива Иванова Гаврилова Медицина ОНС 'доктор' 14/2018-07-09 Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение и критерии за експертен център в България
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Иво Людмилов Гергов Медицина ОНС 'доктор' 12/2017-02-10 Роля на мамографията и ултразвуковия преглед в първичната диагностика на рака на гърдата
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Иглика Спасова Михайлова Медицина ОНС 'доктор' 2/2013-04-30 ПРЕДОПЕРАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛОКАЛНО АВАНСИРАЛ РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ - САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЕДНОВРЕМЕННО С ХИМИОТЕРАПИЯ
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Ина Димитрова Филипова Медицина ОНС 'доктор' 15/2019-10-18 Факторът пациент при злокачествени заболявания на яйчника
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Ирина Иванова Трифонова Медицина ОНС 'доктор' 9/2016-03-14 Прогностична стойност на индекса на пролиферация при болни с карцином на млечната жлеза
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Кирил Георгиев Киров Медицина ОНС 'доктор' 6/2015-10-06 Оптимизиране на резултатите при конвенционални и лапароскопски колоректални резекции
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Лидия Иванова Чавдарова-Иванова Медицина ОНС 'доктор' 13/2017-07-07 Мултимодална нуклеарно-медицинска диагностика при малигнени лимфоми
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Маргарита Стоянова Таушанова Медицина ОНС 'доктор' 4/2013-12-20 Тройно негативен карцином на млечната жлеза- молекулярно- биологична характеристика, диагностика и възможности за лечение
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Надя Емилова Димитрова Медицина ОНС 'доктор' 1/2013-04-30 Анализ и комплексна оценка на качеството на данните в Българския национален раков регистър
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Наталия Петева Чилингирова Медицина ОНС 'доктор' 10/2016-03-17 Рак на белия дроб - индивидуализиране на лекарственото лечение
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД - София Елена Димитрова Александрова Медицина НС 'доктор на науките' 5/2014-01-31 Далечна преживяемост и локални рецидиви след органосъхраняващо лечение на ранния карцином на млечната жлеза
Показва 23651 до 23662 от общо 23661 записа