одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017 г.

Уникален идентификатор:  9f7e741a-9b69-4334-a1a5-e38000bbde0e

Описание:

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017 г.

устройство на територията

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-04-25 11:24:38
  • Създаден от: nadezhda_zdravkova_penzova-georgieva
  • Последна промяна: 2018-10-31 18:11:43
  • Последно променил: migrate_data

2017 год.

№ на удостоверение СТРОЕЖ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
№1 / 05.01.2017г. / Подпорна стена по уличната регулационна линия на ул.“Пирин“, западно от УПИ ХV-1924, кв.111 (имот с идентификатор 65334.300.1924), гр.Сандански ул.“Пирин“, западно от УПИ ХV-1924, кв.111, гр.Сандански
№2 / 08.02.2017г. / Жилищна сграда УПИ 000781, м.“Чинар куши“,гр.Сандански /
№3 / 08.02.2017г. / Кабелна линия НН /сградно отклонение/ - / външно ел.захранване за строеж: “Жилищна сграда“ в УПИ 000781, м.“Чинар куши“, гр.Сандански / УПИ 000781, м.“Чинар куши“, гр.Сандански /
№4 / 08.02.2017г. / Жилищна сграда УПИ 349д, кв.7, с.Лешница
№5 / 08.02.2017г. / Жилищна сграда УПИ Х-163,164, кв.15, с.Дебрене /
№6 / 20.02.2017г. / Къща за гости 3 ПИ 011004, м.“ЗИГВЕЛИ“, с.Зорница /
№7 / 20.02.2017г. / Промяна предназначението на таван в жилище в жилищна сграда – западен калкан УПИ ІV-336, кв.71, гр.Сандански /
№8 / 23.02.2017 / Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда - северен калкан” (сграда с идентификатор 65334.300.432.1 по КК и КР на гр.Сандански) / УПИ ІХ-336, кв.19 , гр.Сандански
№9 / 23.02.2017г. / Гараж за товарни автомобили УПИ ІІІ-035012, м.“Кънлиица“, с.Дамяница
№10 / 27.02.2017г. / Къщи за гости №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, / басейн с обем до 100.00м3, сградни ВиК и Ел. отклонения / УПИ І-001021,001013,001014,415,001008,001015, м.„Бански път“, с.Поленица
№11 / 20.03.2017г. / Жилищна сграда ХІ-2842, кв.171, гр.Сандански
№12 / 20.03.2017г. / Подпорна стена с височина от 1.95м до 4.10м и дължина 25.35м / за укрепване на съществуваща подпорна стена в УПИ І-712, кв.47, гр.Сандански / улица с о.т. 12 – 13, ПИ 65334.300.3634, УПИ І-712, кв.47 и ПИ 65334.300.628, гр.Сандански
№13 / 28.03.2017г. / Горски път „Дуков паметник“ – „Хамбарето“ ПИ №000221, ПИ №000220, ПИ №000224, ПИ №000227 и ПИ №000222, с.Бождово
№14 / 04.04.2017г. / Игрална зала с пункт за залози (букмейкърски клуб) и магазин – / преустройство на магазин №4 (търговско помещение и склад) / І-1954, кв.114, гр.Сандански
№15 / 10.04.2017г. / Подпорна стена с височина Н=2.00м и дължина L=5.00м / в улица с о.т. 106-о.т.107, пред УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.28, с.Поленица / в улица с о.т. 106-о.т.107, пред УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.28, с.Поленица
№16 / 10.04.2017г. / Подпорна стена с височина Н=2.00м и дължина L=15.00м / в улица с о.т. 106-о.т.107, пред УПИ V, кв.28, с.Поленица / в улица с о.т. 106-о.т.107, пред УПИ V, кв.28, с.Поленица
№17 / 11.04.2017г. / Шивашко предприятие – преустройство и промяна предназначението на магазин и склад за пакетирани и бутилирани алкохолни напитки и тютюневи изделия ПИ 65334.202.44, м. “Хано”, Промишлена зона на гр.Сандански
№18 / 26.04.2017г. / Жилищна сграда А /сграда с идентификатор 65334.150.11.6 по КККР на гр.Сандански/ и сградни ВиК отклонения за захранване на жилищни сгради А, Б и В / УПИ ХІ, м.“Чинар куши“ (имот с идентификатор 65334.150.11 и 65334.150.20), гр.Сандански
№19 / 26.04.2017г. / Жилищна сграда Б УПИ ХІ, м.“Чинар куши“ (имот с идентификатор 65334.150.11 и 65334.150.20), гр.Сандански
№20 / 26.04.2017г. / Жилищна сграда В УПИ ХІ, м.“Чинар куши“ (имот с идентификатор 65334.150.11 и 65334.150.20), гр.Сандански
№21 / 09.05.2017г. / Преустройство и промяна предназначението на таван в жилище в жилищна сграда УПИ ІІІ, кв.5 (имот с идентификатор 65334.300.226), гр..Сандански
№22 / 09.05.2017г. / Жилищна сграда – преустройство и реконструкция на сграда – бивша здравна служба / УПИ VІ, кв.14, с.Хърсово, общ.Сандански
№23 / 09.05.2017г. / Жилищна сграда УПИ VІІБ, кв.24, с.Поленица
№24 / 11.05.2017г. / Дървена покривна конструкция и саниране на Административно-битова сграда с офиси и снек-бар; подмяна на покривна конструкция и саниране на Хале №1 –цех за разфасовка, преработка и пакетиране на птиче месо; / подмяна на покривна конструкция и саниране на Хале №2 - склад / УПИ Х-054010, местност „Друма“, с.Поленица
№25 / 11.05.2017г. / Вертикална планировка – подмяна на настилки УПИ VІІ-054012 и УПИ Х-054010, м. „Друма“, с.Поленица
№26 / 18.05.2017г. / Преустройство на съществуващ офис за обособяване на два самостоятелни офиса / УПИ ІІІ-952 , кв.45 (65334.300.952), гр.Сандански
№27 / 22.05.2017г. / Жилищна сграда с гаражи (сграда с идентификатор 65334.94.48.3) / и допълващо подземно застрояване / УПИ 000040, м.“Нишан таши“ (65334.94.48), гр.Сандански
№28 / 08.06.2017г. / Аптека – преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в многофункционална сграда УПИ ІХ-1008, кв.55, гр.Сандански
№29 / 13.06.2017г. / Подпорна стена с височина от 4.13м до 10.00м и дължина 22.76м / в улица-тупик (имот с идентификатор 65334.300.1940) - по уличната регулационна линия, пред УПИ ІІІ, кв.124 (имот с идентификатор 65334.300.1917) и пред УПИ ХVІІ, кв.124 (имот с идентификатор 65334.300.1925), гр.Сандански / ПИ 65334.300.1940, УПИ ІІІ, кв.124, УПИ ХVІІ, кв.124, гр.Сандански /
№30 / 18.07.2017г. / Паметник на Васил Левски ПИ 872, кв.27 (65334.300.872), гр.Сандански
№31 / 08.08.2017г. / Вътрешно преустройство на апартамент А11 / и апартамент А12 на кота +8.40м в жилищна сграда с гаражи / (сграда с идентификатор 65334.300.600.4) / УПИ VІІ-769, кв.35 (65334.300.600) гр.Сандански
№32 / 05.09.2017г. / Енергоефективни мерки за осигуряване на енергийна ефективност ва ЦДГ „Зорница / УПИ ІХ, кв.11, с.Дамяница
№33 / 10.10.2017 / Магазини за промишлени стоки и жилища“ ПЪРВИ ЕТАП: „Магазини за промишлени стоки на кота -4.05м и кота ±0.00м / УПИ 051004А, м.„Целипут“, с.Поленица
№34 / 10.10.2017г. / Магазини за промишлени стоки, кухня кетеринг, склад за съхранение на храни, заведение за бързо хранене и жилища“ ПЪРВИ ЕТАП: „Магазини за промишлени стоки на кота ±0.00м и жилища на кота +3.60м / УПИ 051004Б, м.„Целипут“, с.Поленица
№35 / 10.10.2017г. / Промяна предназначението на офис О6 (обект с идентификатор 65334.300.984.3.6) в жилище в многофункционална сграда – магазини за промишлени стоки, офиси, кафе и зала за игрални автомати УПИ ХІІІ-984, кв.59 (65334.300.984), гр.Сандански
№36 / 10.10.2017г. / Подпорна стена с височина Н=1.50м ÷ 3.50м и дължина L=32.00м по улична регулационна линия на улица с о.т. 34 – 35 - 80, пред УПИ ІV и УПИ VІ, кв.10 по плана на с.Лешница, общ.Сандански кв.10, с.Лешница
№37 / 16.10.2017г. / Магазин за промишлени стоки и офиси УПИ ІІ-2960, кв.171а / (65334.301.2960), гр.Сандански /
№38 / 27.10.2017г. / Административна сграда – промяна предназначението на инсектариум / УПИ ХV-684, / м. “Соколовец”, Промишлена зона на гр.Сандански /
№39 / 27.10.2017г. / Семеен хотел УПИ ІV-79, кв.13 (47754.501.79), гр.Мелник /
№40 / 15.11.2017г. / Агроаптека – преустройство и промяна предназначението на магазин / УПИ ХVІ-1167, кв.132 (65334.301.1167), гр..Сандански
№41 / 15.11.2017г. / Жилищна сграда УПИ ІІІ-376, кв.36 с.Ново Делчево
№42 / 15.11.2017г. / Игрална зала – преустройство и промяна предназначението на магазин / УПИ І-2213, кв.107 гр.Сандански
№43 / 24.11.2017г. / Външен водопровод за минерална вода с дължина 438.48м за захранване на УПИ VІІІ-13, кв.7, с.Хотово и Кабел НН с дължина 438.22м – външно ел.захранване на помпа за минерална вода в УПИ І, кв.23, с.Хотово / с.Хотово, общ.Сандански /
№44 / 28.11.2017г. / Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Общинска администрация Сандански (сгради с идентификатори 65334.300.2138.1, 65334.300.2138.2, 65334.300.2138.3 и 65334.300.2138.4) / І, кв.98 (65334.300.2138), гр.Сандански
№45 / 12.12.2017г. / Жилищна сграда с магазини / УПИ ІІ-960, кв.44 (65334.300.960) гр.Сандански
№46 / 18.12.2017г. / Преустройство на ресторант в ателие за шивашки услуги / и магазин за промишлени стоки / УПИ ХІІІ, кв.33 (65334.300.3529) гр.Сандански
№47 / 18.12.2017г. / Магазин за промишлени стоки – преустройство и промяна предназначението на югоизточен гараж от жилищна сграда / / УПИ ХІ, кв.58 (65334.300.1315),гр.Сандански
№48 / 18.12.2017г. / Обособяване на паркоместа ПИ 35334.300.5399 и ПИ 65334.300.3794 по КК и КР на гр.Сандански, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ /
№49 / 18.12.2017г. / Обособяване на паркоместа ПИ 35334.300.808 по КК и КР на гр.Сандански, ул.“Банска“ /
№50 / 21.12.2017г. / Електронна оптична съобщителна мрежа / от с.Поленица до с.Джигурово и от с.Склаве до с.Ново Делчево / ул.“Първи май“ (път ІV клас), с.Поленица; ПИ 20345.0.228, с.Дебрене; ПИ 03335.067, с.Белевехчево; ПИ 20780.0.270 и улици/регулация, с.Джигурово; улица (път ІV клас), ПИ 66785.72.1, ПИ 66785.0190, ПИ 66785.0.175, ПИ 66785.083, с.Склаве; ПИ 52074.0.73 и улици/регулация, с.Ново Делчево
№ на удостоверение СТРОЕЖ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ