непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  9fdf824c-8075-4798-9597-ee13361aafeb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-30 23:00:20
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-30 23:00:20
Няма информация за показване