одобрен

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2020 г.

Уникален идентификатор:  a0003a96-5679-4bea-93e6-14247c5b2a15

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-18 15:52:59
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2020-02-18 15:52:59

Държава

Молби за закрила на непридружени малолетни и непълнолетни лица от 01/01/2020 до дата 31/01/2020

Общ брой Мъже Жени
Общо Възраст Възраст Възраст
0-13 14-15 16-17 Общо 0-13 14-15 16-17 Общо 0-13 14-15 16-17
ОБЩО 7 0 4 3 7 0 4 3 0 0 0 0
1 ВИЕТНАМ 1 1 1 1 0
2 СИРИЯ 6 4 2 6 4 2 0