одобрен

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге 2018

Уникален идентификатор:  9d4799c0-0160-4d15-9cb8-3d97ad5f928f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:22:31
  • Създаден от: svoge_admin
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:22:31

Дата

Възложител

Населено място

Кв.

УПИ, ПИ

Строеж

1 03.01.2019г. Николай Христов с. Владо Тричков 3 ІІІ-378 Пристр. И надстр. На еднофам жилищна сграда
2 21.01.2019г. Силвана Мартинова с. Добравица ОП " Долната махала" Занаятчийски комплекс с места за настан. И изгр. Ямя
3 26.02.2019г. Наталия Томова и Димитър Йожков с. Владо Тричков 13 ІІ-163 Едноетажна масивна жилищна сграда
4 26.02.2019г. Наталия Томова и Димитър Йожков с. Владо Тричков 13 І-163 Едноетажна масивна жилищна сграда
5 26.02.2019г. Петрана Караилиева гр. Своге 112 ІІ-760 Плътна ограда с височина 2,20м. Откъм улица
6 28.03.2019г. Димитър Желев с. Вл. Тричков в.з. 3 ІІ-521 Гараж
7 04.04.2019г. Георги Гочев с. Искрец 49 VІІІ-612 Еднофамилна едноетажна жилищна сграда
8 10.04.2019г. Деян Господинов; Александра гр. Своге 80 ІІ-2282 Надстройка над гараж към жилищна сграда (блок)
Господинова; Елена съответно на кота +2.80м икота +5.60м.
Влашка и Габриел Гаврилов ОТТЕГЛЕНО със Зап.№ 01-08/22.04.2019г.
9 11.04.2019г. Валентин Михайлов с. Редина ОП "Завоя" Пристройка към вилна сграда и изгребна яма
10 22.04.2019г. "Теленор България" ЕАД и гр. Своге 146 ХІІІ-1718 "Преустройство на преимно-предавателна
"Артемис" ЕООД - собственик на имота станция № 2205
11 24.04.2019г. Лиляна Пирова и Цветко гр. Своге 107 V-За общ. Обслужване Пристройка и преустройство на кафе-аперитев
Пиров във фитнес център - І-ви етап
12 03.05.2019г. Георги Пенчев с. Искрец 47 ІІ-178 Лятна кухня
13 21.05.2019г. Община Своге гр. Своге 103 І - За жилищно Благоустрояване на вътрешно квартално пространство
строителство и гаражи
14 22.05.2019г. Иван Василев с. Томпсън 43 V-480 Гараж
15 23.05.2019г. Катя Митрова гр. Своге 92 ХХ-1342 Пристройка и надстройка на съществуваща жил. Сграда
16 23.05.2019г. "Спортист скала" ЕООД с. Искрец 19 ІХ-За спортен център Комбинирана спортна площадка за спорт на открито
и детски игри; площадки
17 30.05.2019г. Ива Митрова гр. Своге 61а ХІ-1173 За общ. Обсл. Преустройство на кафе-клуб в кафе клуб и сладкарска
работилница с продажба на място и пристройка към
сладкарската работилница
18 03.06.2019г. Деян Господинов гр. Своге 80 ІІ-2282 Надстройка над гараж към жилищна сграда (блок)
19 13.06.2019г. Анета Иванова с. Гара Бов 34 ІІІ-176 Селскостопанска постройка
20 17.06.2019г. "Спортист скала" ЕООД гр. Своге 90 ІІІ-За хотел и общ. Обсл. Спортнорехабилитационен център с хотелска част
и ресторант
21 21.06.2019г. Галя Димитрова с. Батулия І-64 Лятна кухня
22 21.06.2019г. Росен Ангелов с. Луково ОП"Песоко" Търговски обект за продажба на промишлени стоки
23 21.06.2019г. Росица Димитрова сп. Желен 2 ХV-53 Жилищна сграда за сезонно ползване и изгребна яма
24 04.07.2019г. Наталия Александрова и с. Владо Тричков 9 V-211 Пристройка, преустройство и надстройка на съществуваща
Валери Александров едноетажна жилищна сграда
25 05.07.2019г. Ангел Ангелов и Славина гр. Своге 109 V-855 Допълващо застрояване. Стопанска постройка за
Ст. - Ангелова работилница и офис
26 09.07.2019г. Росица Проданова гр. Своге 174 ХІІ-За тъгр. И услуги Търговски обект №2 от търговски комплекс
27 09.07.2019г. "Роялстрой ВБ" ООД с упр. Васил гр. Своге 86 ІХ-1037 Преустройство на апартаменти в същ. Жилищна сграда в
Бакърджиев и Бранимир Петров ателиета и апартаменти
28 10.07.2019г. Плътна ограда с височина до 2.20м с. Владо Тричков ІІІ-328 Лъчезар Кайряков
29 15.07.2019г. Димитър Димитров с. Искрец ОП"Джагаловци" Занаятчийски комплекс (двуетажна сграда и пристройка
към нея)
І-ви етап: първи етаж на основното тяло. Цялата
стълбищна клетка и цялата пристройка
30 22.07.2019г. "Искрец фиш" с упр. Емил Г. Китанов с. Искрец мест. " Реката". ПИ 32843 Рибовъдно стопанство-рибовъдни басейни. Обслужваща
сграда, риболюпилня и изгребна яма
31 30.07.2019г. Община Своге гр. Своге имоти: 65869.100.29, 65869.100.9901 "Развитие на Екотуризъм и изграждане на Екопътека
65869.100.28, 65869.6.9901, "Грохотен", гр. Своге. С площ от 8918 кв.м.
65869.6.53, 65869.60.9901……по КККР
32 01.08.2019г. Моника Кръстанова с. Владо Тричков ХVІІІ-272 Плътна ограда с височина 2,20м. Откъм улица
с ОК 149-159. изцяло в имота на възложителя
33 15.08.2019г. Хари Дограмаджиян с. Луково 20 ХІV-240 Двуетажна жилищна сграда. ЗП= 59.78кв.м.
34 16.08.2019г. Община Своге гр. Своге ул. "Каменярска" от О.Т. 718 до Възстановяване на улично платно и изграждане на
О.Т. 838. м/у кв. 109,110 и 111 подпорни стени
35 02.09.2019г. "Ситилинк ВМ" ООД с. Гара Бов от местн. Точището до местн. Търно " Изтегляне на въздушна електронна съобщителна мрежа за пренос на данни и телевизия"
Оттеглено със Зап. № 35-1/17.09.2019г.
36 20.09.2019г. Агенция "Пътна инфраструктура" с. Церовов по КККР ПИ 78481.115.472 Оборудване на същ. АУЗПТ за ТОЛ камери
37 26.09.2019г. Таня Михайлова, Иван Михайлов и с. Батулия 4 V-68 Промяна предн. На същ. Помещение в жил. сграда
Белослава Велева
38 30.09.2019г. Никола Ненков гр.Своге ОП " Домишлярете" Жилищна сграда и изгребна яма
39 03.10.2019г. Спас Спасов гр. Своге 139 ІІ-1630. За скл. И търг. Д. Плътна ограда с височина до 3.20м.
40 08.10.2019г. "Кънвършън" ЕООД с. Вл. Тричков в.з. 7 VІІ-101 Едноетажна вилна сграда и водоплътна изгр. Яма
сп. "Ромча"
41 09.10.2019г. Християн Илиев с. Луково ОП "Милин рът". Мах. Попов дол Жилищна сграда и изгребна яма
42 10.10.2019г. Нина Велинова с. Владо Тричков Пристройка и надстройка на същ. Жил. сграда и изгр. Яма
43 17.10.2019г. Община Своге
Областна администрация - за водно течение гр. Своге 174 За озел. И водни площи Реконструкция на въжен мост над р. Искър за стадиона
44 23.10.2019г. Росица Кеменчеджиева с. Батулия 11 ХІІІ-81 Жилищна сграда за сезонно ползване и изгребна яма
45 05.11.2019г. Матей Матеев и гр. Своге 105 VІ-906 Надстройка на същ. Жилищна сграда
Емилия Костова
46 05.11.2019г. Община Своге гр. Своге 100 и 153 І- ЗА ЖС, маг. И гаражи Основен ремонт междублоково пространство и
ІІ - ЗА ЖС и гаражи обособяване на детска площадка
47 05.11.2019г. Община Своге гр. Своге 61 ІІ-За ОЖС и гаражи Основен ремонт междублоково пространство и
обособяване на детска площадка
48 05.11.2019г. Община Своге гр. Своге 87 І- За ЖС Основен ремонт междублоково пространство
49 15.11.2019г. Мирослав и Юлия Неделчеви с Искрец 14 ХХІ-287 Лятна кухня
50 19.11.2019г. "ЛюДом" ЕООД с. Искрец 40 ІІІ- За ИЖС Преустройство на търг. Сграда (кланница) в жилищна
сграда и пристройка към нея
51 25.11.2019г. Община Своге гр. Своге 195 І-Озеленяване Пешеходна пасарелка на дере "Неврелов дол"
52 28.11.2019г. Николай Стаменов гр. Своге 132 V-637 Паркоместа със склад