одобрен

първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст в периода от 01.01.2019 до 30.11.2019

Уникален идентификатор:  a13e00ed-a807-4a81-8c9c-b79c47af3407

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 11:06:27
  • Създаден от: vehicle_registration
  • Последна промяна: 2019-12-02 11:06:27

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА за периода 01.01.2019-30.11.2019

Година Възраст Категория брой
2019 до 6 мес. L1Е 306
2019 до 6 мес. L3Е 229
2019 до 6 мес. L4Е 1
2019 до 6 мес. L6Е 2
2019 до 6 мес. L7Е 15
2019 до 6 мес. L1Е-В 363
2019 до 6 мес. L2Е-Р 7
2019 до 6 мес. L3Е-А1 104
2019 до 6 мес. L3Е-А1Е 3
2019 до 6 мес. L3Е-А1Т 1
2019 до 6 мес. L3Е-А2 263
2019 до 6 мес. L3Е-А2Е 61
2019 до 6 мес. L3Е-А2Т 1
2019 до 6 мес. L3Е-А3 254
2019 до 6 мес. L3Е-А3Е 11
2019 до 6 мес. L3Е-А3Т 2
2019 до 6 мес. L5Е-А 23
2019 до 6 мес. L6Е-ВU 5
2019 до 6 мес. L6Е-ВР 5
2019 до 6 мес. L7Е-В1 26
2019 до 6 мес. L7Е-В2 6
2019 до 6 мес. L7Е-СU 11
2019 до 6 мес. L7Е-СР 10
2019 до 6 мес. M1 32964
2019 до 6 мес. M2 149
2019 до 6 мес. M3 199
2019 до 6 мес. N1 8173
2019 до 6 мес. N2 137
2019 до 6 мес. N3 3173
2019 до 6 мес. O1 1663
2019 до 6 мес. O2 598
2019 до 6 мес. O3 9
2019 до 6 мес. O4 1667
2019 до 5 год. L1Е 176
2019 до 5 год. L3Е 645
2019 до 5 год. L5Е 3
2019 до 5 год. L6Е 1
2019 до 5 год. L7Е 10
2019 до 5 год. L1Е-В 7
2019 до 5 год. L3Е-А1 45
2019 до 5 год. L3Е-А1Е 6
2019 до 5 год. L3Е-А1Т 1
2019 до 5 год. L3Е-А2 52
2019 до 5 год. L3Е-А2Е 4
2019 до 5 год. L3Е-А2Т 1
2019 до 5 год. L3Е-А3 68
2019 до 5 год. L3Е-А3Е 5
2019 до 5 год. L3Е-А3Т 2
2019 до 5 год. L5Е-А 1
2019 до 5 год. M1 10759
2019 до 5 год. M2 28
2019 до 5 год. M3 31
2019 до 5 год. N1 1569
2019 до 5 год. N2 23
2019 до 5 год. N3 1082
2019 до 5 год. O1 87
2019 до 5 год. O2 118
2019 до 5 год. O3 5
2019 до 5 год. O4 251
2019 до 10 год. L1Е 630
2019 до 10 год. L2Е 1
2019 до 10 год. L3Е 1078
2019 до 10 год. L5Е 8
2019 до 10 год. L7Е 31
2019 до 10 год. L1Е-В 39
2019 до 10 год. L3Е-А1 63
2019 до 10 год. L3Е-А1Е 12
2019 до 10 год. L3Е-А1Т 4
2019 до 10 год. L3Е-А2 58
2019 до 10 год. L3Е-А2Е 4
2019 до 10 год. L3Е-А2Т 1
2019 до 10 год. L3Е-А3 64
2019 до 10 год. L3Е-А3Е 3
2019 до 10 год. L5Е-А 3
2019 до 10 год. L6Е-А 1
2019 до 10 год. L7Е-В 1
2019 до 10 год. M1 26995
2019 до 10 год. M2 50
2019 до 10 год. M3 95
2019 до 10 год. N1 3658
2019 до 10 год. N2 165
2019 до 10 год. N3 1224
2019 до 10 год. O1 75
2019 до 10 год. O2 120
2019 до 10 год. O3 4
2019 до 10 год. O4 925
2019 над 10 год. L3 1
2019 над 10 год. L1Е 1422
2019 над 10 год. L2Е 14
2019 над 10 год. L3Е 3847
2019 над 10 год. L4Е 4
2019 над 10 год. L5Е 12
2019 над 10 год. L6Е 7
2019 над 10 год. L7Е 46
2019 над 10 год. L1Е-В 113
2019 над 10 год. L3Е-А1 293
2019 над 10 год. L3Е-А1Е 71
2019 над 10 год. L3Е-А1Т 8
2019 над 10 год. L3Е-А2 358
2019 над 10 год. L3Е-А2Е 26
2019 над 10 год. L3Е-А2Т 10
2019 над 10 год. L3Е-А3 348
2019 над 10 год. L3Е-А3Е 19
2019 над 10 год. L3Е-А3Т 15
2019 над 10 год. L5Е-А 1
2019 над 10 год. L7Е-А 2
2019 над 10 год. L7Е-А1- 2
2019 над 10 год. L7Е-В 3
2019 над 10 год. L7Е-В1 3
2019 над 10 год. M1 152367
2019 над 10 год. M2 162
2019 над 10 год. M3 453
2019 над 10 год. N1 14524
2019 над 10 год. N2 921
2019 над 10 год. N3 1417
2019 над 10 год. O1 532
2019 над 10 год. O2 1550
2019 над 10 год. O3 29
2019 над 10 год. O4 883
Общо 280196