одобрен

Регистър на Разрешителните и Регистрационните документи, издадени от РИОСВ Шумен през април 2020 г.

Уникален идентификатор:  9de9c9de-613f-4ed9-b911-a9026cc8ae30

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-21 16:00:06
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-05-21 16:00:06
Няма информация за показване