одобрен

Земеделска техника-Ловеч_30.06.2016

Уникален идентификатор:  9dd706b0-2ef2-4114-b540-8af213a5814d

земеделие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-20 10:22:29
  • Създаден от: krasen_vasilev_kolev
  • Последна промяна: 2019-07-12 11:30:56
  • Последно променил: migrate_data

ИНФОРМАЦИЯ

за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Ловеч
земеделска, горска техника и машини за земни работи
към 30 юни 2016 г.
Вид техника Регистрирана техника /брой/
1 Верижни трактори 50
2 Колесни трактори 1646
3 Самоходни шасита 112
4 Друга самоходна техника 242
5 Тракторни ремаркета: 732
6 в т.ч. с общо предназначение 534
7 със спец. предназначение 198
8 Горска техника 42
9 Зърнокомбайни 187
10 Самоходни силажокомбайни 19
11 Други самоходни машини 18
12 Машини за сеитба и садене 408
13 Машини за торене и растителна защита 279
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 623
15 Почвообработващи 1631
16 Сушилни и други 3
17 Зърно и семепочистващи 27
18 Машини за поливане 26
19 Горска техника 409