одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда

Уникален идентификатор:  9f863907-0a51-4cc4-8268-f563fdfb35ae

Описание:

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда. Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем - актуален към 01.08.2017 г.

аренда наем общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-28 17:44:49
  • Създаден от: danielaigleva
  • Последна промяна: 2018-10-12 21:46:46
  • Последно променил: migrate_data

Имот №

Местност

Населено / място

Търг / дата

Договор № / дата

срок

Наем / /лв./

Забележка

Забележка

038002 Рибарника с.Войнягово 20.07.2012 г. В-72/26.09.2012 605
000185 с.Васил Левски с.Васил Левски 17.07.2012 г. В-76/02.10.2012 10 год. 555
021156 Кетелника с.Васил Левски 17.07.2012 г. В-75/01.10.2012 10 год. 260
000579 Землище / с.Каравелово с.Каравелово 02.11.2012 г. В-103/12.12.2012 10 год. 852.6
000580 Землище / с.Каравелово с.Каравелово 02.11.2012 г. В-102/12.12.2012 10 год. 49
000004 Алица-рибарник с.Марино поле 02.11.2012 г. В-33/31.01.2013 1502
000393 рибарник с.Пролом 21.12.2012 г. В-5/23.01.2013 300
114015 Тепе Деби-ливада с.Розино 25.01.2013 г. В-46/22.02.2013 10 год. прекратен договор продаден
УПИ I рибарници гр.Клисура 25.01.2013 г. В-47/22.02.2013 255
163064 Под арга / ливада с.Христо Даново 41754 В-104/07.05.2014 10 год. 1000
094109 наем Бялата вода гр.Клисура 11.06.2013 г. В-171/09.07.2013 10 год. 3300
185046 наем Тепе деби с.Розино 41477 В-224/26.08.2013 10 год. 3265
36498.319.51 Н Герген тепе - нива гр.Карлово 41477 В-194/19.08.2013 10 год. 1330
111045 Равни дял - / ливада гр.Клисура 41521 В-253/03.10.2013 10 год. 830.05 Прекратен / д-р
111033 41521 В-254/03.10.2013 10 год. 800.05
111011 41521 В-252/03.10.2013 10 год. 860.05
206004 Билото - ливада 41521 В-251/03.10.2013 10 год. 500.05
149007 Стражата - нива 41521 В-250/03.1.2013 10 год. 500.05
000449 Бялата вода - пасище гр.Клисура 41544 В-296/12.11.2013 5 год. 3850
291008 Острица-изост.нива гр.Клисура 41544 В-260/28.10.2012 10 год. 830
248010 Селище-трайни насаж. гр.Клисура 41544 В-259/28.10.2013 10 год. 180 прекратен
729003 Баба - изост.нива гр.Клисура 41544 В-258/24.10.2013 10 год. 405
057009 Бюкчар - рибарник с.Горни Домлян 41544 В-257/24.10.2013 10 год. 220
054018 Бяла река - нива с.Васил Левски 09.10.2013 г. В-263/06.11.2013 10 год. 72 прекратен -продаден
024065 Кайряка-пасище с.Богдан 41648 В-18/12.02.2014 5 год. 97
024069 Кайряка-пасище с.Богдан 41648 В-16/12.02.2014 5 год. 45
024203 Каса Борун-пасище с.Богдан 41648 В-17/12.02.2014 5 год. 115
000328 Землище с.Каравелово с.Каравелово 41722 В-101/23.04.2014 10 год. 511
000376 Землище с.Каравелово с.Каравелово 41722 В-122/14.05.2014 10 год. 4111
000364 Землище с.Каравелово с.Каравелово 41722 В-123/14.05.2014 10 год. 901
000360 Землище с.Каравелово с.Каравелово 41722 В-124/14.05.2014 10 год. 1611
000015 Съзлъка-язовир с.Соколица 41745 В-114/13.05.2014 10 год. 2900
000020 Герена-язовир с.Соколица 41745 В-115/13.05.2014 10 год. 3250
074001 Средните ливади - / индустр.култура с.Певците АРЕНДА / доп.спор.
000270 Долните ливади - / рибарник с.Дъбене 42571 В-257/18.08.2016 10 год. 620
000252 Долните ливади - / рибарник с.Дъбене 42648 В-307/08.11.2016 10 год. 620
000020 Геренски път - / рибарник с.Ведраре 42648 В-310/16.11.2016 10 год. 1333
36498.333.12 Високата могила - / язовир гр.Карлово 42648 В-305/08.11.2016 10 год. 2157.51
014168-НАЕМ На запад от селото с.Каравелово 10.01.2017 г. В-156/02.02.2017 10 год. 221
104010 Горни лозя-лозе с.Розино 42793 В-226/12.04.2017 5 год. 105
104026 Горни лозя-лозе с.Розино 42793 В-225/12.04.2017 5 год. 45
012017 Банята - нива с.Столетово 42794 В-253/02.06.2017 5 год. 200
428012 Дълбоки дол / изоставена нива гр.Клисура 42794 В-222/06.04.2017 5 год. 3040.81
048001 Черешака / овощна градина с.Кърнаре 42794 В-218/31.01.2017 10 год. 600
038006 Ашалъка - нива с.Горни Домлян 42105 В-238/12.05.2017 5 год. 70
213106 Ибош тарала - нива с.Христо Даново 42105 В-239/12.05.2017 5 год. 40
355017 Зли дол - нива гр.Клисура 42113 В-240/12.05.2017 5 год. 36
129017 Лозята с.Христо Даново 42891 В-285/10.07.2017 5 год. 35
040017 Паищата с.Московец 42891 В-280/10.07.2017 5 год. 65
416028 Лозята гр.Клисура 42891 В-264/05.07.2017 5 год. 30
017004 Над чифлика с.Климент 42892 В-265/05.07.2017 5 год. 10
017008 Над чифлика с.Климент 42892 В-270/05.07.2017 5 год. 14
017009 Над чифлика с.Климент 42892 В-266/05.07.2017 5 год. 50
018001 Над чифлика с.Климент 42892 В-267/05.07.2017 5 год. 60
019010 Над чифлика с.Климент 42892 В-268/05.07.2017 5 год. 34
020012 Над чифлика с.Климент 42892 В-269/05.07.2017 5 год. 60
148058 Шейка гр.Калофер 42901 В-297/17.07.2017 5 год. 95
160015 Млаката река гр.Калофер 42893 В-260/05.07.2017 5 год. 60
106008 Трифонското гр.Калофер 42893 В-288/11.07.2017 5 год. 140
106016 Трифонското гр.Калофер 42893 В-289/11.07.2017 5 год. 130
106021 Трифонското гр.Калофер 42893 В-290/11.07.2017 5 год. 30
107003 Коритарското гр.Калофер 42893 В-261/05.07.2017 5 год. 80
107004 Коритарското гр.Калофер 42893 В-262/05.07.2017 5 год. 65
107005 Коритарското гр.Калофер 42893 В-263/05.07.2017 5 год. 175
107007 Коритарското гр.Калофер 42924 В-272/05.07.2017 5 год. 115
107010 Коритарското гр.Калофер 42924 В-273/05.07.2017 5 год. 110
107012 Коритарското гр.Калофер 42924 В-274/05.07.2017 5 год. 310
107021 Коритарското гр.Калофер 42924 В-275/05.07.2017 5 год. 85
107023 Коритарското гр.Калофер 42924 В-276/05.07.2017 5 год. 150
107031 Коритарското гр.Калофер 42924 В-277/05.07.2017 5 год. 135
155027 Омеровото гр.Калофер 42924 В-288/11.07.2017 5 год. 440
155028 Омеровото гр.Калофер 42925 В-278/05.07.2017 5 год. 830
155029 Омеровото гр.Калофер 42925 В-279/05.07.2017 5 год. 90
155034 Омеровото гр.Калофер 42925 В-280/05.07.2017 5 год. 130
155035 Омеровото гр.Калофер 42925 В-281/05.07.2017 5 год. 150
155040 Омеровото гр.Калофер 42925 В-282/05.07.2017 5 год. 80
155059 Омеровото гр.Калофер 42925 В-283/05.07.2017 5 год. 130
155083 Омеровото гр.Калофер 42925 В-284/05.07.2017 5 год. 15
038002 Рибарника с.Войнягово 20.07.2012 г. В-72/26.09.2012 10 год. 605
000004 Алица-рибарник с.Марино поле 02.11.2012 г. В-33/31.01.2013 10 год. 1502
000393 рибарник с.Пролом 21.12.2012 г. В-5/23.01.2013 10 год. 300
УПИ I рибарници гр.Клисура 25.01.2013 г. В-47/22.02.2013 10 год. 255
057009 Бюкчар - рибарник с.Горни Домлян 41544 В-257/24.10.2013 10 год. 220