одобрен

SEBRA_13.01.20

Уникален идентификатор:  9d94ef72-2489-40f9-b535-294a09833999

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-14 15:17:30
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-01-14 15:17:30

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 52 63659.73
10 xxxx Издръжка 185 148911.02
88 xxxx Средства на разпореждане 12 13150.56
90 xxxx Възстановени приходи 4 6335.56
Общо: 253 232056.87
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2920
90 xxxx Възстановени приходи 3 1618.77
Общо: 5 4538.77
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 190
Общо: 1 190
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1080
Общо: 3 1080
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 952.85
90 xxxx Възстановени приходи 1 4716.79
Общо: 4 5669.64
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 3040.28
Общо: 2 3040.28
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1373.39
Общо: 3 1373.39
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 425.14
Общо: 2 425.14
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 737.11
Общо: 1 737.11
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 5687.57
Общо: 9 5687.57
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 304.14
Общо: 2 304.14
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 2091.03
Общо: 12 2091.03
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 3565.92
Общо: 4 3565.92
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 5569.47
Общо: 5 5569.47
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1670.25
Общо: 7 1670.25
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 800.84
Общо: 3 800.84
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо: 1 120
ИАГ ( 022100**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 52 63659.73
10 xxxx Издръжка 19 12886.66
Общо: 71 76546.39
БАБХ ( 022250**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 48 46298.61
Общо: 48 46298.61
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 10300.13
Общо: 3 10300.13
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 4762
Общо: 18 4762
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 34 41411.63
Общо: 34 41411.63
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 12 13150.56
Общо: 12 13150.56
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2724
Общо: 3 2724
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )