одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост 2018 год.

Уникален идентификатор:  9e3d849c-c889-4293-8458-82332fd84874

Описание:

2018 год.

имоти разпоредителни сделки РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-10-01 12:05:11
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2020-10-01 12:05:11