одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ

Уникален идентификатор:  a04a98a9-857c-406f-941b-91105bc5b544

Описание:

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-26 15:25:38
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2020-02-12 14:54:38
  • Последно променил: k.ilieva

наименование

разположен на река

поречие

населено място

община

общ обем (м куб.)

мъртъв обем (м куб.)

залята площ (дка)

тип язовирна стена

тип основен изпускател

тип преливник

височина на стената (м)

диаметър на осн. Изпускател (м)

дължина осн. изпускател (м)

кота корона яз. стена

кота преливен ръб

кота НВВН (най-високо водно ниво) (м)

кота НВРВН (най -високо работно водно ниво)(м)

имотен номер /кадастрален номер

акт за собственост-№

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21
1 яз.Душанци река "Тополница 0 село Душанци и село Антон Пирдоп и Антон ~ 11 600 000 4000000 673,501 дка. в зем.на с.Душанци и 90,283 дка. в зем. на с.Антон с централно глинено ядро 0 траншеен 47.00 м. 1000 мм. 0 778.20 м. 776.00 м. 777.60 м. при р=0.1 0 №000303 59
2 яз.Жеков Вир 0 0 гр.Пирдоп Пирдоп 4800000 648000 575,966 дка каменен насип с глинено ядро Джонсън Ду 1000 стоманобетонен 117 м. 0 0 кота 705 0 0 655 №000101 58