одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 10.09.2019

Уникален идентификатор:  a0a59078-664d-4e28-aee7-cd1f16604ede

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-11 08:51:47
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-09-11 08:51:47

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 175 474059.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 4729.19
10 xxxx Издръжка 376 167462.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2520
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 14 1869359.57
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 59900
88 xxxx Средства на разпореждане 9 489871.03
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 4050.16
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 16546.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29 130036.39
Общо:  614 3218534.77
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 4050.16
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 16546.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29 130036.39
Общо:  33 150632.75
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 555
10 xxxx Издръжка 13 24806.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 1587296.93
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 59900
Общо:  17 1672558.36
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 15.76
Общо:  1 15.76
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3000
10 xxxx Издръжка 1 22.58
Общо:  2 3022.58
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1842.44
Общо:  2 1842.44
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 3070
Общо:  10 3070
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 295.23
Общо:  2 295.23
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 117.5
Общо:  2 117.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1398.52
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1950
Общо:  3 3348.52
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1029.69
Общо:  6 1029.69
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 18320
10 xxxx Издръжка 8 3178.09
Общо:  10 21498.09
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 7874
10 xxxx Издръжка 8 1559.78
Общо:  22 9433.78
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 28 10650.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 900
Общо:  29 11550.49
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 26703.56
10 xxxx Издръжка 29 5313.71
Общо:  36 32017.27
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 14520
10 xxxx Издръжка 1 264
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1041.41
Общо:  4 15825.41
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31 14264.35
10 xxxx Издръжка 11 5092.74
88 xxxx Средства на разпореждане 3 6133.66
Общо:  45 25490.75
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1140
10 xxxx Издръжка 5 3706.77
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 31183.44
Общо:  7 36030.21
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 11556.45
10 xxxx Издръжка 10 1804.59
Общо:  21 13361.04
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 13049.6
10 xxxx Издръжка 10 6164.93
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3.64
Общо:  13 19218.17
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 10730
10 xxxx Издръжка 23 13381.64
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1489.05
Общо:  26 25600.69
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 98427.61
10 xxxx Издръжка 32 6497.41
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 31188.77
88 xxxx Средства на разпореждане 1 294.68
Общо:  36 136408.47
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3810
Общо:  1 3810
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6000
10 xxxx Издръжка 3 573.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 68357.92
Общо:  7 74931.3
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 34406.65
10 xxxx Издръжка 35 33372.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1620
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 58206.55
Общо:  42 127605.67
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 14470
10 xxxx Издръжка 2 267.16
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 12200
Общо:  5 26937.16
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 16101.24
10 xxxx Издръжка 18 8376.66
Общо:  21 24477.9
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 4439
10 xxxx Издръжка 2 842.43
Общо:  15 5281.43
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6380
10 xxxx Издръжка 15 3092.34
Общо:  16 9472.34
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 512.31
Общо:  3 512.31
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 18089.99
10 xxxx Издръжка 9 2331.59
Общо:  14 20421.58
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 18057.06
10 xxxx Издръжка 18 3850.41
Общо:  40 21907.47
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 30932.38
10 xxxx Издръжка 8 2666.38
Общо:  14 33598.76
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 4774.25
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 79884.55
Общо:  9 84658.8
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1502.56
10 xxxx Издръжка 8 2439.12
Общо:  12 3941.68
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1643.01
Общо:  8 1643.01
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 603.58
88 xxxx Средства на разпореждане 2 480000
Общо:  3 480603.58
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2550
10 xxxx Издръжка 4 784
Общо:  5 3334
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3100
10 xxxx Издръжка 1 144.5
Общо:  2 3244.5
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2084
Общо:  2 2084
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 468
Общо:  2 468
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 5150
10 xxxx Издръжка 2 143.83
Общо:  12 5293.83
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 61828.32
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 4174.19
10 xxxx Издръжка 2 1129.5
Общо:  9 67132.01
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1604.4
Общо:  3 1604.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3100
10 xxxx Издръжка 1 9.5
Общо:  2 3109.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1680
10 xxxx Издръжка 1 1300
Общо:  2 2980
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 4420
10 xxxx Издръжка 3 406.79
Общо:  9 4826.79
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Перник ( 0172540002 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5500
10 xxxx Издръжка 3 177.76
Общо:  4 5677.76
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 349.12
Общо:  2 349.12
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 9283.54
10 xxxx Издръжка 3 188.63
Общо:  5 9472.17
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 239.4
Общо:  2 239.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3760.6
Общо:  5 3760.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 922.6
Общо:  3 922.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1649.5
Общо:  5 1649.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 130
Общо:  1 130
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 10.09.2019 - 10.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 86.4
Общо:  2 86.4