одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 20.02.2020

Уникален идентификатор:  9e67aa00-f32f-4ec5-bed2-d3522e24ff23

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-21 08:24:40
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-02-21 08:24:40

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 42176.04
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 5593.68
10 xxxx Издръжка 290 139586.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8 8620
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 4890
88 xxxx Средства на разпореждане 121 405898.59
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 52 937572.1
98 xxxx Други операции в БНБ 48 -34154.7
Общо:  546 1510182.31
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 -11976.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 27 -354279.58
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  32 -366256.13
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1720.6
10 xxxx Издръжка 5 11459.75
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 4890
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 11976.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 25 1291851.68
Общо:  39 1321898.58
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -11.33
Общо:  1 -11.33
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -303.3
Общо:  1 -303.3
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -50
Общо:  1 -50
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 508.24
88 xxxx Средства на разпореждане 12 4966.25
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -33.6
Общо:  15 5440.89
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 313.4
Общо:  3 313.4
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -12
Общо:  1 -12
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 736
Общо:  5 736
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 498.94
88 xxxx Средства на разпореждане 53 5203
Общо:  56 5701.94
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 620
Общо:  1 620
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 488.92
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -707.29
Общо:  4 -218.37
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 5190.5
88 xxxx Средства на разпореждане 1 100
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -497.43
Общо:  21 4793.07
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2909.15
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1779.36
Общо:  8 4688.51
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 253.42
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -962.55
Общо:  6 -709.13
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1115.77
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -2148.75
Общо:  11 -1032.98
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 41.68
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2118.41
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1146.6
Общо:  3 1013.49
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 1785.98
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -21.33
Общо:  12 1764.65
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 687.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2135
88 xxxx Средства на разпореждане 28 3526.81
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -18.94
Общо:  37 6330.06
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 5154.42
Общо:  18 5154.42
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 593.98
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -89.23
Общо:  10 504.75
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 118.92
10 xxxx Издръжка 4 241.44
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1454.84
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -3404.87
Общо:  10 -1589.67
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 560
10 xxxx Издръжка 11 3700.87
88 xxxx Средства на разпореждане 13 2339.59
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -383
Общо:  26 6217.46
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 529.8
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -389.75
Общо:  7 140.05
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 479.03
10 xxxx Издръжка 8 35163.52
88 xxxx Средства на разпореждане 1 450
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -720.81
Общо:  13 35371.74
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1603.53
Общо:  6 1603.53
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 5334.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 3660
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -2422.72
Общо:  15 6572.16
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 30839.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 3684.64
10 xxxx Издръжка 20 9920.14
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2070
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.67
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -789.91
Общо:  30 45960.83
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 250
Общо:  1 250
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 65
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -9124.14
Общо:  6 -9059.14
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 4203.91
Общо:  12 4203.91
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 2689.68
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3072.82
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -80
Общо:  16 5682.5
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 138
88 xxxx Средства на разпореждане 3 275.42
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -265.98
Общо:  6 147.44
РЕГИОН - СОФИЯ-ГРАД ( 017122**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 753.16
88 xxxx Средства на разпореждане 1 15
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -897.24
Общо:  10 -129.08
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3008.33
88 xxxx Средства на разпореждане 1 5875.43
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -13
Общо:  11 8870.76
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 8772.26
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -801.94
Общо:  6 7970.32
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3321.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 710
Общо:  11 4031.75
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1836.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 45
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -30
Общо:  8 1851.28
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 5360
Общо:  2 5360
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 209.85
Общо:  1 209.85
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ - СОФИЯ ( 0172170000 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 233.09
Общо:  4 233.09
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ БУКИ“ - СОФИЯ ( 0172200002 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1843.8
10 xxxx Издръжка 12 3959.61
Общо:  15 5803.41
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 4078.17
88 xxxx Средства на разпореждане 2 374484.99
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -8392.27
Общо:  10 370170.89
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 72.42
Общо:  4 72.42
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1553.01
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -436.72
Общо:  8 1116.29
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 8335
10 xxxx Издръжка 1 39.15
Общо:  2 8374.15
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 266.35
Общо:  2 266.35
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 948.73
Общо:  2 948.73
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 188.44
10 xxxx Издръжка 1 24.12
Общо:  2 212.56
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1600
Общо:  1 1600
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 4949.47
Общо:  3 4949.47
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2256.69
Общо:  8 2256.69
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 146.05
Общо:  1 146.05