одобрен

ОБУЧЕНИ ПО ПРОГРАМА "ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ"

Уникален идентификатор:  9e5ed7dc-0395-42fa-bfcb-851bbd7dbb34

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 14:33:58
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 14:33:58

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - П-1 - Анализ на политики 15 15 11 1
2020 - П-2 - Предварителна оценка на въздействието 50 50 38 2
2020 - П-3 - Достъп до обществена информация. Защита на личните данни 60 60 42 2
2020 - П-4 - Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация 57 57 44 2
2020 - П-6 - Законодателство и методология по финансово управление и контрол 39 39 33 2
2020 - П-8 - Публични политики - разработване, прилагане, мониторинг и оценка 195 195 89 6
2020 - П-9 - Обществени консултации и гражданска ангажираност 153 153 84 5
2020 - П-10 - Отворени данни в управлението 130 130 76 4
2020 - П-11 - Работа с граждани с увреждания 404 404 238 13
2020 - П-12 - Мерки срещу изпирането на пари 1328 1328 1221 13
2020 - П-13 - Задбалансово отчитане на бюджетните показатели "поети ангажименти" и "нови задължения за разходи" 285 285 223 6
2020 - П-14 - Новата методология за функционален анализ 269 269 96 8
2020 - П-15 - Кодекс за поведение на служителите - функции и основни акценти 3020 3020 2820 11