одобрен

Регистър за първи ценови период

Уникален идентификатор:  9fcf3383-00bb-428b-a323-6b2b7f39e6b3

Описание:

Регистър за първи ценови период (01.08.2015 г. - 30.06.2016 г.)

възобновяеми източници Министерство на енергетиката намаляване на тежестта първи ценови период регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-04-27 14:10:34
  • Създаден от: kiril_vasilev
  • Последна промяна: 2018-11-29 13:09:47
  • Последно променил: migrate_data

Регистър по член 17 на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници за ценови период 2015-2016 г. - Приложение 4

Ред Заявление за помощ (номер и дата) Единен индентификационен код (ЕИК) Наименование на бенефициера Код по КИД 2008 Заповед за предоставяне на помощ (номер и дата на издаване, дата на влизане в сила) Вид на помощта по чл. 4, ал. 1 от наредбата - отстъпка от компонентата (%) Размер на помощта по чл. 4, ал. 1 от наредбата (лева) Вид на помощта по чл. 4, ал. 2 от наредбата по отношение на плащането на компонентата Размер на помощта по чл. 4, ал. 2 от наредбата (лева) Прогнозното потребление на бенефициера за периода на помощта (MWh) Удостоверение по чл. 9, ал. 2 от Наредбата (номер и дата) Дата, от която се предоставя помощта по чл. 4, ал. 2 Заповед за отказ (номер и дата на издаване, дата на влизане в сила) Акт за прекратяване на производството Заповед за обезсилване/отмяна на заповед за предоставяне на помощ (номер и дата, дата на влизане в сила)
1 Е-Е-ДП-1/18.10.2016 106579808 "ТК Текс" АД 13.1 Е-РД-16-633/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 55196.7 освобождаване 7112.26 2884.82
2 Е-Е-ДП-2/18.10.2016 117606893 "Тракия Глас България" ЕАД 23.11 Е-РД-16-548/01.12.2016 г., влизане в сила на 15.12.2016 г. 0.85 3698573.28 не се предоставя 193303.54
3 Е-Е-ДП-3/18.10.2016 831638197 "Коверис Риджит България" АД 22.22 Е-РД-16-533/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г. 0.85 214312.34 освобождаване 16536.49 11200.896
4 Е-Е-ДП-4/18.10.2016 130144438 "София Мед" АД 24.44 Е-РД-16-547/01.12.2016 г., влизане в сила на 15.12.2016 г. 0.85 987679.44 освобождаване 42986.37 51620.427
5 Е-Е-ДП-7/19.10.2016 203249642 "Сафил" АД - клон "Булсафил КЧТ" 13.1 Е-РД-16-505/23.11.2016 г ., влизане в сила на 08.12.2016 г 0.6 356573.8 не се предоставя 26401
6 Е-Е-ДП-8/19.10.2016 119609781 "Мелница Сливен 2003" 10.61 Е-РД-16-527/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 51995.88 освобождаване 3644.08 2717.531
7 Е-Е-ДП-10/19.10.2016 115007471 КЦМ АД Пловдив 24.43 Е-РД-16-475/09.11.2016 г., влизане в сила на 24.11.2016 г. 0.85 7114460.05 освобождаване 911950.31 371832.652
8 Е-Е-ДП-11/19.10.2016 204265980 "Майнинг Инвест" ЕООД 07.29 Е-РД-16-498/18.11.2016, влизане в сила на 05.12.2016 г. 0.85 121631.65 освобождаване 14708.1 6357
9 Е-Е-ДП-12/19.10.2016 121517062 "Ойропак" ЕООД 10.39 Е-РД-16-530/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.6 107943.15 не се предоставя 7992.237
10 Е-Е-ДП-13/19.10.2016 118001790 "ЗММ Стомана" АД 28.49 Е-РД-16-659/21.12.16 г.
11 Е-Е-ДП-14/19.10.2016 836144932 "Неохим" АД 20.15 Е-РД-16-483/10.11.2016 г., влизане в сила на 25.11.2016 г. 0.85 2005764.81 освобождаване 226846.83 104830
12 Е-Е-ДП-15/19.10.2016 113509219 "Стомана Индъстри" АД 24.1 Е-РД-16-485/10.11.2016 г., влизане в сила на 25.11.2016 г. 0.85 7653873.85 освобождаване 1205390.29 400024.77
13 Е-Е-ДП-16/20.10.2016 201222511 "Метаком СЛЗ Инвест" АД 24.51 Е-РД-16-477/09.11.2016 г., влизане в сила на 24.11.2016 г 0.85 107733.64 освобождаване 4430.15 5630.629
14 Е-Е-ДП-17/20.10.2016 821159088 "Берг Монтана Фитинги" ЕАД 24.51 Е-РД-16-531/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 652592.94 освобождаване 60701.48 34107.348
15 Е-Е-ДП-18/20.10.2016 115812994 "Тридекс" ООД 22.22 Е-РД-16-621/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 121178.51 освобождаване 9114.63 6333.316
16 Е-Е-ДП-19/20.10.2016 814228908 Екстрапак ООД 22.22 Е-РД-16-671/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 112133.76 не се предоставя 12453.772
17 Е-Е-ДП-21/20.10.2016 826034900 "Амилум България" ЕАД 10.62 Е-РД-16-534/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.6 1436428.6 не се предоставя 106355
18 Е-Е-ДП-22/20.10.2016 040321918 "Данев Адвапак" ООД 22.22 Е-РД-16-613/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 75778.02 не се предоставя 3960.489
19 Е-Е-ДП-23/20.10.2016 814228908 "Пластхим - Т" АД 22.22 Е-РД-16-523/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.6 669968.65 освобождаване 351675.07 49605.261
20 Е-Е-ДП-25/20.10.2016 106021454 "Центромет" АД 24.51 Е-РД-16-561/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.85 68804.94 не се предоставя 3596.046
21 Е-Е-ДП-26/20.10.2016 112029879 "Биовет" АД 21.1 Е-РД-16-476/09.11.2016 г., влизане в сила на 24.11.2016 г. 0.85 3959031.51 освобождаване 499865.95 206916.22
22 Е-Е-ДП-27/20.10.2016 112537984 "Ековита" ООД 10.39 Е-РД-16-497/18.11.2016 г., влизане в сила на 05.12.2016 г. 0.4 21622.57 не се предоставя 2401.44
23 Е-Е-ДП-28/20.10.2016 115012041 "Асенова крепост" АД 22.22 Е-РД-16-507/23.11.2016 г., влизане в сила на 08.12.2016 г 0.85 316527.54 освобождаване 11566.96 16543.11
24 Е-Е-ДП-29/20.10.2016 825010394 СД "Хик - 91 Пацеф С ИЕ" 22.22 Е-РД-16-564/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.85 130910.34 освобождаване 6723.49 6841.944
25 Е-Е-ДП-30/20.10.2016 104645362 Свилоцел ЕАД 17.11 Е-РД-16-620/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 869677.01 освобождаване 37382.41 45453.106
26 Е-Е-ДП-31/20.10.2016 813095287 "Агрополихим" АД 20.15 Е-РД-16-506/23.11.2016 г., влизане в сила на 08.12.2016 г 0.85 2497725.36 освобождаване 257501.73 130542
27 Е-Е-ДП-32/20.10.2016 110001541 "Осъм" АД 24.51 Е-РД-16-520/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 250633.64 освобождаване 27977.71 13099.205
28 Е-Е-ДП-33/20.10.2016 108060915 "Горубсо-Кърджали" АД 07.29 Е-РД-16-634/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 95355.8 не се предоставя 10590.382
29 Е-Е-ДП-34/20.10.2016 121013335 "Лейди София" АД 14.31 Е-РД-16-528/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 28520.78 освобождаване 2696.41 1490.62
30 Е-Е-ДП-35/20.10.2016 115005545 "Калцит" АД 20.13 Е-РД-16-517/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 242845.54 освобождаване 22843.71 12692.165
31 Е-Е-ДП-38/21.10.2016 828013698 "Фазерлес" АД 16.21 Е-РД-16-495/18.11.2016 г., влизане в сила на 05.12.2016 г. 0.85 217646.36 освобождаване 5391.47 11375.146
32 Е-Е-ДП-40/21.10.2016 114056800 "Алуком" АД 24.53 Е-РД-16-662/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 57865.91 не се предоставя 4284.46
33 Е-Е-ДП-41/21.10.2016 125540592 "Гласко" ООД 23.12 Е-РД-16-575/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.6 14936.82 не се предоставя 1105.939
34 Е-Е-ДП-42/21.10.2016 200114269 "Екопласт файбър" АД 20.6 Е-РД-16-519/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.6 24473.36 освобождаване 1041.68 1812.036
35 Е-Е-ДП-43/21.10.2016 833178872 "Диони" ООД 10.39 Е-РД-16-670/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 18427.05 не се предоставя 2046.54
36 Е-Е-ДП-44/21.10.2016 115252741 "Етем България" ЕАД 24.42 Е-РД-16-565/02.12.2016 г., влизане в сила на 15.12.2016 г 0.4 117449.41 не се предоставя 13044.137
37 Е-Е-ДП-45/21.10.2016 040585841 "Еспейс" ООД 22.21 Е-РД-16-516/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 25135.56 освобождаване 2239.02 1313.694
38 Е-Е-ДП-46/21.10.2016 833017552 "Мини Марица Изток" АД 05.20 Е-Е-ДП-47/18.01.2017 г.
39 Е-Е-ДП-47/21.10.2016 129007079 "Аркус" АД 25.4 Е-РД-16-657/21.12.16 г.
40 Е-Е-ДП-48/21.10.2016 826009605 "Хан Аспарух" АД 23.31 Е-РД-16-574/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.4 271797.3 не се предоставя 30186.284
41 Е-Е-ДП-49/21.10.2016 811158034 "Приринпласт" АД 22.29/22.22 Е-РД-16-577/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.6 67122.77 не се предоставя 4969.848
42 Е-Е-ДП-50/21.10.2016 837066828 "Хан Омуртаг" АД 23.31 Е-РД-16-673/21.12.2016 г., влизане в сила на 04.01.2017 г. 0.6 298150.37 не се предоставя
43 Е-Е-ДП-51/21.10.2016 203365700 "Рубин Трейдинг" АД 23.13 Е-РД-16-514/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 501820.12 освобождаване 35726.49 26227.304
44 Е-Е-ДП-52/21.10.2016 203740164 "Костенец Пейпър Мил" 17.12 Е-РД-16-524/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 336869.62 освобождаване 27449.25 17606.273
45 Е-Е-ДП-54/21.10.2016 102004607 "Черноморски солници" АД 08.93 Е-РД-16-546/01.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г. 0.85 33924.46 не се предоставя 1773.04
46 Е-Е-ДП-55/21.10.2016 837066358 "Алкомет" АД 24.42 Е-РД-16-617/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 1203188.91 освобождаване 38520.79 62883.89
47 Е-Е-ДП-56/21.10.2016 201082027 "Гуала Клоужърс България" АД 22.22 Е-РД-16-567/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.6 66200.87 не се предоставя 4901.59
48 Е-Е-ДП-57/21.10.2016 816089656 "Холсим България" АД 23.51 Е-РД-16-556/01.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г. 0.85 1122743.98 освобождаване 55137.96 58679.488
49 Е-Е-ДП-58/21.10.2016 115076001 "Готмар" ЕООД 22.22 Е-РД-16-551/01.12.2016 г., влизане в сила на 15.12.2016 г. 0.6 431607.54 не се предоставя 31956.726
50 Е-Е-ДП-59/21.10.2016 108005769 "Артекс" АД 13.1 Е-РД-16-628/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 13095.78 не се предоставя 969.627
51 Е-Е-ДП-60/21.10.2016 102063228 "Кроношпан България" ЕООД 16.21 Е-РД-16-578/05.12.2016 г. изменена с Е-РД-16-661/21.12.2016 г. 0.85 1239733.68 освобождаване 88136.53 64793.879
52 Е-Е-ДП-61/21.10.2016 104030376 "Мегапорт" ЕООД 22.22 Е-РД-16-586/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.85 430087.81 освобождаване 26877.85 22478.261
53 Е-Е-ДП-62/21.10.2016 835015144 "Феникс Пластик" ЕООД 38.32 Е-РД-16-557/01.12.2016 г., влизане в сила на 15.12.2016 г. 0.85 18296.3 освобождаване 1128.76 956.244
54 Е-Е-ДП-63/21.10.2016 837055486 "Меггле България" ЕООД 10.51 Е-РД-16-566/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.85 59554.74 освобождаване 5076.33 3112.59
55 Е-Е-ДП-64/21.10.2016 117000591 "Труд" АД 23.2 Е-РД-16-573/05.12.2016 г., влизане в сила на 19.12.2016 г. 0.4 15409.82 не се предоставя 1711.442
56 Е-Е-ДП-65/21.10.2016 811141387 "Карол-Фернандес мийт" ООД 10.13/46.23/47.22 Е-Е-ДП-49/18.01.2017 г.
57 Е-Е-ДП-66/21.10.2016 120057554 "Горубсо Златоград" АД 07.29 Е-РД-16-487/10.11.2016 г., влизане в сила на 25.11.2016 г. 0.85 300231.21 освобождаване 29118.65 15691.39
58 Е-Е-ДП-67/21.10.2016 120057853 "Горубсо Мадан" 07.29 Е-РД-16-484/10.11.2016 г., влизане в сила на 25.11.2016 г. 0.85 607029.3 освобождаване 32549.48 31725.993
59 Е-Е-ДП-68/21.10.2016 820162213 "Златна Панега Цимент" АД 23.51 Е-РД-16-562/02.12.2016г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.85 1286606.44 освобождаване 106913.2 67243.653
60 Е-Е-ДП-69/21.10.2016 815145899 "Олимекс" ООД 10.41 Е-РД-16-626/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 31 465. 32 не се предоставя 3494.594
61 Е-Е-ДП-70/24.10.2016 112013939 Елхим-Искра АД 27.2 Е-РД-16-583/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.6 127102.4 не се предоставя 9410.81
62 Е-Е-ДП-71/24.10.2016 115032923 ИТД ЕООД 22.22 Е-РД-16-545/01.12.2016 г., влизане в сила на 15.12.2016 г. 0.85 310225.47 не се предоставя 16213.734
63 Е-Е-ДП-72/24.10.2016 115167522 "Чугунолеене - Първомай" АД 24.51 Е-РД-16-652/21.12.2016 г., влизане в сила на 04.01.2017 г. 0.85 185322.76 не се предоставя 9685.744
64 Е-Е-ДП-74/24.10.2016 117008223 "Екон 91" ООД 22.19 Е-Е-ДП-74/28.12.2016 г.
65 Е-Е-ДП-75/24.10.2016 123020059 "Севт" АД 13.2 Е-РД-16-535/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.6 19942.37 не се предоставя 1476.556
66 Е-Е-ДП-77/24.10.2016 202188738 "Бамекс метал БГ" ЕООД 24.51 Е-РД-16-581/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.85 70105.55 освобождаване 7560.41 3664.021
67 Е-Е-ДП-78/24.10.2016 114625447 "Белсма фърничър" ЕООД 31.09 Е-Е-ДП-78/28.12.2016 г.
68 Е-Е-ДП-80/24.10.2016 104539957 "Еднократна употреба" ООД 22.22 Е-РД-16-663/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 35113.04 освобождаване 1951.42 1835.16
69 Е-Е-ДП-81/24.10.2016 106585558 "Чугунена арматура" АД 28.14 Е-РД-16-496/18.11.2016 г., влизане в сила на 05.12.2016 г. 0.85 49672.48 освобождаване 1690.73 2596.099
70 Е-Е-ДП-82/24.10.2016 200369889 "ВМВ Метал" ЕООД 24.51 Е-РД-16-569/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.85 208795.86 освобождаване 21881.33 10912.58
71 Е-Е-ДП-83/24.10.2016 201541306 "Българска хлебна мая" ЕООД 10.89 Е-РД-16-668/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 20690.74 освобождаване 666.31 1081.388
72 Е-Е-ДП-84/24.10.2016 BG020983095 "ЕТ Зорница - Илия Радев" 22.22 Е-РД-16-555/01.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г. 0.85 36640.86 не се предоставя 1915.011
73 Е-Е-ДП-85/24.10.2016 115353345 "Полигруп" ООД 22.22 Е-РД-549/01.12.2016 г., влизане в сила на 15.12.2016 г 0.85 233379.92 освобождаване 28381.36 12197.45
74 Е-Е-ДП-86/24.10.2016 131404117 "Керос България" ЕАД 23.31 Е-РД-16-631/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 118806.7 не се предоставя 8796.587
75 Е-Е-ДП-87/24.10.2016 105048306 "Зърнени храни Видин 99" АД 10.61/10.89 Е-Е-ДП-87/29.12.2016 г.
76 Е-Е-ДП-88/24.10.2016 040061178 "Клеърс" ЕООД 17.12 Е-РД-16-666/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 133187.29 освобождаване 21398.64 6960.948
77 Е-Е-ДП-90/24.10.2016 203707933 "Клас олио" АД 10.41 Е-РД-16-616/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2016 г. 0.6 129038.17 не се предоставя 9554.137
78 Е-Е-ДП-91/24.10.2016 130839571 "Монди Стамболийски" ЕАД 17.12 Е-РД-16-486/10.11.2016 г., влизане в сила на 25.11.2016 г. 0.85 2567934.78 освобождаване 305756.63 134211.45
79 Е-Е-ДП-93/24.10.2016 130919989 "Промет стиил" ЕАД 24.1 Е-РД-16-618/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 954111.57 освобождаване 126935.96 49866.024
80 Е-Е-ДП-94/24.10.2016 160076466 "Ахира " АД 16.29 Е-РД-16-529/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 29515.95 освобождаване 453.95 1542.632
81 Е-Е-ДП-95/24.10.2016 103087214 "Девня варовик" АД 08.11 Е-РД-16-552/01.12.2016 г., влизане в сила на 15.12.2016 г 0.85 89845.26 не се предоставя 126935.96 4695.704
82 Е-Е-ДП-96/24.10.2016 103006290 "Провадсол" ЕАД 08.93 Е-РД-16-553/01.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г. 0.85 391259.95 освобождаване 39414.21 20448.948
83 Е-Е-ДП-97/24.10.2016 107049307 "Балканско ехо" ЕООД 28.22 Е-Е-ДП-50/18.01.2017 г.
84 Е-Е-ДП-98/24.10.2016 120068885 "Рудметал" АД 07.29 Е-РД-16-521/29.11.2016 г., изменена с Е-РД-16-60/09.01.2017 г. 0.6 85802.89 освобождаване 31278.02 6352.946
85 Е-Е-ДП-99/24.10.2016 175131737 "Сторко" ЕООД 10.39 Е-РД-16-636/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 51050.53 освобождаване 5095.59 2668.123
86 Е-Е-ДП-100/24.10.2016 115813726 "Каскада" ООД 20.16 Е-РД-16-630/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 58180.39 не се предоставя 6461.616
87 Е-Е-ДП-101/24.10.2016 201630363 "Енко пластикс" ЕООД 22.22 Е-РД-16-560/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.6 31176.21 не се предоставя 2308.323
88 Е-Е-ДП-102/24.10.2016 201761035 "Малтери суфле България" ЕООД 11.06 Е-РД-16-679/20.12.2016 г., влизане в сила на 04.01.2017 г. 0.4 11568.98 не се предоставя 1284.871
89 Е-Е-ДП-103/24.10.2016 820147084 "Спарки елтос" АД 28.24 Е-Е-ДП-48/18.01.2017 г.
90 Е-Е-ДП-104/24.10.2016 106013774 "Олива" АД 10.41 Е-РД-16-554/01.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.4 160578.83 не се предоставя 17834.166
91 Е-Е-ДП-105/24.10.2016 831280490 "Вин. С. Индъстрийс" ООД 20.14 Е-РД-16-624/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 235228.86 освобождаване 25587.64 12294.084
92 Е-Е-ДП-106/24.10.2016 811149754 "Еко Ботълс" ЕООД 11.07 Е-РД-16-580/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.85 21292.33 не се предоставя 1112.83
93 Е-Е-ДП-107/24.10.2016 175407160 "Ел-Бат" АД 24.43 Е-РД-16-526/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.4 36223.97 не се предоставя 4023.098
94 Е-Е-ДП-108/24.10.2016 120008105 "Белотекс 95" АД 13.2 Е-РД-16-675/21.12.2016 г., влизане в сила на 04.01.2017 г. 0.4 13446.14 не се предоставя 14 93.352
95 Е-Е-ДП-109/24.10.2016 130134771 "Национал 7" ООД 16.29 Е-РД-16-654/21.12.2016 г., влизане в сила на 04.01.2017 г. 0.85 45116.05 освобождаване 3933.32 2357.961
96 Е-Е-ДП-110/24.10.2016 123724063 "Захар" ЕАД 10.81 Е-РД-16-696/29.12.16 г.
97 Е-Е-ДП-111/24.10.2016 835014882 "ЕнерСис" АД 27.2 Е-РД-16-664/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 46573.86 не се предоставя 5172.574
98 Е-Е-ДП-112/24.10.2016 115297900 Владпласт ООД 22.22 Е-РД-16-658/21.12.2016 г., влизане в сила на 04.01.2017 г. 0.85 33699.19 не се предоставя 1761.266
99 Е-Е-ДП-113/24.10.2016 123036597 "Бисер олива" АД 10.41 Е-РД-16-550/01.12.2016 г., влизане в сила на 15.12.2016 г 0.4 69033.25 не се предоставя 7666.953
100 Е-Е-ДП-114/24.10.2016 822132592 "Градус - 1" ООД 10.12 Е-РД-16-532/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 278374.51 освобождаване 13718.25 14549.064
101 Е-Е-ДП-115/24.10.2016 200418681 "Биопродукти - България" ЕООД 10.91 Е-РД-16-615/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 120901.37 не се предоставя 6318.832
102 Е-Е-ДП-116/24.10.2016 121016514 "Трейс-Ипома" АД 22.22 Е-РД-16-515/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.6 115870.54 не се предоставя 8579.19
103 Е-Е-ДП-117/24.10.2016 833100578 "Гайтек олива" ООД 10.41 Е-РД-16-559/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.6 12617.95 не се предоставя 934.248
104 Е-Е-ДП-118/24.10.2016 203424814 "Лит -15" ЕООД 24.51 Е-РД-16-665/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 36799.1 не се предоставя 1923.281
105 Е-Е-ДП-119/24.10.2016 111028849 "Монбат "АД 27.2 Е-РД-16-614/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 260589.09 не се предоставя 28941.48
106 Е-Е-ДП-120/24.10.2016 124712007 "Старт" АД 27.2 Е-РД-16-568/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.85 174027.05 освобождаване 13775.66 9095.411
107 Е-Е-ДП-121/24.10.2016 820180973 "Кооперация Обнова" 31.09 Е-РД-16-681/22.12.2016 г.
108 Е-Е-ДП-122/24.10.2016 813109833 "Девня цимент" АД 23.51 Е-РД-16-691/28.12.2016 г., влизане в сила на 11.01.2017 г. 0.85 1979018.74 освобождаване 182026.93 103432.134
109 Е-Е-ДП-123/24.10.2016 833067103 "Прогрес" АД 24.51 Е-РД-16-686/23.12.2016 г.
110 Е-Е-ДП-124/24.10.2016 833067555 "Пресков" АД 28.13 Е-РД-16-678/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 169902.72 освобождаване 7537.83 8879.856
111 Е-Е-ДП-125/24.10.2016 836145646 "Вулкан цимент" АД 23.51 Е-РД-16-518/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.85 182028.24 освобождаване 13167.63 9513.588
112 Е-Е-ДП-126/24.10.2016 121267178 "Гриппа" АД 22.22 Е-РД-16-576/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.85 68205.03 освобождаване 6992.85 3564.692
113 Е-Е-ДП-127/24.10.2016 831654205 "Зебра" АД 22.19 Е-Е-ДП-127/21.12.2016 г.
114 Е-Е-ДП-128/24.10.2016 8201945517 "Велде България" ЕАД 16.21 Е-РД-16-563/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.85 451478.16 освобождаване 22754.28 23596.214
115 Е-Е-ДП-129/24.10.2016 812114069 "Лукойл Нефтохим Бургас" АД 19.2 Е-РД-16-656/21.12.2016 г.
116 Е-Е-ДП-130/24.10.2016 107010172 "Пластформ" ООД 22.22 Е-РД-16-689/28.12.2016 г., влизане в сила на 11.01.2017 г. 0.6 27869.13 не се предоставя 2063.463
117 Е-Е-ДП-131/24.10.2016 107596408 "Терахим 97" АД 22.22 Е-РД-16-585/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.85 215930.25 не се предоставя 11285.455
118 Е-Е-ДП-132/24.10.2016 820194079 "Балкан" АД 28.22 Е-РД-16-558/02.12.2016 г., влизане в сила на 16.12.2016 г 0.85 33157.86 не се предоставя 1732.974
119 Е-Е-ДП-133/24.10.2016 119008827 "Коркос" ООД 16.21 Е-РД-16-669/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 13357.42 не се предоставя 1483.5
120 Е-Е-ДП-134/24.10.2016 175340142 "Алмагест" АД 20.14 Е-РД-16-625/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 183377.92 не се предоставя 13577.515
121 Е-Е-ДП-135/24.10.2016 201100685 "БМТ Трейд" ЕООД 24.2 Е-Е-ДП-135/22.12.2016 г.
122 Е-Е-ДП-136/24.10.2016 121803715 "Сол България" ЕАД 20.11 0.85 193353.95 освобождаване 24566.29 10105.519 Е-РД-16-303/23.03.2017 г. Е-РД-16-655/21.12.2016 г.
123 Е-Е-ДП-137/24.10.2016 175250862 "Медикет цех" ЕООД 22.22 Е-Е-ДП-137/28.12.2016 г.
124 Е-Е-ДП-138/24.10.2016 825269233 "Дружба стъкларски заводи" АД 23.13 Е-РД-16-522/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.6 1445194.42 не се предоставя 107003.881
125 Е-Е-ДП-139/24.10.2016 123006579 "Кастамону България" АД 16.21 Е-РД-16-676/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 501874.75 освобождаване 37976.13 26230.159
126 Е-Е-ДП-140/24.10.2016 106007102 "Враца Старт" АД 24.51/24.52 Е-РД-16-579/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.85 18265.87 освобождаване 1653.39 954.654
127 Е-Е-ДП-141/24.10.2016 822106269 "Асарел Медет" АД 07.29 Е-РД-16-611/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 4528747.58 не се предоставя 335313.755
128 Е-Е-ДП-142/24.10.2016 131343496 "Винербергер" ЕООД 23.32 Е-РД-16-677/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 60004.05 не се предоставя
129 Е-Е-ДП-144/24.10.2016 110519069 "Рико Стил" ЕООД 31.02 Е-РД-16-653/21.12.2016 г.
130 Е-Е-ДП-145/24.10.2016 131448369 "Булмалц" ООД 11.06 Е-РД-16-619/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 23239.38 не се предоставя 1720.671
131 Е-Е-ДП-146/24.10.2016 127585320 "Ново стъкло" ЕАД 23.13 Е-РД-16-629/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 212128.21 15706.22
132 Е-Е-ДП-147/24.10.2016 122003530 "М.К.Д." ЕООД 10.39 Е-РД-16-582/05.12.2016 г., влизане в сила на 20.12.2016 г. 0.4 8756.89 не се предоставя 972.555
133 Е-Е-ДП-148/24.10.2016 202723137 "Оргахим резинс" АД 20.16 Е-РД-16-680/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 22353.95 не се предоставя 1655.113
134 Е-Е-ДП-149/24.10.2016 202723124 "Русе Кемикълс" АД 20.14 Е-РД-16-672/20.12.2016 г., влизане в сила 03.01.2017 г. 0.85 80483.91 освобождаване 7143.04 4206.439
135 Е-Е-ДП-150/24.10.2016 115784420 "Екоинвест" ЕООД 20.16 Е-РД-16-59/09.01.17 г.
136 Е-Е-ДП-151/24.10.2016 832046871 "Аурубис България" АД 24.44 Е-РД-16-525/29.11.2016 г., влизане в сила на 14.12.2016 г 0.6 4885476.8 не се предоставя 361726.403
137 Е-Е-ДП-152/24.10.2016 130163545 "Панхим" ООД 22.21 Е-РД-16-623/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 282354.54 не се предоставя 14757.182
138 Е-Е-ДП-153/24.10.2016 130943036 "Велпа трейд" ЕООД 17.12 Е-РД-16-667/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 100437.76 не се предоставя 5249.315
139 Е-Е-ДП-154/24.10.2016 202752605 "Бест Фруст" ЕООД 10.32 Е-РД-16-627/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 16527.56 не се предоставя 1223.72
140 Е-Е-ДП-155/24.10.2016 160060184 "Пласт 60" ЕООД 22.22 Е-РД-16-635/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 25014.2 не се предоставя 1307.351
141 Е-Е-ДП-156/24.10.2016 823073378 "Ветпром" АД 47.73 Е-Е-ДП-156/29.12.2016 г.
142 Е-Е-ДП-157/24.10.2016 822104867 "Завод за хартия Белово" АД 17.12 Е-РД-16-622/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 492305.13 освобождаване 54107.38 25730.009
143 Е-Е-ДП-158/24.10.2016 826009402 "Дружба " АД 28.11 Е-Е-ДП-158/22.12.2016 г.
144 Е-Е-ДП-159/24.10.2016 108010951 "Имерис минералс България" АД 23.99 Е-РД-16-674/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.4 25870.88 не се предоставя 2873.265
145 Е-Е-ДП-160/24.10.2016 130418266 "Линде газ България" ЕООД 20.11 Е-РД-16-632/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.85 312381.19 освобождаване 29649.42 16326.401
146 Е-Е-ДП-162/24.10.2016 200866186 "Металик Бисипи" АД 24.52 Е-РД-16-612/20.12.2016 г., влизане в сила на 03.01.2017 г. 0.6 55820.84 не се предоставя 4133.04
147 Е-Е-ДП-163/24.10.2016 111004969 "ЗАИ" АД 23.99 Е-РД-16-660/21.12.2016 г.
148 Е-Е-ДП-164/24.10.2016 832060383 "Санитекс Пейпър Продуктс" ООД 17.22 Е-РД-16-685/23.12.2016 г., влизане в сила на 06.01.2017 г. 0.85 212048.37 освобождаване 193327.68 10104.146
149 Е-Е-ДП-166/25.10.2016 829054281 Колхида-Сливен АД 13.1 Е-Е-ДП-166/29.12.2016 г.
150 Е-Е-ДП-171/26.10.2016 121796498 "Булгарплод - София" АД 10.12 Е-Е-ДП-29/18.01.2017 г.