одобрен

Регистър на допуснати и одобрени ПУП и измененията им за 2019 г.

Уникален идентификатор:  9f121bca-df20-4b44-b8ba-343d2c91caa8

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-13 08:59:43
  • Създаден от: Desislava.krusteva
  • Последна промяна: 2019-08-13 08:59:43

ВХ. №

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБХВАТ:

ЗАПОВЕД/РЕШЕНИЕ №

94.Я-1-(4)/01.02.2019 г. ЯНКО СТЕФАНОВ ЯНКОВ ПИ № 023012 землище на село Негушево
94.М-106-(2)/01.02.2019 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАЛЧЕВА ПИ № 005022 землище на село Макоцево
94.И-141(3) /07.02.2019 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ УПИ VIII-247. КВ.30 по плана на село Саранци 118/09.04.2019 г.
94.И-67(2)/28.02.2019 ИВАЙЛО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ УПИIV-108 кв.4 по плана на село НЕГУШЕВО 117/09.04.2019
94.В-7(3)/11.03.2019 г. ВАЛЕНТИН БОНЕВ БОНЕВ и ФЕОДОР ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ УПИV -3 кв.22 по плана на село АПРИЛОВО 134/24.04.2019
94.00-68(4)/19.03.2019 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ и ЛИЛЯНА ВАНКОВА ГАЙКОВА УПИXIII-183 и УПИ XI-183в кв. 18 по плана на с. ДОЛНА МАЛИНА
94.И-27(3)/21.03.2019 ИВАН ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ УПИ XII-153 кв. 21 по плана на село САРАНЦИ 136/24.04.2019
94.М-9(4)/27.03.2019 МЕТОДИ ДИМИТРОВ СТОЕВ УПИ II -94 и XIII-94 кв…. по плана на село ОСОЙЦА 135/24.04.2019
94.00-8(4)/10.04.2019 ЗАХАРИ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ УПИ IV-13 кв. 4 по плана на село БАЙЛОВО ВЪРНАТ
94.Б-64(3)/21.02.2019 БОРЯНА ДИМИТРОВА ВЕЛЧОВА УПИ IX-312 кв. 22 по плана на село ДОЛНА МАЛИНА 168/13.06.2019
94.М-151-(8)/23.04.2019 Иван Атанасов Иванов Теменужка Иванова Иванова Неделчо Атанасов Димитров Младен Генчев Стефанов и Нина Иванова Стефанова УПИ II-235 кв.8 по плана на село Априлово 187/13.06.2019
94.Л-4(2)/11.03.2019 Лилия Ангелова Ангелова УПИ I-212 кв. 35 по плана на село Долна Малина 190/13.06.2019
94.А-38(3)/15.05.2019 АСЕН ПЕТРОВ АСЕНОВ ГЪЛЪБИНА КИРИЛОВА ЛУКАНОВА ЗАХАРИНКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА УПИ I-69. и II-68 в кв. 36 по плана на село Априлово 188/13.06.2019
94.Р-22(2)/17.05.2019 РУМЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ УПИ III-166 кв.27 по плана на село МАКОЦЕВО 210/19.07.2019
94.И-71/28.05.2019 ИВА ВАНЬОВА МИТЕВА УПИ II-21; III-20 и IV-20 кв. 9 по плана на село Негушево 228/08.08.2019
94.С-28(2)/29.05.2019 СПАСА РАШЕВА ВОЙНИШКА УПИ I -446 кв. 32 по плана на село Стъргел 203/09.07.2019
94.Л-39/30.05.2019 ЛЮБЕН СТОЯНОВ ВУКОВ НИКИФОР БОРИСОВ ЛАЗАРОВ УПИVIII-263 IX-264 X-264 кв. 31 по плана на село ДОЛНА МАЛИНА 192/17.06.2019
94.00-8(6)/01.07.2019 ЗАХАРИ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ и ВИКТОР ВОЙКОВ ЙОРДАНОВ УПИ IV-13 кв. 4 по плана на село БАЙЛОВО ВЪРНАТ
94.И-67(2)/05.07.2019 ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ УПИ XVIII-308 кв. 47 по плана на селоАприлово 209/19.07.2019
94.Д-15 (4)/25.02.2019 ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ МАНЧЕВ ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА МАНЧЕВА ПИ № 51281.35.5 землището на село Априлово 211/19.07.2019
94.Я-16(2)/11.06.2019 ЯНА МАРИНОВА МАРКОВА - ДИМОВА ФИДАНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА НЕЛА ДИМИТРОВА НЕЙКОВА МЕДОВИНКА ЕООД УПИ VI-136036 ПИ № 16314.136.64 О.Т. 92- О.Т. 93 И УПИ - ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Горна Малина 212/19.07.2019 г.
26.00-15(2)/15.02.2019 г. ВАС МЕТАЛ ЕООД ПИ № 16314.52.18 кв. 102 ГОРНА МАЛИНА
26.00-91/24.04.2019 г. ВАС МЕТАЛ ЕООД ПИ № 16314.50.47 ГОРНА МАЛИНА