одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост Община Попово 2019

Уникален идентификатор:  9cf862ed-f00e-4996-b509-0c06fb7121c1

Описание:

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост Община Попово 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-07 12:14:48
  • Създаден от: yoanna_petrova
  • Последна промяна: 2020-01-07 12:14:48

Дата

Договор

Купувач

Стойност

АОС

1 15,03 Договор за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на Общината представляваща: 335 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към УПИ VІ от кв.123А по регулационния план на с.Садина ЕТ „ДЕКО – 2002 – ДЕЧО ДЕЧЕВ” 1 621.94 лв. 13 239/23.01.18г.
2 15,05 Договор за продажба на сглобяема къща от олекотени панели №44 като материали находяща се в кв. „Надежда”, гр.Попово Ивайло Минчев 2 035.44 лв. -
3 15,05 Договор за продажба на сглобяема къща от олекотени панели №45 като материали находяща се в кв. „Надежда”, гр.Попово Красимир Николов 2 035.44 лв. -
4 15,05 Договор за продажба на сглобяема къща от олекотени панели №47 като материали находяща се в кв. „Надежда”, гр.Попово Добромир Димов 2 047.48 лв. -
5 16,05 Договор за продажба на сглобяема къща от олекотени панели №38 като материали находяща се в кв. „Надежда”, гр.Попово Десислава Христова 1 674.12 лв. -
6 17,05 Договор за продажба на УАЗ 452А, д.к №35-83АТ „Пчеларски център – север“ ООД 1 069.00 лв. -
7 22,05 Договор за продажба на ПИ кад.№372 от кв.39 по рег. плана на с.Славяново с площ 840 кв.м. „ЛИНК – 2012“ООД 3 190.46 лв. 1988/29.09.16г.
8 19,06 Договор за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на Общината представляваща: ПИ с кад.№ 299 - дворно място с площ 535 кв.м., част от УПИ І от кв.36 по регулационния план на с.Медовина Айше Мехмедалиева 3 221.77 лв. 1407/11.10.07г.
9 19,07 Договор за продажба на УПИ III, кад.№283 от кв.19 по регулационния план на с.Априлово с площ 940 кв.м., ведно с 1/5 идеална част от търговска сграда Миран Стоянов 6 651.22 лв. 1623/15.12.09г.
10 29,07 Договор за продажба на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX, кад.№116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с обща площ 7 800 кв.м. „Бългериан ууд“ООД 25 342.98 лв. 1573; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581/ 14.07.09г.
11 29,07 Договор за продажба на УПИ III, кад.№582 от кв.69 по регулационния план на с.Медовина с площ 1 240 кв.м. Айше Мехмедалиева 6 094.26 лв. 275/11.09.98г.
12 16,08 Договор за продажба на ПИ с идентификатор 57649.503.400 по кадастрална карта на гр.Попово, ул.„Есперанто“№4 с площ 336 кв.м., ведно със сграда с ид. 57649.503.400.1 освидетелствана за събаряне, като материали Соня Спасова 8 754.18 лв. 13 184/10.10.17г.
13 Договор за продажба на ПИ с идентификатор 57649.503.3218 по кадастрална карта на гр.Попово, с площ 346 кв.м., ЕТ„Ем – Ел – Станчо Станев“ 8 344.93 лв 1996/18.10.16г.
Продажба апартаменти
1 20,02 Договор за продажба на двустаен апартамент находящ се в бл.4, вх.А, ет.3, ап.7, кв. „Младост”, гр.Попово Христинка Йовчева 38 710 лв. 13 355/04.06.18г.
2 11,1 Договор за продажба на двустаен апартамент находящ се в бл.21, вх.А, ет.3, ап.7, кв. „Младост”, гр.Попово Илиян Илиев 27 080 лв. 13 640/16.05.19г.
3 15,1 Договор за продажба на едностаен апартамент находящ се в бл.117, вх.А, ет.1, ап.2, кв. „Младост”, гр.Попово Цветан Колев 19 840 лв. 13 075/13.04.17г.
4 29,11 Договор за продажба на едностаен апартамент находящ се в бл.3, вх.Б, ет.3, ап.8, жк. „Русаля”, гр.Попово Даниела Желева 27 000 лв. 13 642/16.05.19г.