одобрен

Регистър на спортните федерации - декември 2019

Уникален идентификатор:  a10b85b0-6c20-4974-962d-ccad5e182c8b

ммс регистър спорт федерации

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-23 17:34:02
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-12-23 17:34:02

Рег-БСФ

Дата на рег в НР

Лицензия No

Издадена на

Валидна до

Наименование

Седалище

Пощ код

Адрес

Телефон

Фирм-дело

Год-регистация

Пререгистрация

Факс

E-mail

Интернет адрес

ЕИК по Булстат

МСО

Международна спортна организация

Рег по чл 2 ЗЮЛНЦ

Регистрация в

Партида

Регистър

Том

Страница

Рег в ЦР на М-во правосъдие

Заповед № - издаване

Заповед № - подновяване

Дата заповед - подновяване

Спорт

1-085 27.04.2004 002491 27.04.2004 27.04.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ гр. София 1309 ул. Пиротска 171 А 9821218, 0888510751, 0887606753 2481 2005 04.06.2015 bfpps1991@abv.bg 131391473 CTIF Международната асоциация на пожарникарите обществена полза СГС 12190 5 258 85 20050704003 259 РД-10-6 24.03.2016 пожароприложен спорт
1-003 06.01.2003 000050 05.06.1997 05.06.2021 СЪЮЗ ПО АЕРОБИКА БЪЛГАРИЯ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив, пощенски клон 4003, п.к. 44 0887607909, 8734058, 0888445121 10142 1991 28.11.2016 737572 aerobicub@gmail.com 831534412 FIG FEDERATION INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE обществена полза СГС 26 V 1 77 20030121006 Пр.2/97 РД-10-8 29.05.2017 аеробика
1-005 06.01.2003 000009 14.05.1997 14.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1000 бул. Васил Левски 75 9871798, 9300532 11182 1993 17.05.2016 9871798 office@bfka.org wwwfbac.net 121213771 UIAA UNION INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS D'ALPINISME обществена полза СГС 912 V 14 111 20031223051 Пр.1/97 РД-10-9 29.05.2017 алпинизъм, спортно катерене, ледено кате
1-007 06.01.2003 000032 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9867781, 9300550 692 1993 26.01.2018 badmintonbg@gmail.com http://www.bfbadminton.bg/ 121268515 IBF INTERNATIONAL BADMINTON FEDERATION обществена полза СГС 485 V 12 139 20030212010 Пр.2/97 РД-10-60 22.11.2017 бадминтон, ракетлон
1-008 06.01.2003 000034 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300523, 9300534, 9864816 9045 1991 28.09.2016 9810515 office@basketball.bg www.basketball.bg 121393209 FIBA FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKETBAL AMATEUR обществена полза СГС 596 IX 13 40 20040121003 Пр.2/97 РД-10-41 03.08.2017 баскетбол
1-009 06.01.2003 000041 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКОКОВЕ БАТУТ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300688 15564 1994 04.12.2013 bul_tramp@abv.bg http://www.trampoline-bulgaria.com 831243549 FIG FEDERATION INTERNACIONALE DE GYMNASTIQUE обществена полза СГС 1535 5 24 51 20040113019 Пр.2/97 РД-10-44 03.08.2017 скокове батут
1-010 06.01.2003 000007 14.05.1997 14.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БЕЙЗБОЛ гр. София 1111 бул. Васил Левски 75 9300744, 0888456900 24785 1994 12.06.2013 9300744 Jason@aubg.bg www.baseball-bg.org 121892991 IBA INTERNATIONAL BASEBALL ASSOCIATION обществена полза СГС 1724 V 28 138 20021218010 Пр.1/97 РД-10-40 03.08.2017 бейзбол
1-011 06.01.2003 000005 14.05.1997 14.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9874343, 9300590 1330 1992 02.06.2014 9874343 bfbiathlon@intech.bg www.biathlon-bg.net 121448709 IBU INTERNATIONAL BIATHLON UNION обществена полза СГС 440 5 7 185 20031223012 Пр.1/97 РД-10-21 22.06.2017 биатлон
1-013 06.01.2003 000270 19.06.1997 19.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9874176, 9300595-596 22967 1992 18.04.2017 9874176 infobgboxing@gmail.com http://www.boxbg.org 121341855 AIBA ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BOXE AMATEUR обществена полза СГС 585 V 10 148 20030530016 Пр.3/97 РД-10-19 22.06.2017 бокс
1-014 06.01.2003 000048 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9814513, 9300627, 626,598, 9800626 3161 1997 06.06.2017 9806479 office@bul-wrestling.org www.bul-wrestling.org 121505512 FILA FEDERATION INTERNATIONAL DES LUTTES ASSOCIEES обществена полза СГС 6241 V 49 145 20031223013 Пр.2/97 РД-10-36 10.07.2017 борба
1-016 06.01.2003 001871 06.04.2000 06.04.2020 БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1514 ул. Цар Самуил 22, ет.1 Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Солун 59 А, бл. 1 ап. 10 0882223033 М. Николова ИД 648 2000 21.01.2015 9800172 office@bridge.bg, martaаnikolova@gmail.com www.bridge.bg 130239758 EBL, WBF EUROPEAN BRIDGE LEAGUE, WORLD BRIDGE FEDERATION обществена полза СГС 7912 5 86 90 20031223011 45 РД-10-9 24.03.2016 спортен бридж
1-017 06.01.2003 002372 26.06.2002 26.06.2022 БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1142 бул.Васил Левски 75 Адрес за кореспонденция - гр. София пощ.код 1517 пощенска кутия №32 за Жорж Алекян ген. Секретар 0888619617, 0888452818-п-л 10638 2000 27.06.2018 29463522 info@bulgarianbowlingf.com www.bulgarianbowlingf.com 130423060 FIQ FEDERATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS обществена полза СГС 8344 5 97 84 20010604001 286 РД-10-7 21.06.2018 боулинг
1-020 06.01.2003 000030 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДНА ТОПКА гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 ет.5 02/9300639 25412 1991 05.11.2018 9819184 bulwpfed@mail.bg 121449031 FINA FEDERATION INTERNACIONALE DE NATION AMATEUR обществена полза СГС 735 V XI 187 20040108007 Пр.2/97 РД-10-42 03.08.2017 водна топка
1-022 06.01.2003 000033 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9817981, 9300527-528,529,530 8971 1991 11.12.2013 9812332, 9300700 volleyball@volleyball.bg www.bfvolleyball.org 121268102 FIVB FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL обществена полза СГС 128 V 3 13 20030121005 Пр.2/97 РД-10-58 16.11.2017 волейбол
1-024 06.01.2003 000794 05.11.1997 05.11.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГИМНАСТИКА гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300614, 663 7350 1992 21.02.2014 9800626 bulgym@yahoo.com http://bulgariangymnastics.gymchat.com 121793986 FIG FEDERATION INTERNARIONALE DE GYMNASTIQUE обществена полза СГС 395 5 7 43 20031211007 Пр.8/97 РД-10-57 16.11.2017 спортна гимнастика
1-026 06.01.2003 000040 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300520 8521 1990 09.11.2015 9816577 rowing_bg@abv.bg http://www.rowingbulgaria.org/ 121689770 FISA FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'AVIRON обществена полза СГС 511 9 11 25 20021218020 Пр.2/97 РД-10-10 29.05.2017 гребане
1-028 06.01.2003 000049 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75, етаж 4 9600678, 9300602-609-633 21425 1991 12.10.2018 9300633 judo8@mail.bg, judo8@abv.bg http://www.judo.bg/ 831333217 IJF FEDERATION INTERNATIONALE DE JUDO обществена полза СГС 86 5 2 67 20020711002 Пр.2/97 РД-10-43 03.08.2017 джудо
1-029 06.01.2003 000276 19.06.1997 19.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 ********** 8523 1990 04.06.2015 bf_yoga@abv.bg http://www.yoga-bf.com/ 121498612 I.Y.F. INTERNATIONAL YOGA FEDERATION обществена полза СГС 435 IX 9 15 20031230006 Пр.3/97 РД-10-11 29.05.2017 йога
1-030 06.01.2003 000031 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАНУ КАЯК гр. София 1040 бул. Васил Левски 75, ет.4, стая 246 9861365, 9300620-621 10012 2001 11.07.2019 9861365 canoe@mail.bg www.canoe-bg.com 122038759 ICF INTERNATIONAL CANOE FEDERATION обществена полза СГС 9177 5 137 60 20020604002 Пр.2/97 РД-10-12 29.05.2017 кану-каяк в тихи, бързи и морс
1-031 06.01.2003 000269 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9879413, 9300591 11568 1992 20.05.2015 9815728 office@karatebg.org http://www.karatebg.org 121181302 WKF WORLD KARATE FEDERATION обществена полза СГС 570 5 10 103 20031222015 Пр.2/97 РД-10-23 22.06.2017 карате до
1-032 06.01.2003 000793 05.11.1997 05.11.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАНАДСКА БОРБА - издаден безсрочен лиценз гр. София 1000 ж-к "София парк" Търговска зона бл.16В вх.1 ет.1 офис 1.2. 9461415, 0888 968541 9733 1995 11.12.2013 9208600 asenhdj@mail.bg armwrestling-bg.net 831841386 WAF WORLD ARMWRESTLING FEDERATION обществена полза СГС 1846 V 31 145 20030219031 Пр.8/97 РД-10-55 06.11.2017 канадска борба
1-034 06.01.2003 002204 04.05.2001 04.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЕНДО гр. София 1517 жк Хаджи Димитър ул. Златица бл.138 вх. В ап.48 945 7180, 0885 834 154 7673 1993 12.12.2013 kendo_alex@abv.bg www.kendo.bg 121000927 IKF / EKF INTERNATIONAL KENDO FEDERATION / EUROPEAN KENDO FEDERATION обществена полза СГС 936 V 14 180 20031209009 153 РД-10-4 12.04.2017 кендо найдо джодо
1-035 06.01.2003 001485 29.12.1998 29.12.2022 БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО КИК-БОКС И МУАЙ-ТАЙ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 ет. 7 ст. 706 0897272321 361 1998/2014 08.05.2019 bulkick@abv.bg www.kickboxing.bg 103233092 WAKO, WMF WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING ORGANIZATIONS, WORLD MUAYTHAI FEDERATION обществена полза АВ 20040310003 Пр.25/98 РД-10-15 20.08.2018 кик бокс и муай тай
1-037 06.01.2003 000006 14.05.1997 14.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9865399, 9300603 15795 1990 27.11.2013 9300505 bfks_horsesport@yahoo.com www.horse-sportbg.com 000715093 FEI/ЕЕF FEDERATION EQUESTRE INTERNATIONALE обществена полза СГС 430 9 8 190 20010614001 Пр.1/97 РД-10-25 10.07.2017 конен спорт
1-038 06.01.2003 001613 28.05.1999 28.05.2019 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ- издаден безсрочен лиценз гр. София 1618 жк Красно село бл.211 вх.Б ет.5 ап.32 секр.- 0888227837 9109 1992 към 12.12.2013 panajotov@bfkks.com www.bfkks.com 000681901 NAVIGA WORLD ORGANIZATION FOR MODELSHIPBUILDING AND MODELSHIPSPORT обществена полза СГС 480 V 8 112 20021128001 Пр.28/99 РД-10-12 24.06.2015 корабомоделизъм
1-040 06.01.2003 000346 11.07.1997 11.07.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЪНКИ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9887571, 9870688 10501 1991 04.12.2015 9877771 bsf@mbox.contact.bg http://www.bsf.sof.bg/ 121135511 ISU INTERNATIONAL SKATING UNION обществена полза СГС 604 9 14 105 20040219011 Пр.5/97 РД-10-30 10.07.2017 фигурно пързаляне и шорт трек
1-042 06.01.2003 000038 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА- издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9885462, 9300551, 600,630 16963 1991 15.11.2013 9885462 bulathletics@bfla.org www.olympic.bg/athletics 831047739 IAAF INTERNATIONAL AMATEUR ATHLETIC FEDERATION обществена полза СГС 135 5 3 34 20031112002 Пр.2/97 РД-10-13 29.05.2017 лека атлетика
1-043 06.01.2003 002485 28.12.2002 28.12.2022 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТРАП, ДВОЕН ТРАП И СКИЙТ гр. София 1040 бул. Витоша 31-33 0899848622, 0888214869, 9300691, 0888612226 3912 1996 30.10.2018 9658925 bfsf@abv.bg http://btsf.bg/ 121742664 ISSF INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION обществена полза СГС 2152 5 38 158 20040212005 89 РД-10-20 30.11.2018 ловна стрелба
1-087 17.06.2004 002493 17.06.2004 17.06.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОДВОДНИ СПОРТОВЕ гр. София 1000 бул. Васил Левски 75 0888327410 Злати Коларов 0885656059 0888327410 Злати Коларов 25817 1992 14.05.2015 9745408 adm-bulf02@cmas.org www.bust.info 131182648 WUF WORLD UNDERWATER FEDERATION обществена полза СГС 536 5 9 95 20040212012 385 РД-10-13 14.11.2016 подводни спортове
1-088 19.09.2004 002492 17.09.2004 17.09.2020 БЪЛГАРСКА АЙКИДО ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1415 кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков 11 0888771855 П. Юруков, 0894455888 Н. Димитров 789 1990 21.03.2014 9250053 youroukov@venynuts.com, dolphins_org@yahoo.com 121596490 IAF INTERNATIONAL AIKIDO FEDERATION обществена полза СГС 43 9 2 6 20040113011 531 РД-10-12 14.10.2016 айкидо
1-089 21.10.2004 002497 21.10.2004 21.10.2020 БЪЛГАРСКА ДЖУ ДЖИЦУ ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1040 ул. Мила Родина 17 ет.1 9825892 Меги Дилкова, 0898706780-Тони Петров 2879 2004 07.04.2016 9791887 ju-Іjitsu@abv.bg www.bjjf.org 131223372 JJIF/JJEU JU-JITSU EUROPEAN UNION обществена полза СГС 11252 5 214 100 20040413003 599 РД-10-17 08.12.2016 джу джицу
2-001 06.01.2003 000055 05.06.1997 05.06.2021 АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ "АКАДЕМИК" гр. София Студенски град, НСА "Васил Левски" 0898776587, 0879991892 5839 1990 18.09.2015 sport@aus.bg www.aus.bg 121181715 FISU FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE обществена полза СГС 470 9 10 6 20011119005 Пр.2/97 РД-10-24 10.07.2017 много спортове
2-002 06.01.2003 001611 19.03.1999 19.03.2019 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СЕЛСКИ СПОРТ гр. Пловдив 4000 бул. Марица 122 032/6272901, 0888735427 41 1996 15.05.2008 623419 bass_bg@abv.bg 115013054 обществена полза Пловдивски ОС 45 5 4 90 20031125008 Пр.27/99 РД-10-7 09.04.2015 много спортове
2-003 06.01.2003 000054 05.06.1997 05.06.2021 СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Васил Левски 75 0888793919, 9817722, 9300723 1210 2004 25.05.2017 809981 bulgariаndeafsport@abv.bg http://www.bdsf-bg.com/ 131199551 CISS COMITE INTERNATIONAL DES SPORTS DES SOURDS обществена полза СГС 20040219044 Пр.2/97 РД-10-47 10.08.2017 много спортове
2-004 06.01.2003 000052 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ПАРАОЛИМПИЙСКА АСОЦИАЦИЯ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300623 10340 1991 27.12.2013 9815728 ilalov@abv.bg http://www.paralympic-bg.org/ 000708323 IPC INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE обществена полза СГС 120 5 2 169 20031208017 Пр.2/97 РД-10-32 10.07.2017 много спортове
2-008 06.01.2003 002454 29.05.2002 29.05.2022 СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ - МВР гр. София 2210 ул. Балша 18, Спортен комплекс "Раковски" 9523398 7057 1990 08.08.2017 9549083 sa.cbps@mvr.bg office@sa-mvr.com www.sa-mvr.com 831393125 USPE UNION SPORTIVE DES POLICES D'EUROPE обществена полза СГС 245 9 6 115 20030521014 232 РД-10-5 02.05.2018 много спортове
1-044 06.01.2003 000690 13.09.1997 13.09.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300641, 9300642 10339 1991 23.03.2017 9300641 office@pentathlon-bg.com www.pentathlon-bg.com 121695905 UIPM UNION INTERNATIONALE DE PENTATHLON MODERNE обществена полза СГС 254 V 5 16 20030521057 Пр.7/97 РД-10-52 26.09.2017 модерен петобой
1-045 06.01.2003 002066 22.12.2000 22.12.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ гр. София 1000 бул. България 61 Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Позитано" № 22 9818989 5011 1991 16.05.2014 9805934 gensek@bfm.bg http://bfm.bg 121333347 FIM FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME обществена полза СГС 459 9 9 135 20021030003 200 РД-10-20 16.12.2016 мотоциклетизъм
1-046 06.01.2003 000008 14.05.1997 14.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9874427, 9300613 14808 1993 27.11.2014 9874427 bgof@abv.bg www.bgof.org 121213748 IOF INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION обществена полза СГС 1027 V 16 65 20020319001 Пр.1/97 РД-10-14 29.05.2017 ориентиране
1-047 06.01.2003 002205 04.05.2001 04.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК гр. София 1113 бул. Витоша № 126 к.13 0896 056 733, 0895343074 8252 2000 08.06.2016 bulpetanque@abv.bg www.petanque-bulgaria.com 130390112 F.I.P.J.P. FEDERATION INTERNATIONAL DE PETANOUE ET JEU PROVENCAL обществена полза СГС 8258 5 95 40 20040225004 153 РД-10-15 29.05.2017 петанка
1-048 06.01.2003 000004 14.05.1997 14.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9862094, 9300618, 617 26420 1991 06.11.2018 9862094 bgr_swimm17@hotmail.com http://www.bul-swimming.org 831331305 FINA FEDERATION INTERNACIONALE DE NATION AMATEUR обществена полза СГС 273 V 5 73 20030212023 Пр.1/97 РД-10-3 12.04.2017 плувни спортове
1-049 06.01.2003 002249 18.07.2001 18.07.2021 БЪЛГАРСКА РОЛЕР-СКЕЙТ ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1040 жк Младост-3 бл.307, вх.8, ап.46 адрес за кореспонденция: пл. България, НДК офис Онборд, ет. 4 ********** 1642 2001 23.11.2009 710220 rollerskatefed@abv.bg 130491225 FIRS INTERNATIONAL ROLLER SPORT FEDERATION обществена полза СГС 8538 5 104 60 20010530002 301 РД-10-46 10.08.2017 ролер-скейт
1-050 06.01.2003 000274 19.06.1997 19.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО РЪГБИ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9807297, 9300643 3780 1992 22.04.2014 9807297 bfrugby_ofice@abv.bg http://www.bfrbg.org/ 831147807 IRFB INTERNATIONAL RUGBY FOOTBALL BOARD обществена полза СГС 465 5 8 64 20031209010 Пр.3/97 РД-10-49 10.08.2017 ръгби
1-051 06.01.2003 000043 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО САМБО - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 ет. 4 офис 4 9300593 1954 1992 10.05.2017 9882280 bulsambo@abv.bg www.sambo.com 121097441 FIAS FEDERATION INTERNATIONAL AMATEUR DE SAMBO обществена полза СГС 140 V 4 81 20031030002 Пр.2/97 РД-10-45 03.08.2017 самбо
1-053 06.01.2003 002238 06.06.2001 06.06.2021 БЪЛГАРСКА СКЕЙТБОРД ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1040 ул. Козлодуй 134 0885715878 613 2000 31.08.2010 9434708 skateboard.federation@abv.bg 130296289 ISF INTERNATIONAL SKATEBOARDING FEDERATION обществена полза СГС 7996 5 88 115 20090406001 243 РД-10-27 10.07.2017 скейтборд
1-054 06.01.2003 000494 13.08.1997 13.08.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Левски 75 ет.5 9883891, 9300635,636 10337 1991 13.08.2015 883891 secretary@bfski.com www.ski.bg 000708273 FIS INTERNATIONAL SKI FEDERATION обществена полза СГС 101 5 2 112 20020705002 Пр.6/97 РД-10-35 10.07.2017 ски алпийски ски скок сноуборд
1-056 06.01.2003 000010 14.05.1997 14.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9878812, 9300650 27398 1994 07.07.2017 9878812 bfs@nat.bg www.speleo.web.bg 121805883 UIS INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY обществена полза СГС 1177 V 1 128 20031125009 Пр.1/97 РД-10-16 29.05.2017 спелеология
1-057 06.01.2003 000036 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 876245, 9300526 6563 1993 16.02.2015 9861275 bul_acro@abv.bg www.olympic.bg/acrobatics 121311137 IFSA INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORTS ACROBATICS обществена полза СГС 874 5 13 197 20030109002 Пр.2/97 РД-09-17 29.05.2017 акробатика
1-060 06.01.2003 000035 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300625, 0884 620216-К. Иванова 27711 1992 14.10.2013 bfsl@abv.bg www.archery.org 121796256 FITA INTERNATIONAL ARCHERY DEFERATION обществена полза СГС 1083 5 17 38 20040206007 Пр.2/97 РД-10-22 22.06.2017 стрелба с лък
1-061 06.01.2003 000906 30.12.1997 30.12.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СУМО - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300632, 9861702 5744 1995 24.11.2014 9815728 bfsumo@abv.bg http://sumo-bg.com/Home.aspx 130191014 ISF INTERNATIONAL SUMO FEDERATION обществена полза СГС 1745 5 29 42 20040108008 Пр.9/97 РД-10-53 16.10.2017 сумо
1-062 06.01.2003 001723 23.08.1999 23.08.2019 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СОФТБОЛ гр. София 1000 ул. Цар Самуил 97 9819291 15162 1998 17.07.2007 9819549 bgsoftball@brtcorp.us www.softball-bg.org 121905467 ESF EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION обществена полза СГС 7335 5 74 125 20031222016 167 РД-10-16 31.08.2015 софтбол
1-065 06.01.2003 000003 14.05.1997 14.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС гр. София 1113 ул. Незабравка 3-5 Български Национален тенис център пк 1113 9862760, 0896636363-Г. Дончев- 29182 1991 01.03.2019 9813377, 9815728 bft@bgtennis.bg www.bgtennis.bg 000708469 ITF/WTA/ATP INTERNATIONAL TENNIS FЕDERATION обществена полза СГС 280 5 4 141 20030109006 Пр.1/97 РД-10-37 10.07.2017 тенис
1-066 06.01.2003 000039 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300606, 607 27394 1993 10.02.2016 bttf@abv.bg www.bttf-bg.com 831192122 ITTF INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION обществена полза СГС 1198 V 18 192 20030219020 Пр.2/97 РД-10-34 10.07.2017 тенис на маса
1-067 06.01.2003 002453 29.05.2002 29.05.2018 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОН гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9815151, 9872334, 0888530656 23227 1994 12.12.2013 9815151, 9872334 bft@rtsonline.net www.bgtriathlon.org 831687568 ITU INTERNATIONAL TRIATLON UNION обществена полза СГС 1603 V 25 169 20020820005 232 РД-10-11 03.07.2014 триатлон
1-068 06.01.2003 000268 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО - СТИЛ ВТ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75, ет.4 4219865, 0888379663 18738 1994 03.05.2018 office@taekwondo-bulgaria.org http://www.taekwondo-bulgaria.org/ 121565235 ETU EUROPEAN TAEKWONDO UNION обществена полза СГС 1480 5 23 72 20021022002 Пр.2/97 РД-10-29 10.07.2017 таекуон-до WTF
1-069 06.01.2003 001691 23.07.1999 23.07.2019 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО "АЙ ТИ ЕФ" - издаден безсрочен лиценз гр. Благоевград 2700 площад Георги Измирлиев 5 0898945555, 073/ 833480 443 1999 11.12.2013 333 480 bft_itf@abv.bg www.taekwondo-bulgaria.com 101149539 ITF INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION обществена полза Благоевградски ОС 20020312005 Пр.29/99 РД-10-15 31.08.2015 таекуон-до ITF
1-070 06.01.2003 000905 30.12.1997 30.12.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9882966, 9300531 27390 1994 19.09.2017 9882966 bftourism@abv.bg http://www.bftourism.net 121568719 ICF INTERNATIONAL DANUBIEN TID обществена полза СГС 1169 5 18 104 20030128004 Пр.9/97 РД-10-10 11.07.2018 туристически спортове
1-071 06.01.2003 001468 02.12.1998 02.12.2022 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕХТОВКА гр. София 1040 бул. Васил Левски 75, ет.5 стая 14 9300646, 647 9043 1991 13.10.2017 878997 bulfencing@abv.bg www.bulfencing.com 121797803 FIE FEDERATION INTERNATIONALE D'ESCRIME обществена полза СГС 646 9 14 80 20030226002 Пр.24/98 РД-10-8 25.06.2018 фехтовка
1-073 06.01.2003 000042 05.06.1997 05.06.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХАНДБАЛ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300660,662 13123 1990 17.07.2015 9861516 bfh@abv.bg http://www.bulgarianhandball.eu 121449914 IHF INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION обществена полза СГС 452 IX IX 100 20020516007 Пр.2/97 РД-10-18 19.06.2017 хандбал
1-074 06.01.2003 000347 11.07.1997 11.07.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9802880, 9300610 2946 1992 28.09.2016 bihf@mail.com http://www.bghockey.com/ 831565411 IIHF INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION обществена полза СГС 618 5 6 7 20021218015 Пр.5/97 РД-10-28 10.07.2017 хокей на лед
1-075 06.01.2003 000495 13.08.1997 13.08.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 02/9300654 1750а 1994 03.04.2019 02/9300653 bf_hockey@yahoo.com www.bghockey.org 121858722 FIH/EHF FEDERATION INTERNATIONALE DE HOCKEY обществена полза СГС 1225 5 19 91 20031231012 Пр.6/97 РД-10-20 22.06.2017 хокей на трева
1-076 06.01.2003 000001 14.05.1997 14.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА- издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9801670, 9300629, 628, 640 8519 1990 06.12.2016 9801670 bulrg@abv.bg http://www.fbgr.org/ 121330447 FIG FEDERATION INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE обществена полза СГС 286 4 7 120 20020619009 Пр.1/97 РД-10-5 12.04.2017 художествена гимнастика
1-080 06.01.2003 002484 29.11.2002 29.11.2022 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО УШУ гр. Бургас 8000 к-с Възраждане ул. "Македония" № 81 партер 0879939999 Колев, 0895919727 Л. Чобанова 5007 2003 22.01.2015 bgfwushu@abv.bg; deniching@gmail.com www.bgwuf.org 130591108 IWUF INTERNATIONAL WUSHU FEDERATION обществена полза СГС 10444 5 194 55 20031222017 43 РД-10-21 30.11.2018 ушу/ кунгфу/
1-081 27.02.2003 002484 27.02.2003 27.02.2019 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ гр. София 1000 бул. "Евлоги Георгиев" №97 0898450264 / 096300235 Ани Стаменова техн. секретар 9321 2001 08.06.2016 national_aeroclub@mail.bg, info@dropzone.bg, info@bnac.bg www.bnac.bg 130663828 FAI FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE обшествена полза СГС 9025 128 150 20020107001 72 РД-10-5 09.04.2015 въздушни спортове
1-082 27.02.2003 002485 27.02.2003 27.02.2019 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1619 бул. Васил Левски 75 Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Манастирска" 21 0888877665 7348 1992 02.02.2016 4708925 slazarkov@gmail.com www.bfavio.com 121345940 FAI FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE обществена полза СГС 406 5 7 76 20020228002 71 РД-10-2 09.04.2015 авиомоделизъм
1-084 19.02.2004 002489 19.02.2004 19.02.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО РИБОЛОВНИ СПОРТОВЕ гр. София 1000 бул. Витоша 31-33, ет.7 Валентин Симеонов Симов 0887983838, 02/980 33 02 11664 2002 26.08.2013 bfrs@abv.bg, office@bfrs.bg http://www.bfrs.info/ 131043278 F.I.P.S.e.d. FEDERATION INTERNATIONALE DE LA PECHE SPORTIVE EN EAU DOUCE обществена полза СГС 10132 5 183 160 20050817002 98 РД-10-4 24.03.2016 риболовни спортове
1-086 27.04.2004 002490 27.04.2004 27.04.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЕСТЕТИЧЕСКА ГРУПОВА ГИМНАСТИКА - издаден безсрочен лиценз гр. София 1000 бул. Васил Левски 75 0887304079 11044 2003 към 13.12.2013 marietadukova@abv.bg, bfagg@abv.bg bfagg.narod.ru/index.htm 131163548 IFAGG INTERNATIONAL FEDERATION OF AESTHETIC GROUP GYMNASTICS обществена полза СГС 5 20031208035 262 РД-10-10 24.03.2016 естетическа групова гимнастика
1-025 25.07.2005 002498 25.07.2005 25.07.2021 БЪЛГАРСКА ГОЛФ АСОЦИАЦИЯ гр. София 1504 ул. Оборище 19 9430610/11 884 2001 02.12.2013 9430610/11 k.d.ikonomov@gmail.com; reny4golf@yahoo.com www.golfbg.com 130484006 IGF , EGA INTERNATIONAL GOLF FEDERATION, EUROPEAN GOLF ASSOCIATION обществена полза СГС 8485 5 101 134 20021107011 РД-09-491 РД-10-31 10.07.2017 голф
1-072 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2022 БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ гр. София 1124 гр. София, ул. Витошко лале 18 02/875723, 9426234, 9426277, 9426250 6746 1992 02.03.2018 02/803237 bfu@bfunion.bg, eti@bfunion.bg www.bfunion.bg 000692965 FIFA FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION обществена полза СГС 414 5 7 97 20080306008 РД-10-8 РД-10-64 24.11.2017 футбол
1-083 21.02.2008 002513 21.02.2008 21.02.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ гр. София 1784 жк. Лагера бл. 5, офис 1 0894292211, 0889318297 16537 1991 04.08.2010 9801458 lz3nn@abv.bg www.bfra.org 121597083 IARU THE INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION обществена полза СГС 682 5 2 55 200308005004 РД-10-5 РД-10-3 16.03.2016 радиолюбители
2-011 02.04.2008 002514 02.04.2008 02.04.2020 БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТ И ЗДРАВЕ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1000 пл. Македония 1, ет.4, ст.8 4010 461 5864 2001 07.05.2015 9874142 kaparzulo@abv.bg http://www.bwsf-bg.org/%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%9E/tabid/54/language/bg-BG/Default.aspx 130561054 EFCS EUROPEAN FEDERATION FOR COMPANY SPORT обществена полза СГС 8831 118 190 20030703006 РД-10-6 РД -10-7 24.03.2016 много спортове
1-094 15.01.2008 002509 15.01.2008 15.01.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 0898776685, 0878976074 3589 2002 23.04.2014 cricket_bg@abv.bg http://www.cricket-bg.com/ 130914611 ECC EUROPEAN CRICKET COUNCIL обществена полза СГС 9438 5 150 60 20050412015 РД-10-3 РД-10-21 29.12.2015 крикет
1-100 14.05.2009 002521 14.05.2009 14.05.2021 БЪЛГАРСКА КАРАТЕ КИОКУШИН ФЕДЕРАЦИЯ гр. Варна 9000 ул. "Цар Симеон Първи" №31 Адрес за кореспонденция: п. код 9701 гр. Шумен п.к. 1004 0888438384-техн. с-р П. Василева 2164 2000 07.02.2012 ofice@kyokushin-kan.bg http://www.kyokushin-kan.bg/ 103570622 EKKO EUROPEAN KYOKUSHIN KARATE ORGANIZATION обществена полза Варненски ОС 32 22 129 20080221035 РД-10-16 РД-10-19 16.12.2016 карате киокушин
1-102 13.11.2009 002522 13.11.2009 13.11.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА гр. София 1000 ул. Шести септември 13, вх.Б, ет.3, ап.34 Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Н. Й. Вапцаров 53 А, сграда Ийст Парк Трейд Център , ет. 1, офис Аздио 0887631267 Топалов, 0888500501 Пепелишев 8684 2005 21.06.2017 n. topalov@ipscbg. org, n.pepelishev@ipscbg.org www.jpscbg.org 131461167 I.P.S.C INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION обществена полза СГС 12529 5 249 50 20060706003 РД-10-6 РД-10-61 22.11.2017 динамична стрелба
1-101 03.11.2008 002518 03.11.2008 03.11.2020 БЪЛГАРСКА СНУКЪР ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1303 бул. Сливница 186, офис 1; Адрес за кореспонденция бул. Тодор Александров 64, ниво -2, 0899 100064, 0883 350064 368 2008 bgsnooker@abv.bg www.bgsnooker.com 175510203 ССА/IBSF Световната Снукър Асоциация/Международната билярд и снукър федерация обществена полза СГС 16174 5 321 20 20080903002 РД-10-22 РД-10-14 29.11.2016 снукър
1-099 12.12.2008 002520 12.12.2008 12.12.2020 ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОРСКИ МНОГОБОЙ И ПРИЛОЖЕН ТУРИЗЪМ гр. Варна 9000 ул. "Сан Стефано" №16 Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. Дебър 58 0888 238 940 / 0887 194 907/ 052609031 77/2012 2008 02.07.2012 seafed-varna@dantallc.com 118587734 обществена полза Варненски ОС 238 5 5 68 20080508048 РД-10-27 РД-10-21 16.12.2016 морски многобой
2-005 02.04.2007 002505 02.04.2007 02.04.2019 БЪЛГАРСКА МАСТЪРС ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300622 10338 1991 26.08.2013 bgmasters2012@gmail.com http://veteranisport.com/ 130210646 обществена полза СГС 108 5 2 133 20040310004 РД-10-15 РД- 10-1 09.04.2015 много спортове
1-078 24.04.2007 002506 24.04.2007 24.04.2019 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШЕЙНИ НА УЛЕЙ И ЕСТЕСТВЕНИ ТРАСЕТА - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300605, 0896004947 13859 2004 29.07.2010 131350754 IRV INTERNATIONALER RENNRODELVERBAND обществена полза СГС 11927 5 231 145 20041230003 РД-10-22 РД-10-13 24.06.2015 спортни шейни
1-019 08.05.2007 002507 08.05.2007 08.05.2019 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 029300624, 9743179, 9743072, 0887060865 11181 1993 26.05.2017 029861715 bulsaf@bulsaf.bg http://www.bulsaf.bg 121191677 IYRU ITNERNATIONAL YACHT RACING UNION обществена полза СГС 945 V 15 10 20021030002 РД-10-13 РД-10-14 31.08.2015 ветроходство
2-012 09.03.2011 002524 09.03.2011 09.03.2021 БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК гр. София 1124 ул. Цар Иван Асен ІІ N 71 9431730 8159/2005 2005 31.08.2017 4713172 bsfdlrg_bg@abv.bg 131450612 ISCA INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION обществена полза СГС 12486 5 247 130 20050808002 РД-10-3 РД-10-22 16.12.2016 много спортове
1-104 13.04.2011 002525 13.04.2011 13.04.2021 НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКО КЕМПО - БУЛКЕМПО гр. София 1172 жк. Дианабад бл. 5- В ап.29 0888507851, 0885815335 201 2010 08.08.2013 info@bulgariankempo.com www.bulgariankempo.com 175861526 IKF INTERNATIONAL KEMPO FEDERATION обществена полза СГС 17529 5 360 175 20100504029 РД-10-8 РД-10-6 12.04.2017 Българско кемпо - Булкемпо
1-105 12.05.2011 002526 12.05.2011 12.05.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 0889006600; 9300537 219 2011 29.08.2017 wfbulgaria@abv.bg 176063374 IWF INTERNAIONAL WEIGHTLIFTING FEDERATION обществена полза СГС 18634 5 379 145 20110427041 РД-10-12 РД-10-26 10.07.2017 вдигане на тежести
1-106 26.08.2011 002527 26.08.2011 26.08.2021 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО гр. София 1000 бул. Васил Левски 75 ст. 408 0888215498 563/486 2005/2014 11.12.2013 8257000 ijka@abv.bg http://www.karatebg.com 114637353 SKDUN SHOTOKAN KARATE-DO OF UNITED NATION обществена полза СГС 821 5 23 72 20050704004 РД-10-18 РД-10-33 10.07.2017 шотокан карате
2-013 27.03.2012 002528 27.03.2012 27.03.2022 ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ гр. София 1309 ул. Найчо Цанов 172 0888319288 2998 2007 06.01.2015 028127049 fshzubg@gmail.com 175294727 IBSA /IBCA Международна спортна федерация на незрящите/ международна асоциация по брайлов шах обществена полза СГС 13933 5 295 55 20080306047 РД-10-6 РД-10-1 22.03.2018 много спортове
1-107 27.03.2012 002529 27.03.2012 27.03.2022 БЪЛГАРСКА КУДО ФЕДЕРАЦИЯ гр. Хасково бул. Раковски 15 -партер адрес за кореспонденция гр. София Слатина жк. Редута, ул. Острец 31, ет. 3, ап. 6 Калин Йотов Петков 0888471471,0884691075 873 2007 15.05.2009 kudobulgaria@yahoo.com www.kudo-bulgaria.org 126741388 KIF KUDO INTERNATIONAL FEDERATION обществена полза ХОС 148 5 7 90 20071211002 РД-10-7 РД-10-2 22.03.2018 кудо
2-014 16.05.2010 002530 16.05.2012 16.05.2022 НАЦИОНАЛНА ВОЕННА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ гр. София ул. Дякон Игнатий 3 0888672372, 0898773994 670 2011 12.06.2018 nmsf@mod.bg 176223843 CISM Международен съвет за военен спорт обществена полза СГС 19059 5 390 15 20120126007 РД -10-17 РД-10-4 02.05.2018 много спортове
1-108 28.12.2012 002531 28.12.2012 28.12.2022 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА СКУОШ гр. София 1000 ул. Г. С. Раковски 76 ет.2 029811131 7311 2005 29.04.2010 029848075 bgsquashfederation@gmail.com 131477723 обществена полза СГС 12522 5 249 15 20051125001 РД-10-26 РД-10-13 20.08.2018 скуош
1-109 01.03.2013 002532 01.03.2013 01.03.2019 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО РАФТИНГ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1505 ул. Оборище 92 адрес за кореспонденция: ул. Перник 87 0888889371, 0877294975 74 2009 11.02.2019 brfsecretarygeneral@gmail.com 175650803 IRF INTERNATIONAL RAFTING FEDERATION обществена полза СГС 16802 5 339 125 20090402004 РД-10-5 РД-10-4 09.04.2015 рафтинг
1-110 01.03.2013 002533 01.03.2013 01.03.2019 БЪЛГАРСКИ СТРЕЛКОВИ СЪЮЗ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1547 ул. Гео Милев 71 0898770608 57 2013 16.10.2013 shooting23@abv.bg 176464933 ISSF Международна федерация по спортна стрелба обществена полза СГС 19910 5 410 55 20130226001 РД-10-06 РД-10-6 09.04.2015 спортна стрелба
1-111 09.04.2013 002534 09.04.2013 09.04.2019 БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 0888231317 644 2012 08.11.2013 02/8702309 bulcufed@gmail.bg 176407213 WCF WORLD CURLING FEDERATION обществена полза СГС 19685 5 404 205 20121122001 РД-10-18 РД-10-11 24.06.2015 кърлинг
1-112 27.12.2013 002535 27.12.2013 27.12.2019 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДОМОТОРЕН СПОРТ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 0988885507, 0888811539 Милев 184 2013 21.07.2014 bulgarian.powerboat.federation@abv.bg 115198101 U.I.M. UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE обществена полза СГС 20030703001 РД-10-74 РД-10-8 24.03.2016 водомоторни спортове, аквабайк
1-114 01.09.2014 002537 27.08.2014 27.08.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИЛОВИТЕ АТЛЕТИ АЙРЪН МЕН гр. София 1233 ул. Княз Церетелев бл. 27 вх. Б, ап. 19 0893857529, 0877288399 57 2014 19.05.2016 ironmanbfsa@abv.bg www.strongmanbg.com 176670716 BFSA Iron man, IHGF BFSA Iron man обществена полза СГС 20750 5 431 5 20140508003 РД-10-14 РД-10-15 29.11.2016 стронгмен и хайленд геймс
1-115 06.01.2015 002538 29.12.2014 29.12.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ММА - издаден безсрочен лиценз гр. София 1616 ул. Панорамен път 34 адрес за кореспонденция: бул. Васил Левски 75 ет. 7 0886 999 444 93 2014 05.02.2016 02/85141161 bfmma@abv.bg www.bmmaf.bg 176659577 IMMAF Международна федерация по ММА обществена полза СГС 20709 5 429 190 20140605007 РД-10-21 РД-10-16 08.12.2016 смесени бойни изкуства - ММА
1-116 10.12.2015 002539 10.12.2015 10.12.2021 БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1421 район Лозенец, ул. „Богатица” № 10 0886502226 241 2012 02/9719520 office.bbf@gmail.bg 176290233 IBF International bodyguard federation обществена полза СГС 19341 5 396 170 20120605003 РД-10-18 РД-10-59 16.11.2017 приложен многобой за охранители
1-117 08.12.2016 002540 08.12.2016 08.12.2022 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛНИ СПОРТОВЕ гр. Враца 0889323015 1094 1999 02.04.2015 da_petrov@abv.bg www.maximzimin.com/rcvratsa/ 106503881 EFRA EUROPEAN FEDERATION OF RADIO-OPERATED MODEL AUTOMOBILES обществена полза Врачански ОС 24 5 1 134 200304 РД-10-18 РД-10-17 12.09.2018 автомоделни спортове
3-004 19.02.2008 002512 19.02.2008 19.02.2020 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 9300815 18025 2007 9837893 basu_07@abv.bg 175419426 обществена полза СГС 14287 5 307 50 2008011008 РД-10-4 РД-10-1 15.03.2016 много спортове
3-002 21.10.2004 002496 21.10.2004 21.10.2020 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /БАСВ/ гр. София 1000 бул. Васил Левски 75 029300594 6561 1994 12.04.2017 basv93@abv.bg http://sportforall-bg.org/ 831518066 TARISA TRIM AND FITNESS INTERNATIONAL SPORT FOR ALL ASSOCIATION обществена полза СГС 1273 5 20 42 20030605003 597 РД-10-11 14.11.2016 много спортове
1-118 13.07.2017 002541 13.07.2017 13.07.2019 БЪЛГАРСКА БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75, ет. 4 0888776661 189 2017 yboykinov@abv.bg 177153538 обществена полза СГС 5 20170427012 РД-10-38 13.07.2017 бодибилдинг и фитнес
1-119 18.10.2017 002542 18.10.2017 18.10.2019 БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ гр. София ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 64, ет. 1, ап. 3 0886664685 553 2015 info@t-class.bg http://www.t-class.bg 176962115 ITCC Международната Т-Клас Конфедерация International T-Class Confederation обществена полза СГС 22029 5 462 185 20160203005 РД-10-54 18.10.2017 стрелкови спорт Т-клас
1-004 15.01.2008 002510 15.01.2008 15.01.2016 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АКРОБАТИЧЕН РОКЕНДРОЛ БФАРР гр. Варна 9000 район р-н Приморски, ж.к. Виница, Антон Пруткин No 4 адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Младост 1, бул. Ал. Малинов 23, ет. 2, офис 61 089 444 3322 22081 1991 2019 barrf1991@gmail.com www.barrf.eu 121705616 WRRC WORLD ROCK'N'ROLL CONFEDERATION обществена полза СГС 430 5 7 155 20090211002 РД-10-1 акробатичен рокендрол
1-121 03.05.2018 002544 02.05.2018 02.05.2020 ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ - издаден безсрочен лиценз гр. София 1000 ул. Врабча 14, ет. 1, ап. 1 0885948496 821 2016 magicmanstudio@abv.bg www.narodnatopka.com 176984065 WD WORLD DODGEBALL обществена полза СГС 22178 5 466 135 20160302012 РД-10-3 народна топка
1-122 03.05.2018 002545 02.05.2018 02.05.2020 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ гр. София 1000 бул. Евлоги Георгиеви 1, подлез Галерия 0878486621 271 2017 bnbfederation@gmail.com www.bnbfederation.bg 177166384 EPBF European pocket billiard federation обществена полза СГС 23109 5 489 125 20170612003 РД-10-6 билярд
1-123 28.08.2018 002546 20.08.2018 20.08.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СИЛОВ ТРИБОЙ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 0888805421 9347 1996 12.10.2017 9300604 bfst@abv.bg 121185699 IPF International powerlifting federation обществена полза СГС 2255 V 40 197 20010901004 силов трибой
1-124 28.09.2018 002547 28.09.2018 28.09.2020 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 029300818, 029300518, 0877767773 583 2017 22.10.2018 bgchessfederation www.bgchessfederation.org 177219591 FIDE обществена полза СГС 23403 5 496 160 20171101001 РД-10-19 шахмат