одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018 г.

Уникален идентификатор:  9faecec3-4227-4d4a-93d3-8527bb9e7590

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:46:34
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:46:34

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[?g/m?] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.5.2018 г. 27,4 -
    02.5.2018 г. 33,0 -
    03.5.2018 г. 33,2 -
    04.5.2018 г. 32,9 -
    05.5.2018 г. 34,9 -
    06.5.2018 г. 56,1 1,123
    07.5.2018 г. 31,9 -
    08.5.2018 г. 29,0 -
    09.5.2018 г. 41,0 -
    10.5.2018 г. 21,8 -
    11.5.2018 г. 28,6 -
    12.5.2018 г. 28,7 -
    13.5.2018 г. 24,7 -
    14.5.2018 г. 26,0 -
    15.5.2018 г. 31,5 -
    16.5.2018 г. 19,7 -
    17.5.2018 г. 17,5 -
    18.5.2018 г. 18,7 -
    19.5.2018 г. 27,8 -
    20.5.2018 г. 18,7 -
    21.5.2018 г. 18,5 -
    22.5.2018 г. 19,9 -
    23.5.2018 г. 22,9 -
    24.5.2018 г. 27,4 -
    25.5.2018 г. 32,1 -
    26.5.2018 г. 27,4 -
    27.5.2018 г. 30,6 -
    28.5.2018 г. 34,2 -
29.5.2018 г. 32,7 -
30.5.2018 г. 33,6 -
31.5.2018 г. 33,9 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 151
Брой регистрирани превишения през месеца: 1
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 35
Средномесечна концентрация: 28,91
Времеви обхват: 100%
ДОАС с-ма 01.5.2018 г.
8,4 -
"Профсъюзи" Силистра
    02.5.2018 г. 4,8 -
    03.5.2018 г. 7,1 -
    04.5.2018 г. 14,9 -
    05.5.2018 г. 18,9 -
    06.5.2018 г. 24,7 -
    07.5.2018 г. 21,5 -
    08.5.2018 г. 9,1 -
    09.5.2018 г. 26,5 -
    10.5.2018 г. 8,8 -
    11.5.2018 г. 13,9 -
    12.5.2018 г. 14,4 -
13.5.2018 г. 11,7 -
    14.5.2018 г. 9,8 -
  15.5.2018 г. 11,6 -
    16.5.2018 г. 8,3 -
    17.5.2018 г. 4,9 -
    18.5.2018 г. 5,4 -
    19.5.2018 г. 5,8 -
    20.5.2018 г. 5,9 -
    21.5.2018 г. 5,2 -
    22.5.2018 г. 7,5 -
    23.5.2018 г. 8,4 -
    24.5.2018 г. 12,8 -
    25.5.2018 г. 17,3 -
    26.5.2018 г. 18,3 -
    27.5.2018 г. 19,4 -
28.5.2018 г. 20,6 -
29.5.2018 г. 15,5 -
30.5.2018 г. 17,5 -
31.5.2018 г. 18,1 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 151
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 1
Средномесечна концентрация: 12,81
Времеви обхват: 100%