одобрен

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи - с. Хвостяне

Уникален идентификатор:  9f96aa8d-cad8-4989-bb6b-94bcbfb30bd9

Описание:

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи - с. Хвостяне

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 15:24:25
  • Създаден от: fatme_rafetova_islyam
  • Последна промяна: 2019-06-11 15:24:25

РЕГИСТЪР

на договорите в село Хвостяне
№ по дата ползвател № на местност площ общо
ред имот
1 14.02.19 г. Емел Ахмедова Аньова 66010 Под корията 32.907
65030 Той тепе 4.749
65038 Той тепе 1.989
66002 Под корията 7.268
66003 Под корията 3.812
66017 Под корията 4.692
47001 Чешм.-бара 20 75.417
2 14.02.19 г. Сейрет Рифад Ахмед 47001 Чешм.-бара 2 2
3 14.02.19 г. Мехмед Мехмедов Пържулов 47001 Чешм.-бара 20 20
4 27.02.19 г. Мехмед Мехмедов Пържулов 3007 Арапка 1.244
20005 Каваклък 1.798
46002 Чешм.-бара 5
70021 Под селото 1.222
70022 Под селото 0.446
71012 Лопка 0.373
71015 Лопка 0.477
71017 Лопка 0.437
71021 Лопка 0.942
71023 Лопка 2.493
71024 Лопка 0.539
71031 Лопка 2.58
8012 Баир арди 2.186
18022 Баир арди 2.326
78011 Кавак дере 1.202
113001 Баир арди 2.957
133009 Кавак дере 1.029 27.251
5 28.02.19 г. Емурла Юсеин Караюсеин 15004 Ендек оваси 1.916
38086 Енилък 3.307
55022 Караачлък 5.731
47001 Чешм.-бара 20 30.954
6 28.02.19 г. Алмаз Алмазов Мъсърлиев 72001 Под селото 15.661
72012 Лозята 3.474
72016 Лозята 3.61
73004 Лозята 1.333
73005 Лозята 3
73009 Лозята 1.225
73010 Лозята 1.737
73011 Лозята 4.047
73013 Лозята 7.642
73023 Лозята 5
73024 Лозята 5
73025 Лозята 5 56.729
7 13.03.19 г. Мехмед Мехмедов Пържулов 10044 Амзовец 2.254
10067 Амзовец 1.306
10068 Амзовец 2.017
10071 Амзовец 1.17
10073 Амзовец 1.638
10088 Алямски рид 37.25 45.635
8 04.04.19 г. Елян Ибрахим Метуш 47001 Чешм.-бара 2 30
9 04.04.19 г. Рафие Мохаремова Юмерова 70014 Под селото 0.932 0.932
10 04.04.19 г. Зюлфекир Азизов Делиев 47001 Чешм.-бара 5 75
11 04.04.19 г. Иса Исаев Байрактаров 40020 Валта 3.006 45.089999999999996
12 22.04.19 г. Мехмед Юсеинов Додумов 49001 Чешм.-бара 6.497 97.455
13 22.04.19 г. Ахмед Реджепов Алиев 47001 Чешм.-бара 2 30
14 22.04.19 г. ДжевдетАзис Дели 61001 Чешм.-бара 7.603 114.045
15 30.04.19 г. Яна Благоева Петелова 50009 Старите лозя 2.846 42.69
50054 Старите лозя 4.579 68.685
50055 Старите лозя 1.872 28.080000000000002
50059 Старите лозя 5.011 75.165
58049 Бунарджик 1.016 15.24
58064 Бунарджик 0.818 12.27