одобрен

ОБУЧЕНИ В ОБУЧЕНИЯ ПО ПОРЪЧКА

Уникален идентификатор:  9f7f9dc1-38ec-4877-b3a9-436e21785716

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 11:36:39
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 11:36:39

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - ОП 1 - Системи за управление на знанието в организацията 24 24 24 1
2020 - ОП 3 - Прилагане на методиката за определяне на ключови длъжности 30 30 30 2
2020 - ОП 6 - Приложение на метода функционален анализ в държавната администрация 20 20 15 1
2020 - ОП 4 - Право и Законодателен процес на ЕС 14 14 14 1
2020 - ОП 5 - Работа с отворени данни - базов модул за длъжностни лица по данни 292 292 195 3