одобрен

Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г.

Уникален идентификатор:  9d6ad159-91cf-40e3-873a-1d4285ee261a

Описание:

Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Описание на схема:

csv
  • Създаден на: 2019-02-28 09:58:08
  • Създаден от: ivaylo_asparuhov
  • Последна промяна: 2019-02-28 09:58:08
Няма информация за показване