одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 25.06.2020

Уникален идентификатор:  a108f338-d98e-48f1-9468-6eaba60c8ad7

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-26 09:02:37
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-06-26 09:02:37

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 470 3142443.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 211 101695.25
10 xxxx Издръжка 298 103588.85
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 42 28332
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 36230.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 216370
88 xxxx Средства на разпореждане 160 47368.95
Общо:  1186 3676028.83
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1789.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 216370
Общо:  5 218159.15
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 17593.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 527.53
88 xxxx Средства на разпореждане 21 4316.77
Общо:  37 22437.45
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 22901.29
10 xxxx Издръжка 2 62.76
88 xxxx Средства на разпореждане 25 10816
Общо:  49 33780.05
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 348.96
Общо:  6 348.96
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 181.8
Общо:  2 181.8
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 18967.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 700
10 xxxx Издръжка 1 40
88 xxxx Средства на разпореждане 5 3437.81
Общо:  12 23145.31
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 43.2
Общо:  2 43.2
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 11139.56
10 xxxx Издръжка 2 525.64
88 xxxx Средства на разпореждане 2 242.06
Общо:  7 11907.26
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 15721.25
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 130
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо:  14 16151.25
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 480.39
10 xxxx Издръжка 6 403.15
Общо:  7 883.54
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4350
10 xxxx Издръжка 1 150
Общо:  2 4500
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 19374.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 776.1
10 xxxx Издръжка 2 271.93
88 xxxx Средства на разпореждане 13 1248
Общо:  41 21670.64
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 465.15
88 xxxx Средства на разпореждане 2 310
Общо:  11 775.15
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 20107.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 1480
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо:  7 21707.14
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 126550.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 6827.04
10 xxxx Издръжка 20 5236.27
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2307
88 xxxx Средства на разпореждане 2 680.14
Общо:  37 141600.91
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 89553
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 300
10 xxxx Издръжка 1 72
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1187.26
Общо:  20 91112.26
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 42850.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 3171.23
10 xxxx Издръжка 13 2192.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 12369
Общо:  19 60583.43
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 114 315773.58
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 25 7259.88
10 xxxx Издръжка 24 4066.9
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 504
88 xxxx Средства на разпореждане 31 3922.67
Общо:  196 331527.03
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16 94324.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 408.52
10 xxxx Издръжка 3 1243.22
Общо:  21 95976.71
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 22693.59
10 xxxx Издръжка 5 344.53
88 xxxx Средства на разпореждане 1 239.04
Общо:  8 23277.16
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27 102388.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 1431.59
10 xxxx Издръжка 10 1081.05
88 xxxx Средства на разпореждане 2 888.97
Общо:  51 105789.9
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 42769.93
10 xxxx Издръжка 2 349.5
Общо:  7 43119.43
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 44678.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 575
10 xxxx Издръжка 5 1023.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 50
88 xxxx Средства на разпореждане 9 574.58
Общо:  21 46901.41
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 35897.18
88 xxxx Средства на разпореждане 8 861.34
Общо:  20 36758.52
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 18850.39
10 xxxx Издръжка 4 2014.88
88 xxxx Средства на разпореждане 2 561.67
Общо:  8 21426.94
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 75863.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8 2088.45
10 xxxx Издръжка 5 1166.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2090
Общо:  21 81209.01
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 251130.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 22 17287.72
10 xxxx Издръжка 9 2073.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 160
88 xxxx Средства на разпореждане 5 3729.21
Общо:  46 274380.21
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 840.75
Общо:  5 840.75
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 20655.42
10 xxxx Издръжка 16 4487.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1960
Общо:  19 27102.47
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29 528959.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 33 27533.31
10 xxxx Издръжка 21 10272.45
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 35726.16
88 xxxx Средства на разпореждане 12 6257.64
Общо:  96 608748.61
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 147535.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8 4549
10 xxxx Издръжка 3 269.2
Общо:  15 152354.06
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 150
88 xxxx Средства на разпореждане 3 2122.01
Общо:  4 2272.01
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 53037.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 2390
10 xxxx Издръжка 11 877.83
Общо:  22 56304.88
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 138253.93
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18 2390.16
10 xxxx Издръжка 10 3967.58
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 7796
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1124.45
Общо:  41 153532.12
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 42569.69
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 1309.22
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26 695
Общо:  48 44573.91
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 280895.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15 3408.82
10 xxxx Издръжка 20 8184.79
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 750
88 xxxx Средства на разпореждане 4 493.24
Общо:  52 293732.67
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 70203.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 300
10 xxxx Издръжка 2 372.38
88 xxxx Средства на разпореждане 2 69.84
Общо:  25 70946.04
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 92302.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8 4630
10 xxxx Издръжка 5 849.42
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3169.3
Общо:  16 100951.61
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 34736.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 2324
10 xxxx Издръжка 1 100
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 155
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1116.95
Общо:  8 38432.04
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 4072.87
Общо:  6 4072.87
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 26330.19
10 xxxx Издръжка 9 1509.65
Общо:  27 27839.84
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2036
Общо:  2 2036
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ БУКИ“ - СОФИЯ ( 0172200002 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 20778.51
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 200
10 xxxx Издръжка 9 1643.47
Общо:  32 22621.98
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 44407.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 16
Общо:  2 44423.92
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 11311.1
Общо:  7 11311.1
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 13697.41
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 154
10 xxxx Издръжка 2 347.23
Общо:  5 14198.64
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 420
Общо:  2 420
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 10450.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 248.37
10 xxxx Издръжка 1 6824
Общо:  15 17523.14
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 165.85
Общо:  1 165.85
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1978.36
Общо:  8 1978.36
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1231.45
Общо:  2 1231.45
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1074.32
Общо:  3 1074.32
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пловдив ( 0172560009 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 65443.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 7098.88
10 xxxx Издръжка 1 6680
Общо:  7 79222.24
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 22192.23
Общо:  1 22192.23
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 127.72
Общо:  2 127.72
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 23608.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 590.96
10 xxxx Издръжка 1 101.5
Общо:  6 24301.38
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 13216.36
Общо:  5 13216.36
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 41891.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 464.47
10 xxxx Издръжка 7 1316.42
Общо:  10 43672.86
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 630
Общо:  1 630
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 59222.32
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 1125
10 xxxx Издръжка 2 4276.26
Общо:  14 64623.58