одобрен

Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени преди влизането в сила на ЗПСК

Уникален идентификатор:  a02d392b-7f27-458e-af27-543f13c9342b

Описание:

Партида C

общинска собственост приватизация Община Разград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 10:59:40
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-14 10:59:40

Досие №

Договор

За продажба на

Данни за купувач

Договорена цена

1 4/1/1996 Магазин "Мебели" - по чл.35-41 от ЗППДОбП ЕТ "Мебел Лукс - Илия Атанасов", предст. от Илия Атанасов Илиев 4150000
2 4/1/1996 кафе-аперитив "Вежен" ЕТ "Борник - Борислав Генчев" предст. от Борислав Димитров Генчев 1800000
3 5/2/1996 Помещение за производство и търговия на хляб "Лазаров" ООД, предст. от Николай Атанасов Лазаров 1608000
4 10/2/1995 Магазин за парфюмерия ЕТ "Тотка Николаева Иванова", предст. от Тотка Николаева Иванова 3240000
5 10/26/1995 Магазин за авточасти ЕТ "Комета-Д-2", прест. от Диян Димитров Дачев 690000
6 12/11/1995 Сладкарница "Захарно петле" ЕТ "Димитър Белчев", предст. от Димитър Иванов Белчев 3750000
7 9/27/1996 Обособена част от незавършен строителен обект "Търговски дом" "АНИ - Икар" ООД - Русе, предст. от Свилен Златков Михайлов 22800000
8 12/29/1996 Сграда/бивша работническа поликлиника/ "Персей Ойл" АД, предст. от Христо Манов 9920000
9 12/29/1996 Партерно помещение (бивша сладкарница "Космос") ЕТ "ВОВ - Бойко Обретенов", предст. от Бойко Антонов Обретенов 15000001
10 1/13/1997 Цветопроизводствена база в запада пром зона "Галакси - 5" ЕООД, предст. от Петромир Евтимов Петров 12090000
11 3/12/1997 Магазин за хранителни стоки "Ненко" ЕООД, предст. от Ненко Илиев Ненков 24000672
12 3/17/1997 Аперитив "Странджа" ЕТ "Рад-Влад", предст. от Стефан Райчев Стойчев 703000
13 3/12/1997 Кулинарен магазин №2 ЕТ "Джоли Бил - Грета Христова", предст. от Грета Христова Георгиева 17009000
14 3/14/1997 Магазин за резервни части ЕТ "Адика - Адриана Бешовска", предст. от Адриана Георгиева Бешовска 11515000
15 9/4/1997 Магазин за ел. материали ЕТ "Боги - Бонка Георгиева", предст. от Бонка Николова Георгиева 17103000
16 3/12/1997 Сладкарница към ЦРД ЕТ "Милена 80 - Кина Иванова", предст. от Кина Иванова Георгиева 13749000
17 3/17/1997 Приемателен пункт ЕТ "Продан Проданов - Д", предст. от Продан Йорданов Проданов 8208000
18 3/13/1997 Магазин за месо ЕТ "Николай Радков", предст. от Николай Велизаров Радков 17064000
19 3/18/1997 Сладкарница "Сиана" ЕТ "Сиана -90 - Стефан Петров", предст. от Стефан Петров Стоянов 12808000
20 3/13/1997 Обменно бюро за валута ЕТ "РД-Румен Димитров", предст. от Румен Стефанов Димитров 2614000
21 3/21/1997 Магазин за кожени изделия ЕТ "Анимони Комерс - Андрей Минчев", предст. от Андрей Минчев Чорбаджийси 22455000
22 3/20/1997 Кулинарен магазин №6 ЕТ "Силяна-92 - Малин Малинов", предст. от Мустафа Салим Мустафа 15290000
23 3/17/1997 Магазин за промишлени стоки ЕТ "Соттос - Светослав Тодоров", предст. от Светослав Тодоров Стефанов 6494000
24 3/11/1997 Магазин за промишлени стоки ЕТ "Акация - 13 - Керанка Христова", предст. от Керанка Христова Петрова 38091000
25 3/11/1997 Магазин за промишлени стоки ЕТ "Рис - 91", предст. от Стоянка Станчева Хараланова 16637000
26 4/9/1997 Магазин "Бебе" ЕТ "Мира - Русанка Димитрова", предст. от Русанка Русева Димитрова 15000001
27 3/12/1997 Кафе-сладкарница ЕТ "Фори - С, ДЕЙ - Доротея Цанкова", предст. от Доротея Тодорова Цанкова 83175000
28 3/18/1997 Магазин за спортни стоки 24847000
29 4/16/1997 Търговско помещение ЕТ "Лексус - Левхие Расимова", предст. от Левхие Ахмедова Расимова 1145000
30 4/18/1997 Ресторант "Лес" ЕТ "Петров Цонев", Представлаван от Петър Цонев Петров 74787000
31 4/11/1997 Централен млекарски магазин ЕТ "Престо-3 - Ахмед Сали", предст. от Ахмед Юмер Сали 34769000
32 4/14/1997 Магазин "Пирин" ЕТ "Видис - Тур - Виолета Цонева", предст. от Виолета Димитрова Цонева 6000001
33 4/16/1997 Сладкарница "Боровец" ЕТ "Биг Пит - Петър Димитров", предст. от Петър Димитров Димитров 16188000
34 4/14/1997 Кафе "Ларго" СД "Бенцон", предст. от Валентин Бенев Сотиров и Цветан Василев Цонев 16843000
35 4/16/1997 Магазин "Битова химия" 73187000
36 4/17/1997 Масивен павилион за плодове и зеленчуци на Централен градски пазар СД "Оратекс", предст. от Светлозар Пенчев Славчев 1908000
37 5/7/1997 Комплекс "Басейн", местност "Пчелина" ЕТ "Холидей - Силвия Неделчева", предст. от Силвия Цонева Неделчева 4491000
38 9/5/1997 "Лудогорие - Разград" ЕООД 60854200
39 11/14/1997 "Иком -Разград" ЕООД 42940200
40 12/20/1997 Бивш магазин "Детмаг" ЗПАД "България" 82000000
41 1/14/1998 Магазин за постелъчни материали ЕТ "Перпера - Бонка Цакова", предст. от Бонка Георгиева Цакова 26156000
42 1/12/1998 Магазин за промишлени стоки ЕТ "Илко-90 - Илко Костов", предст. от Илко Костов Иванов 12020000
43 1/14/1998 Павилион за продажба на яйца на ЦГП ЕТ "Венелин Пенев", предст. от Венелин Петров Пенев 4650000
44 1/16/1998 Павилион "Скара - бира" на ЦГП ЕТ"Генакооп ", предст. от Генади Кънчев Гатев 9050000
45 1/31/1998 Студио за видеокасети ЕТ "Йордан Цвятков", предст. от Йордан Иванов Цвятков 2180000
46 12/30/1997 Кулинарен магазин 5450000
47 1/20/1998 Аптека в ж.к. "Лудогорие" ЕТ "Генезис - Чавдар Якимов", предст. от Чавдар Якимов Великов 23660000
48 1/16/1998 Стоматологичен кабинет 7950000
49 1/29/1998 "Варош - Разград" ЕООД 27296000
50 4/1/1998 "Млин - Разград" ЕООД "Млин - 97" АД, предст. от Сали Хакъев Шишманов 250000000
51 4/1/1998 "Млин - Разград" ЕООД 30344000
52 5/22/1998 Павилион "1001 стоки" на ЦГП 2230000
53 5/22/1998 Клетка №1 в магазин "Дружба", ж.к. "Орел" 4076000
54 5/22/1998 Клетка №2 в магазин "Дружба", ж.к. "Орел" ЕТ "АБАС - Разград", предст. от Росица Николова Досева 3910000
55 5/22/1998 Магазин за хранителни стоки 24800000
56 6/10/1998 Комплекс "Дружба" ЕТ "ДАГМИДА - Иван Георгиев", предст. от Иван Георгиев Николов 235000000
57 6/24/1998 Павилион "Златно пиле" ЕТ "Пламен Бобев -27", предст. от Пламен Младенов Бобев 5450000
58 7/1/1998 Кафе аперитив ЕТ "Снежана Янкова", предст. от Снежана Янкова Димитрова 8160000
59 7/1/1998 Магазин за промишлени стоки ЕТ "КИДИС", предст. от Кирил Василев Симеонов 5855000
60 7/27/1998 Кафе "Строител" ЕТ "Марис", предст. от Мария Спасова Йорданова 15075000
61 7/27/1998 Павилион за напитки ЕТ "Касапска среща", предст. от Рена Емилова Хубанова 1470000
62 9/3/1998 Транжорна работилница ЕТ "Силиврия", предст. от Стоян Маринов Николов 29825000
63 12/21/1998 Таванско помещение на ул. "28 януари" 5292000
64 5/3/1999 Магазин за хранителни стоки ЕТ "Компакт - Тодор Ангелов", предст. от Тодор Георгиев Ангелов 11205000
65 8/2/1999 Обект №1 - незавърш. "Драм. театър" "Абритус" ЕООД, предст. от Михаил Панов Драганов 251000
66 2/22/1999 Обект №2 - незавършен строит. обект "Драм. театър" 35000000
67 5/20/1999 Обект №3, незавършен строит. обект "Драм. театър" ЕТ "Биг Пит - Петър Димитров", предст. от Петър Димитров Димитров 29000000
68 6/1/1999 Супермаркет "Изгрев" "Разград Полиграф" ООД, предст. от Теодор Борисов Ролев 103100000
69 6/1/1999 Спортна зала на ул. "Костур" ЕТ "Вангелинка Стоянова - 94", предст. от Вангелинка Тодорова Стоянова 44485000
70 6/1/1999 Супермаркет №4 ЕТ "Мебеллукс - Илия Атанасов", предст. от Илия Атанасов Илиев 58700000
71 12/21/1998 Кафе-аперитив "Оазис" ЕТ "Християндик - Николай Диканаров", предст. от Николай Николаев Диканаров 25650000
72 8/2/1999 80 % от акциите на "Търговия" ЕАД "Търговия - 99" АД, град Разград, предст. от Цанко Венков Цанков 418000
73 7/1/1999 40,8 % от акциите на "Строймонтаж" ЕАД "Строймонтаж - РС" АД - Разград, предст. от Георги Панов Изворов 243168
74 9/14/1999 39,2 % от акциите на "Строймонтаж" ЕАД "Строймонтаж - РС" АД - Разград, предст. от Георги Панов Изворов 240688
75 9/14/1999 80 % от акциите на "Гледища" ЕАД "Гледища Прима" ООД - Разград, предст. от Румяна Недкова Петрова 41700
76 9/29/1999 Партерно помещение "Микро - Разград" АД, предст. от Миле Димитров Милев 15000
77 9/30/1999 Кафене ЕТ "М-93-Милен Минков", предст. от Милен Петков Минков 9300
78 10/4/1999 Кафе-аперитив "Изгрев" 33050
79 9/21/1999 Магазин за пром. стоки "Унисон" 50121
80 10/22/1999 Магазин за хранителни стоки ЕТ "Ента 91 - Стойчо Кръстев", предст. Стойчо Кръстев Кръстев 45500
81 9/20/1999 Магазин за промишлени стоки "Образцов дом" "Вея Комерс" ООД, предст. от Владимир Христов Янков 385600
82 9/20/1999 Магазин за промишлени стоко "ХАША" ЕТ "ПР - Петя Димитрова", предст. от Петя Райкова Димитрова 35000
83 9/27/1999 Магазин за промишлени стоки "Ина" ЕТ "Ориент СТ - Сава Илиев", предст. от Сава Миленов Алексиев 166999
84 9/23/1999 Супермаркет №1, магазин за хранителни стоки Ет "Добрев - Николай Добрев", предст. от Николай Василев Добрев 75000
85 9/30/1999 Търговски обект (до бивш Кулинарен магазин №2) ЕТ "Неси - Несрин Хасан", предст. от Несрин Хасан Хасан 7000
86 9/28/1999 Дворно място (1000 кв.м.) и работилница (обор) ЕТ "Синтико - Татяна Илиева", предст. от Татяна Петрова Илиева 11150
87 9/10/1999 "Социалинвест" ЕАД "Газ-ойл" АД, предст. от Тихомир Димитров Халаджов 366207
88 9/14/1999 40,8 % от акциите на "Млин - Разград" АД "Млин - 97" АД, предст. Сали Хакъев Шишманов 320000
89 9/15/2000 68 % от акциите на "Свежест" ЕАД "Свежест - 98" АД, предст. от Пеньо Пенев Пенев 292400
90 3/31/2000 80 % от акциите на "Строител" ЕАД "РМД - Строител - 99" ООД, предст. Румяна Димитрова Данаилова 176000
91 6/19/2000 Супермаркет №1 - цех за хлебопроизводство ЕТ "Ориент СТ - Сава Алексиев", предст. от Сава Миленов Алексиев 53300
92 6/19/2000 Масивен склад в обект "Бивша производствена база" в Зап. индустриална зона ЕТ "С-М-ДейІЙордан Стойков", предст. от Йордан Тотев Стойков 24200
93 6/23/2000 Клетка №4 в магазин "Дружба", ж.к. "Орел" ЕТ "Ели - Мануела Неделчева", предст. от Мануела Трифонова Неделчева 7099
94 6/23/2000 Кафе-аперитив "Младост" ЕТ "Росина - Димитричка Русева", предст. от Димитричка Русева Димитрова 11301
95 6/23/2000 Ателие за ремонт на битова техника 12000
96 7/27/2000 работилници и гаражи, парцел с пл. №V-493 в кв. 32 на с. Стражец ЕТ "Муртаза Ферад", предст. от Муртаза Ахмед Ферад 10100
97 8/1/2000 Едноетажна стопанска постройка, парцел VIII в кв.50 в с. Осенец 1450
98 9/21/2000 Цех "Трико" - обособена част от "Хърсате" ЕАД "Хърсате - Дамска мода" ООД, предст. от Ивайло Колев Иванов 141000
99 10/4/2000 Ателие за ремонт на обувки в ж.к. "Орел", Битов комбинат ЕТ "МДМ - Милен Дончев", предст. от Милен Дончев Минчев 1900
100 11/15/2000 Централен склад, Зап. промишлена зона на гр. Разград, парцел II-41 в кв. 10 ЕТ "Карина - Т - Тони Тонев", предст. от Тони Великов Тонев 25000
101 12/28/2000 Клетка №3 в магазин "Дружба", ж.к. "Орел" ЕТ "Солако - Цоньо Цонев", предст. от Цоньо Николаев Цонев 7371
102 12/29/2000 Магазин за хранителни стоки ЕТ "Миливена - Людмил Стоянов", предст. от Людмил Неделчев Стоянов 14602
103 3/15/2001 Ателие за стъклопоставяне в Битов комбинат - ж.к. "Орел" 5041
104 12/19/2001 Магазин за хранителни стоки 2800
105 12/19/2001 Партерно помещение /бивш магазин "Млад техник"/ ЕТ "Севда Раданова - Семиха Мухаремова", предст. от Семиха Шабанова Мухаремова 36400
106 2/27/2002 Магазин за закуски 27000
107 3/11/2002 Партерно помещение 13356
108 2/27/2002 Партерно помещение ЕТ "Марица - А - Шерин Мурад" и ЕТ "Марица - Гюлюмсер Хюсеинова", БУЛСТАТ-116534875, дан. №1174078099 45550
109 3/18/2002 Магазин за хранителни стоки ЕТ "Захигел - Галина Станева", предст. от Галина Цветкова Станева 21051
110 3/20/2002 "Хърсате" ЕАД - 80% от акциите "Мат" ООД, предст. от Стефан Георгиев Томов 96000