одобрен

2017г.

Уникален идентификатор:  a053adcc-abdd-4881-9395-deb82a88935c

Описание:

Издадени през 2017г.

ТСУ Община Разград Архитектура и градоустройство

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-18 15:31:08
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-18 15:32:40
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Кореспондент

Адрес на обекта

Описание на обекта

2 17.01.2017 00:00:00 ЛЮДМИЛ ВЪРБАНОВ СПАСОВ гр.Разград, ул."Никола Пенев" № 30 МАЛЪК ОБЕКТ ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ /КАЗАН ЗА РАКИЯ/ - II ЕТАП /промяна предназначението на работилница за безалкохолни напитки и малка фурна/
1 17.01.2017 14:48:28 НИКИ-2001 ЕООД гр.Разград, ул."Ивайло" № 30 ОТКРИТ ПАРКИНГ ЗА ДЕСЕТ АВТОМОБИЛА
3 20.01.2017 11:33:23 АНЕЛИЯ ЙОСИФОВА АНГЕЛОВА гр.Разград, ул."Антим I" № 25 ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 94.86 кв.м. разгъната застроена площ - 260.13 кв.м.
4 20.01.2017 14:43:46 НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДИКАНАРОВ гр.Разград, ул."Христо Ботев" № 1А ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 132.60 кв.м.
4 25.01.2017 11:47:09 ЗК ХЪРЦОИ гр.Разград, ул."Добруджа" ПОДХОД С МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД ДЕРЕ ОТ УЛ."ДОБРУДЖА" ДО УПИ XI - 21 В КВ.12 ГР.РАЗГРАД
5 09.02.2017 14:03:35 МАТ 66 ЕООД гр.Разград, ул."Марин Дринов" №2 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ застроена площ - 227.30 кв.м. разгъната застроена площ - 1263.60 кв.м.
6 14.02.2017 16:34:26 ДОБРОМИР ИВАНОВ БЪРДАРОВ гр.Разград, ул."Любен Каравелов" № 52 ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 68.00 кв.м. разгъната застроена площ - 240.60 кв.м.
7 16.02.2017 14:52:27 ИЛИЯ СТОЯНОВ КУРТЕВ гр.Разград, ул."Габрово" № 3 ПУНКТ ЗА СМЯНА НА МАСЛА И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /промяна предназначението на сгради с идентификатори 61710.504.3546.5 и 61710.504.3546.4/ обща застроена площ - 73.60 кв.м.
8 17.02.2017 14:48:52 РАЛИЦА МИНЧЕВА СТЕФАНОВА землище на с.Островче ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 70.00 кв.м.
9 22.02.2017 14:39:48 АЛФА - ХИМ ЕООД гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 2-Е ШОУ РУМ И ОФИСИ застроена площ - 207.00 кв.м. разгъната застроена площ - 428.00 кв.м.
10 27.02.2017 17:11:30 ЕТ "МАЛИБО - АЙДЪН МЕХМЕД" гр.Разград, ул."Бабуна" №8 ГАРАЖЕН ЕТАЖ И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ като първи етап от строеж: Двуетажна жилищна сграда с гаражен етаж и магазин за промишлени стоки застроена площ -187.37 кв.м. разгъната застроена площ - 376.38 кв.м.
11 01.03.2017 14:26:39 ВЕЛЕСЛАВ ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ с.Балкански, община Разград, ул."Тодор Тончев" № 6 ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 302.40 кв.м. разгъната застроена - 519.01 кв.м.
12 07.03.2017 10:35:41 ИВАЙЛО НЕДЕЛЧЕВ ГЕЦОВ гр.Разград, ул."Кракра" № 15 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ И РАБОТИЛНИЦА С МАГАЗИН застроена площ - 154.00 кв.м. разгъната застроена площ - 290.00 кв.м. застроена площ приземен и подземен етаж - 310.00 кв.м.
13 21.03.2017 16:11:41 ХЮЛИЯ САЛИМ ИБРЯМОВА гр.Разград, Ж.К.Орел БИСТРО I - ви етап от строеж: "Пристройка и надстройка на съществуващ търговски обект за бистро и офиси"
14 22.03.2017 14:41:26 НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ гр.Разград, местност "Арменски лозя" ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 69.00 кв.м. разгъната застроена площ - 147.50 кв.м.
15 23.03.2017 11:24:58 БООБ ЕООД гр.Разград, ул."Странджа" № 16 ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ "ФАСТ ФУУД" /промяна предназначението на съществуващ самостоятелен търговски обект - дрогерия/ застроена площ - 50.40 кв.м.
16 27.03.2017 00:00:00 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, УПИ I - за КЖС ВРЕМЕННА ОТКРИТА ПЛОЩАДКА кв.81, УПИ I - за комплексно жилищно строителство
17 27.03.2017 17:23:19 ЖАНЕТА РАЙЧЕВА ВЕЛЕВА гр.Разград, ул."Кратово" №3 ПРИСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ - СКЛАД, АНТРЕ И РАЗШИРЕНИЕ ДНЕВНА застроена площ - 15.02 кв.м.
18 30.03.2017 14:29:49 МАРИЙКА НИКОЛОВА АНАСТАСОВА гр.Разград, ул."Ильо войвода" № 17 ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 61 кв.м. I - етап от строеж: Триетажна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и кафе-еспресо
19 04.04.2017 17:28:41 МРРБ гр.Разград, ул."Станка Никлица" № 6, бл."Кольо Фичето 1", вх.Б Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр.Разград, ж.к.Възраждане, ул."Станка Николица" №6, бл."Кольо Фичето 1", вх.Б, в изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
20 04.04.2017 17:28:42 МРРБ гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 37, вх.А и Б Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр.Разград, бул."Априлско въстание" №37, бл."Снежанка", в изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
21 06.04.2017 15:11:54 НЕРГИН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ с.Ясеновец, ул."Люлин" № 2 ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 113.35 кв.м. разгъната застроена площ - 208.50 кв.м.
22 13.04.2017 09:55:46 МАТ 66 ЕООД гр.Разград, ул."Марин Дринов" №2 МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /вътрешно преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект - офис/ застроена площ - 78.80 кв.м.
23 13.04.2017 10:58:32 ЕТ "ДАН-92 -ЙОРДАНКА ХРИСТОВА"- ползвател гр.Разград, ул."Раковски" №26 ЖИЛИЩЕ /промяна на предназначението на аптека/ застроена площ - 73.97 кв.м.
24 13.04.2017 11:37:08 К и К КОМЕРС-С ЕООД гр.Разград, ул."Хан Крум" № 4 ЖИЛИЩЕ /промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда в жилище/ застроена площ - 146.00 кв.м.
25 18.04.2017 00:00:00 БАСРИ АХМЕДОВ ТАУШАНОВ с.Ясеновец, ул."Митко Палаузов" № 6А ДЕПО ЗА ИЗКУПУВАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ застроена площ - 58.40 кв.м.
26 19.04.2017 14:25:34 ЛЕВЕНТ ДЖЕВАТ БАСРИ с.Ясеновец, община Разград, ул."Родопи" №6 ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТАВАНСКИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ застроена площ - 154.64 кв.м. разгъната застроена площ - 309.28 кв.м.
27 02.05.2017 12:03:45 ОЛИМП ООД УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА №1- СТОПАНСКИ ДВОР ОВЦЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ ДО 300 БРОЯ ЖИВОТНИ-С. ЯСЕНОВЕЦ
28 04.05.2017 17:58:40 ДИМИТРИЧКА ИЛИЕВА ИВАНОВА с.Стражец, ул."Владимир Заимов" №37 ВТОРА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 98.35 кв.м.
29 11.05.2017 10:39:34 ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ гр.Разград, ул."Дойран" №8 ПРИСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ КЪМ ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 18.00 кв.м.
30 11.05.2017 16:10:14 ЕТ ЦИМ - ЦЕЦКО МАРИНОВ гр.Разград, Ж.К.Орел БИСТРО /преустройство на кафе-еспресо - част от сграда с ид.61710.504.174.1/ застроена площ - 46.25 кв.м. разгъната застроена площ - 84.03 кв.м.
31 05.06.2017 14:59:09 СЕЗЕР СЕРВЕТ ХЮСЕИН с.Дянково, ул."Стряма" №8 МАНДРА ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО ДО 2 ТОНА НА ДЕН В СИРЕНЕ /вътрешно преустройство с промяна предназначението на съществуващи помещения и пристрояване към тях/ обща застроена площ - 258.50 кв.м.
32 07.06.2017 15:58:04 ЕТ ГЕОРГИ ПЕТРОВ - КАМЕН с.Дянково, ул."Шипка" № 4 РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕХ ЗА СИРЕНЕ И ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ 6 ДО 20 ТОНА МЛЯКО ДНЕВНО
33 08.06.2017 16:13:39 КАДРИЕ АБТУЛА ХЮСЕИН гр.Разград, Ж.К.Освобождение бл.3 МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ с идентификатор 61710.502.6371.5.19 застроена площ - 298.53 кв.м. l - ви етап от строеж: ОБОСОБЯВАНЕ НА ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ с идентификатори 61710.502.6371.5.19 и 61710.502.6371.5.20
34 15.06.2017 16:07:20 БРАНИСЛАВ МИНЧЕВ ДАНАИЛОВ гр.Разград, ул."28-ми януари" №32 ЖИЛИЩЕ /промяна предназначението на офис сграда без СМР/ застроена площ - 35 кв.м.
35 20.06.2017 11:20:42 РУМЕН ХРИСТОВ НЕНОВ гр.Разград, ул."Свети Климент" № 61-61А МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /промяна предназначенето на жилищна сграда/ застроена площ - 50.75 кв.м.
36 26.06.2017 16:42:42 "ЕЛЕКТРОРЕСУРС" ЕООД гр.Разград, ул."Мачин" № 1 Б МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ застроена площ - 1219 кв.м. разгъната застроена площ - 1327 кв.м.
37 11.07.2017 15:32:02 СВИЛЕН ЦАНЕВ ТОНЕВ гр.Разград, ул."Трапезица" № 7 СТУДИО ЗА КРАСОТА /промяна предназначението на офис/ застроена площ - 41.11 кв.м.
38 13.07.2017 16:30:49 ТЪРГОВИЯ - 99 АД гр.Разград, бул."България" № 21 МАГАЗИН НА "МТЕЛ" /преустройство и промяна предназначението на магазин за хранителни стоки "Русия"/ застроена площ - 87.75 кв.м.
39 20.07.2017 11:52:26 СКАТ ТЕЛЕКОМ ООД гр.Разград, Ж.К.Орел ОПТИЧНА МРЕЖА НА "СКАТ ТЕЛЕКОМ" ООД В Ж.К."ОРЕЛ" ГР.РАЗГРАД
40 20.07.2017 15:45:02 ДИМОН ООД гр.Разград, бул."България" № 27 СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА /промяна предназначението на банков офис/ застроена площ - 115 кв.м.
41 26.07.2017 14:03:05 ДИМИТЪР КРАСЕНОВ ГЕНЧЕВ гр.Разград, ул."Силистра" №4 РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА И ТОАЛЕТНА /промяна предназначението на съществуваща сграда /хангар/ застроена площ работилница - 70 кв.м. застроена площ павилион - 15 кв.м.
42 03.08.2017 17:00:26 МАРИАНА ВЕНКОВА МАРИНОВА гр.Разград, бул."Бели Лом" № 30, ап.2 ПРИСТРОЯВАНЕ НА ДВЕ ТЕРАСИ КЪМ АПАРТАМЕНТ С ИД.61710.502.6200.1.2 застроена площ - 17.51 кв.м.
43 09.08.2017 16:08:00 СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ТЕБ гр.Разград, ул."Жеравна" № 23 ОБЩЕСТВЕНО - ОБСЛУЖВАЩ ЦЕНТЪР, АТЕЛИЕТА И СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ застроена площ - 132.20 кв.м. разгъната застроена площ - 311.44 кв.м.
44 10.08.2017 14:47:41 МУСТАФА ЮСУФ АЛИ с.Ясеновец, ул."Люлин" №5 МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /промяна предназначението на гараж/ застроена площ - 49.75 кв.м.
45 11.08.2017 13:54:29 БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД гр.Разград, бул."Априлско въстание" №68 РАЗШИРЕНИЕ НА РАБОТЕН ЦЕНТЪР - КАПСУЛИ И ТАБЛЕТИ /УЧАСТЪК - 1/ /вътрешно преустройство/ застроена площ - 931 кв.м.
46 05.09.2017 11:08:01 ЕТ СТИГ-СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ гр.Разград, ул."Васил Левски" № 26, ет.1 ДЕНТАЛЕН ЛЕЧЕБЕН КАБИНЕТ /вътрешно преустройство с промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки/ застроена площ - 48.67 кв.м.
47 14.09.2017 16:36:29 ИВАН ЦАНЕВ ИВАНОВ гр.Разград, ул."Цар Асен" №2 СНЕК - БАР /преустройство на самостоятелен обект/ застроена площ - 105 кв.м.
48 25.09.2017 17:32:09 ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ гр.Разград, ул."Кратово" № 1 "Г" ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 60 кв.м.
49 02.10.2017 00:00:00 РОКА СО ООД гр.Разград, ЗПЗ, ул."Черна" № 26 СКЛАДОВЕ №№ 8A, 8B, 8C и 8D II - ЕТАП от строеж "Преустройство на част от промишлена сграда /главен корпус/ в складове за готова продукция към фуражен цех" обща застроена площ на складове № 8 - а, b, c и d - 2468,65 кв.м.
50 11.10.2017 15:55:01 СВЕЖЕСТ-98 АД гр.Разград, бул."България" №23 ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ /вътрешно преустройство с промяна предназначението на съществуващ обект/ застроена площ - 162 кв.м.
51 23.10.2017 11:15:00 КЪНЧО ПЕТКОВ КЪНЕВ гр.Разград, бул."България" №29 ДВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /разделяне на съществуващ търговски обект/ ЗП обект с ид.61710.505.427.1.67 - 61.31 кв.м. ЗП обект с ид.61710.505.427.1.68 - 33.00 кв.м.
53 13.11.2017 00:00:00 ДЖЮНЕЙТ АХМЕД ТОПЧУ гр.Разград, ул."Перистър" № 2 "Л" МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ И АВТОСЕРВИЗ /преустройство на цех за безалкохолни напитки/ застроена площ - 307 кв.м.
52 13.11.2017 17:08:56 АГРО ЛЕНД-РАЗГРАД ЕООД гр.Разград, ул."Юмрукчал" №19 ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И КАФЕ-БАР, И ЗАПАЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОФИС /БЕЗ СМР/ /промяна на предназначението на съществуващ самостоятелен обект с ид.61710.504.20.1.10/ застроена площ игрална зала - 78 кв.м. застроена площ офис - 72
54 15.11.2017 16:19:38 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Абритус" № 15 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр.Разград, ул."Абритус" № 15 в изпълнение на "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"
55 11.12.2017 16:22:53 НЕЖДЕТ СЕБАЙДИНОВ ИБРЯМОВ гр.Разград, ул."Осъм" № 10, ет.1, обект 4 КОЗМЕТИЧНО СТУДИО /промяна предназначението на офис/ застроена площ - 18.72 кв.м.
56 15.12.2017 15:40:02 СД ВЕТЕКС-4-НЕДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,АТАНАСОВ-СИЕ с.Дянково, местност "Къшла", стопански двор СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР" застроена площ - 987 кв.м.
57 18.12.2017 00:00:00 СЮЛЕЙМАН ХАСАНОВ КАМБУРОВ гр.Разград, местност "Боаза" АВТОКЪЩА
58 20.12.2017 15:58:32 АВТОГАРА РАЗГРАД ООД гр.Разград, бул."Априлско въстание" №5 ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА "ФАСТ ФУУД" И ПОКРИТА ТЕРАСА КЪМ НЕГО /промяна предназначението на част от сграда/ застроена площ заведение - 53 кв.м. застроена площ покрита тераса - 25 кв.м.
59 22.12.2017 16:17:07 ОБЩИНА РАЗГРАД гр.Разград, ул."Свети Климент" №46 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр.Разград, ул."Свети Климент" №46 в изпълнение на "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"
60 22.12.2017 16:17:09 СЕМПЕ - 2 ООД гр.Разград, местност "Хендем" НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ПАРКИНГ застроена площ навес - 159 кв.м.
61 22.12.2017 16:17:11 СЕМПЕ - 2 ООД гр.Разград, местност "Хендем" ВЪНШНО ВРЕМЕННО ЕЛ. И ВиК ЗАХРАНВАНЕ НА ДВА БРОЯ ОБСЛУЖВАЩИ ПАВИЛИОНИ